Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Sídla a stavby na venkově (@@20120610-17:48:02@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : ERA, 2005
131 s. : il.

ISBN 80-7366-028-8 (váz.)
Obsahuje fotografie, plánky, bibliografické odkazy
Bibliografie na s. 127-128
Města - suburbanizace - pojednání
Urbanismus - města - pojednání
000095778
OBSAH // Poděkování 5 // Předmluva (prof. Dietmar Ľberle) 7 // Slovo vydavatele (Kateřina Dubská) 9 // Úvod // Kapitola první: Exodus na předměstí 15 // 1. Otázky kvality bydlení 17 // 2. Fenomén rodinného domu 21 // 3. Město a předměstí 25 // 4. Cestování jako životní styl 29 // 5. Vize zahradních měst 34 // 6. Shrnutí první kapitoly 39 // Kapitola druhá: Hustota osídlení 41 // 1. Hustota osídlení jako kvalitativní otázka bydlení 43 // 2. Trvale udržitelná výstavba 47 // 3. Sídliště s vySší hustotou osídlení 51 // 4. Problematika měření hustoty osídlení 59 // 5. Pokus o stanovení přiměřené hustoty osídlení na základě příkladů 63 // 6. Shrnutí druhé kapitoly 75 // Kapitola třetí: Tvorba místa 77 // 1. Utvoření konkrétního místa v jednotvárném prostoru 79 // 2. Vnímání venkovního prostoru 82 // 3. Veřejný prostor - prostor k bydlení 88 // 4. Vztah mezi domem a veřejným prostorem 92 // 5. Zastavovací plány vesnic jako zdroj zkuSeností pro 21. století 95 // 6. Typologie venkovního prostoru 106 // 7. Shrnutí třetí kapitoly 121 // Závěr 122 // Poznámky 125 // Literatura 127 // Seznam vyobrazení 129

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC