Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

začínáme hrát na klavír (@@20120626-10:19:16@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(0.4) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2001
xv,279 s. : il., noty + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-7226-500-8 (brož.)
Hry a zábava
Pro každého uživatele
Obsahuje ilustrace, noty, úvod, slovník pojmů, rejstřík, údaje o autorovi a jeho fotografii, CD-ROM obsahuje notace Capella, Sibelius ad. editace a mix Cubase, Cakewald samplery Unity, Sampletank MIDI soubory)
Bibliografie: s. 276
Hudba - zpracování digitální - počítače - využití - příručky
000095838
Obsah // 1. Úvod 1 // Hudba a počítač, jde to vůbec k sobě? 2 // Proč bude užitečné, když budete zapisovat noty do počítače? 3 Jaké výhody ale získáte v oblasti hudby? 3 // Notografický zápis 4 // Zvukové přehrávání zápisu 7 // Přehrávání not a současné nahrávání živé hudby 7 // Shrnutí 8 // Máte-li hudbu jako koníčka 8 // Zabýváte-li se hudbou hlouběji 8 // Jaké vybavení budete potřebovat, // chcete-li psát hudbu na počítači? 8 // Vybavení nejjednodušší - psaní not 9 // Vybavení jednoduché - psaní not a jejich základní přehrávání 9 // Vybavení střední úrovně - s MIDI převodníkem // - psaní not prostřednictvím klaviatury 10 // Vybavení vyšší - MIDI - přehrávání not prostřednictvím // externí hudební databanky (klaviatury, MIDI sampleru) 11 // Vybavení vyšší - tzv. vnitřní MIDI - přehrávání not // prostřednictvím interní hudební databanky 12 // Vybavení profi - počítačová síť a její vnitřní komunikace // pomocí MIDI a datového přenosu 13 // 2. Samostatné notační programy 15 // Pojďte si napsat vlastní písničku! 16 // 2.1. Pro ty, kteří s notačními programy začínají 16 // 2.1.1. ENCORE // 16 // Skládáme a aranžujeme hudbu na počítači // Jaké jsou výhody Encore? 1 ’ // K slabším stránkám naopak patří 1“ // Technické specifikace 17 // Základní kroky 18 // Jak začít s notovým zápisem? 20 // Jak si nastavit předznamenání (tóninu)
a metrum (takt) 21 // Jak zapisovat noty 25 // Zapisování not v reálném čase 29 // Nastavení tempa skladby 31 // Psaní akordu 33 // Výběr úseků, jejich kopírování a vkládání 35 // Jak si skladbu přehrát? 37 // Jak se dají přidávat další notové osnovy? 40 // Jak změnit klíč? 43 // Jak nastavit další nástroj? 45 // Jak se píší další hudební pokyny? 46 // Dynamika 47 // Jak napsat ? notám text? 50 // Psaní akordických značek 51 // Jak si můžete skladbu vytisknout? 55 // Co najdete pod jednotlivými menu? 56 // 2.1.2. OPUS AMADEUS 58 // Jaké jsou výhody Amadea? 59 // Ke slabším stránkám naopak patří 59 // Jak vytvořit nový dokument 59 // Jaké má osnova vlastnosti 62 // Okno dokumentu 62 // Přidání stránky 63 // Co najdete v menu „File“ 64 // Co obsahuje menu Edit 66 // Menu View 67 // Menu Notes 78 // Menu Tools 81 // Menu MIDI 82 // Jak importovat/exportovat MIDI 85 // Import MIDI 85 // Export MIDI 85 // MIDI vstup 85 // Obsah // 2.1.3. Další notační programy vhodné pro začátečníky 87 // Capella 2000 87 // Minimální systémové požadavky 90 // Menu 91 // Cakewalk Overture 95 // 2.2. Pro ty, kteří mají na hudební SW větší nároky // a požadavky 97 // 2.2.1. SIBELIUS 97 // Jaké jsou výhody SIBELIAľ 97 // Systémové požadavky 98 // Základní panel a panel nástrojů 98 // Základní panel 99 // Jak otevřít soubor 104 // Jak uložit svou rozdělanou práci 105 // Jak znovu uložit svůj soubor 105
// Nastavení partitury 105 // Jak si vytvořit novou partituru 105 // Jak připravit notové osnovy pro jednotlivé nástroje 106 // Základní psaní not 108 // Jak funguje přehrávání, zastavení a posun vpřed a vzad 113 // Pokyny hrát, pauza, zastavit a přetáčet (doleva nebo doprava) 113 // Jak vytvořit předznamenání pro skladbu 114 // Jak nastavit metrum skladby 114 // Jak vytvořit značku pro nové tempo v partituře 115 // Jak vložit takty do partitury 117 // Jak vkládat noty a pomlky s použitím myši 118 // Jak zapisovat noty pomocí počítačové klávesnice 119 // Jak vkládat noty a pomlky pomocí MIDI klávesnice tzv. krokovým nahráváním 120 // Použití počítačové klávesnice 120 // Jak přidat ? již napsané notě předznamenání 121 // Jak vybrat určitou část partu ? úpravě 122 // Označení taktu 123 // Výběr sekce 123 // Jak kopírovat vybrané noty, takty a další objekty ve vaší partituře 124 Jak vymazat noty a další objekty 124 // Skládáme a aranžujeme hudbu na počítači // Odstranění taktu 124 // Odstranění notové osnovy 124 // Jak přesunovat noty a další objekty v partituře 125 // Přesun slov 125 // Přesun jiných objektů 125 // Jak vepsat slova písní ? jednotlivým notám 126 // Jak napsat značku pro výraz 127 // Jak vložit značku pro interpretaci 128 // Jak můžete upravit text v notové partituře 129 // Jak vložit do partitury akordovou značku 129 // Jak zapíšete oblouček do partitury 130
// Jak zapsat značky pro crescendo a diminuendo 130 // Jak transponovat noty v partituře 130 // Jak vytisknout noty 132 // Jak používat více hlasů v jedné notové osnově 133 // Jak zapsat jiný druh taktové čáry 134 // Jak rozepsat partituru do jednotlivých partů 135 // Jak změnit zvuk jednotlivých nástrojů 136 // Zkratky programu SIBELIUS 137 // 2.2.2. Opus 142 // Jaké jsou výhody Opusu? 142 // Technické specifikace 143 // Hlavní charakteristika 143 // Systémové požadavky 144 // Menu View (Zobrazení) 144 // Palettes (Palety) 145 // Menu Notes (Noty) 154 // Menu Tools (Nástroje) 160 // 2.2.3. Finale 2001 161 // Jaké jsou výhody Finale 2001? 161 // Systémové požadavky 162 // Menu 162 // 2.2.4. Další notační programy vhodné pro pokročilé 166 // Allegro 167 // PrintMusic 2000 168 // Obsah // Capella Split 168 // Nastavitelné volby v programu 170 // Capella convert 171 // 2.2.5. Skenování not na papíru a jejich převádění do MIDI 172 // 3. Nahrávací, mixážni // a zároveň i notační programy 175 // 3.0. 1. CUBASE SCORE 5.0 176 // Systémové požadavky 176 // Zapisování not 185 // Křížky, bé a posuvky 189 // Přenášení a kopírování 194 // 3.0. 2. Cakewalk 8.0 198 // Systémové požadavky 198 // Menu 198 // 4. Samplery 205 // (ak takové samplování vypadá? 206 // Dá se skutečně takto napodobit // či dokonce nahradit akustická hudba? 207 // A proč vůbec napodobovat živou hudbu? 208 // S jakými samplery pracovat? 208
// Hardware nebo software? 208 // 4.0. 1. Unity DS-1 208 // Instalace 209 // Control Panel 210 // Keyboard 212 // Výběr MIDI kanálu 213 // Jak si vybrat rejstřík? 213 // Nastavení akordů 214 // Jak nastavit nástroje na panelu MIXER 215 // Nastavení tzv. globálních efektů 216 // Editor 218 // Samples (Vzorky) 220 // Skupiny vzorků - Multisamples (Nástroje) 221 // Skládáme a aranžujeme hudbu na počítači // Programs (Programy) 222 // Configuration (Konfigurace) 222 // Main (Zdroje) 223 // Modulation (Modulace) 224 // Effects (Efekty) 225 // Jak importovat vzorky? 226 // Dá se i do tohoto programu nahrát konkrétní zvuk a upravit? 233 // 4.0. 2. Nemesys Gigasampler 235 // Základních dvanáct tlačítek 235 // Jak oživit MIDI kanály a vložit do nich požadované zvuky? 237 // Co všechno se nachází pod panelem nástrojů? 238 // Co najdete na pomocném panelu Loader 242 // 4.0. 3. Sampletank 244 // 5. DSound - RT Player // (Realtime Player) 247 // Jak to vlastně funguje? 248 // Ovládání RT Playeru 249 // 6. Jak instalovat a propojit programy // na přiloženém CD-ROM 251 // Jak propojit notační programy se samplery? 252 // Propojení notačního programu se zvukovou kartou 254 // Propojení Gigasampleru s jinými programy 255 // Propojení Unity DS-1 s jinými programy 259 // Jedinečná komunikace Unity DS-1 a CUBASE 259 // Propojení programu Cubase se Sampletank 261 // Propojení Sampletank s jinými nástroji , 262 // 7. Odkazy na WWW stránky
a servis 267 // Slovník pojmů 269 // A co dál? 272 // Seznam použité literatury 276 // Rejstřík 277

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC