Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:104x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 1993
146 s., [4] s. příl.

objednat
ISBN 80-7021-131-8 (brož.)
Orientace [vol.] 1
němčina
Obsahuje úvod, chronologický přehled, rejstřík
Bibliografie: s. 129-135
Filozofie středověká - dějiny - pojednání
000096212
Rekat.
I ... 15 : Hanlivé slovo "mezi-dobí" - Hranice středověku vůči antice: symbolický rok 529 - Křesťanská filosofie - Mladé národy se "učí" tomu, co jim bylo předáno v cizí řeči - Potíž s určením "konce" středověku // II ... 23 : Zprostředkovatel na pomezí epoch v zemi nikoho: Boěthius - Jeho neomylnost ve výběru toho, co stojí za překládání. Platón a Aristotelés - "Filosofie utěšitelkou" - "První scholastik": spojení víry a rozumového poznání - Cassiodorus a nový "svobodný prostor": klášter - Záchrana setby // III ... 37 : "Východní" protiváha racionalismu: Dionýsius Areopagita - Nerozluštěný pseudonym a jeho následky - Jan Eriugena - Negativní teologie - Tomáš a Dionýsius Areopagita // IV ... 45 : Život Anselma z Canterbury - Věřící se snaží porozumět tomu, čemu věří: credo ut intelligam - Pochybnost "nutných důvodů" - "An-selmův argument" pro existenci Boží (Descartes, Kant, Hegel, Karl Barth) - Ano a Ne Tomáše Akvinského - Platonik Anselm // V ... 61 : "Středověký člověk"? - Tři zcela rozdílní současníci: Petr Abélard, Bernard z Clairvaux, Jan ze Salisbury - Abélardova "Kronika ne-štěstí" - ”Z celé filosofie nejvíce logika..." - Nový aspekt spojeni víry a rozumu - Heroická aktivita Bernarda z Clairvaux - Jeho "filosofický" zájem: spása člověka - Mystik:"Duše hledá SLOVO" - Jan ze Salisbury: anglosaská empirie proti logickému formalismu a metafyzické spekulaci // VI ... 73 : Hugo od sv. Viktora: první středověká "suma" - Knihy sentencí - Petr Lombardský: filosoficko-teologická učebnice středověku, "Augustinovský breviář" - Komentáře ke Knize sentencí //
VII ... 79 : Otřesení platónsko-augustinovského pohledu na svět: Aristotelés je překládán do latiny - Oklika přes Araby. Velcí komentátoři Aristotela - Nezadržitelná dynamika přijetí Aristotela: současně zákaz a podpora // VIII ... 85 : První "aristotelik": Albert Veliký - Snaha o uchopení celku - Muž zkušenosti: Kniha o rostlinách a Kniha o zvířatech - Primát vědění o věcech - Spojení fides a ratio se stává znovu obtížnější // IX ... 93 : Sjednocení myšlení o stvořené skutečnosti a o skutečnosti víry: Tomáš Akvinský - Krátký okamžik myšlenkového vyrovnání - "Středověký augustinismus" a "heterodoxní aristotelismus" - Siger z Brabantu: fascinace světem, krerý lze zkoumat do nekonečna - "Dvojí pravda": konec středověku se ohlašuje - Historismus ve filosofii // X ... 101 : Odsouzení z roku 1277: bod obratu scholastiky - Zdánlivě intrika, přesto nevyhnutelný akt - "Odsouzení" vübec - Ochromení svobodného střetávání názorů - "Školy": překážky pravého dialogu - Konec "líbánek" // XI ... 107 : Anselmovy "nutné důvody" a "řecký necessitarismus" - Nevyhnutelná korektura: svoboda - Základní slovo Dunse Scota - Pokud sahá Boží svoboda, neexistuje filosofická spekulace - Co znamená "Voluntarismus"? - "Kritická" filosofie a "biblická" teologie - Přeskočení stvořené skutečnosti - Krok ze středověku: Vilém z Ockhamu - "Absolutní svoboda Boží" a empirismus - Rozluka fides a ratio: Konec středověku //
XII ... 119 : Otázka po přítomnosti minulého - Za prvé: "scholastické" osvojení tradovaného. "Velké knihy" - Za druhé: vyhlídka na svobodný chráněný prostor theoria uprostřed moderního světa práce - Za třetí: aktuálnost "křesťanské filosofie". Neopakovatelnost "sumy". Rezignace na uzavření obrazu světa. Všestranně otevřený dialog jako forma univerzality. Prvenství teologie není "středověké, Křesťan, který dnes filosofuje, nemůže dát středověkou odpověď, ale musí hledat svoji vlastní. // Přehled literatury ...129 // Chronologický přehled ...137 // Rejstřík ...141
(OCoLC)39596030
cnb000082164

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC