Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Atlantis, 2000
486 s.,front. : il.

objednat
ISBN 80-7108-209-0 (váz.)
České moderny ; [vol.] 5
Další názvový údaj: Ivan Blatný, František Gross, Miroslav Hák, Jan Hanč, Jiřina Hauková, František Hudeček, Jindřich Chalupecký, Josef Kainar, Jiří Kolář, Jiří Kotalík, Jan Kotík, Kamil Lhoták, Bohumír Matal, Jan Smetana, Karel Souček, Ladislav Zívr
Obsahuje ilustrace, chronologický přehled
Skupina 42 - studie a texty
000096361
Obsah // I) NA/ŠTÍVENKA // Ivan blatný: Terrestris...7 // Jiří Kolář: [Ivan Blatný] ...7 // [František Gross]...14 // [Mroslav Hák]...15 // Jan Hanč: Hledači něhy I, II, III...16 // Jiří Kolář: [Jan Hanč] ...17 // Jiřina Hauková: Tak to bývá v životě ...19 // Jiří Kolář: [Jiřina Hauková] ...19 // [František Hudeček]...21 // [Jindřich Chalupecký] ...22 // Jindřbh Chalupecký: Teze...22 // Josef Kainar: Nenie...27 // Jiří Kolář: [Josef Kainar] ...27 // [Jih Kotalík] ...30 // Jiří Kotalík: Moderní československé malířství 30 // Jiří Kolář: [Jan Kotík]...34 // [Kanil Lhoták] ...35 // [Bthumír Matal]...36 // [Jan Smetana]...37 // [Ka*el Souček] ...38 // [Ladislav Zívr] ...39 // Rami chodec...40 // II) PREHISTORIE // Jindřich Chalupecký: Skupina 42...49 // Miros av Hák: Teď začnu opravdu pracovat... 51 // Josef Kainar: Můj životopis ...52 // Pochod villonovců ...53 // Frantšek Gross: milí zívře...54 // Vojna a libeňský plynojem ...55 // Ivan Blatný: Duše ...56 // Kdo je básník ...56 // Jindřch Chalupecký: 1934: to by mohlo být daním...56 // Ladislav Zívr: Naše večerní schůzky...58 // Jindřich Chalupecký: Tato výstava má být // zahájena díkem...61 // Karel Teige: Přátelé...62 // Jiří Kolář: Sedm let...63 // František Hudeček: Z tohoto roku 1933... 65 // Ivan Blatný: Vítr si hraje s milostným dopisem 66 // Josef Kainar: Pozdravujte mi — ...67 // O hrbatém děvčátku...68 // Lancknechtská
píseň...69 // Jindřich Chalupecký: Nedostatek skutečnosti... 70 // Jiří Kolář: Přespolní dělník I, IV ...70 // Václav Černý: O vlastní osobitou notu...72 // Jiří Kolář: Poezie...72 // Na mou duši...73 // Ivan Blatný: Znáš dálku?...74 // Mlýn plyne pod vodou...74 // Snad jednou příteli...75 // Šel jsem zas po městě...76 // III) ZROD // Jindřich Chalupecký: Svět, v němž žijeme...81 // Josef Kainar: Závěť ...87 // Dopolední improvizace ...87 // Za písněmi I., ?...88 // Narodil se Kristus Pán...89 // A co dál...90 // O městě na jihu a bílé Marii...92 // Sebevrah a klobouk...93 // Jiří Kotalík: Závěrem si ponechme...94 // Otakar Mrkvička: To František Gross...95 // František Hudeček: Myslím si často...96 // Prozatím jsem ohledával svět...97 // Ivan Blatný: Nostalgie ...98 // Ano. Už styk s Vámi...99 // 483 // Jindřich Chalupecký: Generace...100 // Jiří Kolář: Litanie...103 // Michal Sedloň: Ódy a variace jsou už třetí // sbírkou...106 // Jiří Kolář: Noc ...106 // Odpoledne ...107 // Jan Pilař: Jiří Kolář nás ve své páté sbírce // Ódy a variace...107 // Václav Černý: Skupina Ra má družinu // sesterskou...108 // Jiří Kolář: Večer...108 // Druhá ranní...109 // Druhá odpolední ...110 // Jindřich Chalupecký: Teze ...111 // František Hudeček: Začínám totiž trochu // pochybovat...114 // Kamil Lhoták: Tedy především:...115 // Josef Kainar: Knihovna...116 // Sen o láhvi a
smíchu ...117 // Železný anděl ...118 // Balada o zvonu...119 // Ryby...122 // Barabáš ...123 // Miloš Dvořák: Tato třetí Kainarova sbírka... 124 // Josef Kainar: Violoncello...124 // František Götz: Už prvá lyrická knížka // Nové mýty...126 // František Gross: Deník...129 // Jiřina Hauková: Zákoutí...136 // Zátiší...136 // Útržek nebe...137 // Odevzdání ...137 // Jindřich Chalupecký: Mácha — // je patetický...138 // Jiří Kotalík: Za sebe chtěl bych Ti alespoň... 139 Jindřich Chalupecký: Obrovitý vývoj // moderní civilizace...140 // Jiří Kotalík: I., IL, III...141 // Kamil Lhoták: Pražská předměstí...142 // V roce 1915 maloval Picasso...142 // Jindřich Chalupecký: A co ho zajímalo?...143 // Jiřina Hauková: Noc z války ...145 // Josef Kainar: Říci o knize veršů // Jiřiny Haukové Cizí pokoj... // Jiřina Hauková: V muzeu... // Z války... // Romance... // Dva pokoje... // Poslední den toho roku... // A. M. Píša: V lyrice Jiřiny Haukové // z let 1943-1945... // Jiřina Hauková: Variace na život... // Jan Grossman: Jsou to básně... // Jiřina Hauková: Druhá variace na život ... // Jiří Kotalík: Mezi věcmi, s nimiž bydlíme. // František Gross: Maluji oslnivé a prašivé // město... // Obdivoval jsem formy technické // civilizace... // František Hudeček: Za bílých letních // odpolední... // Celý obraz je obloha... // Jiří Kotalík: Mnohé je tedy, co Hudečka... // Jindřich Chalupecký:
Řeknu-li však tady // skutečnost... // Ivan Blatný: ***... // Mikulášská noc... // Krajina ... // Řepiště... // Malá variace ... // Jan Grossman: Kniha válečné a těsně // poválečné lyriky... // Ivan Blatný: Druhá ... // Ludvík Kundera: Je jisté, že Blatný // pozorně četl Joyce... // Ivan Blatný: TÝetí... // Čtvrtá ... // Václav Černý: Ivan Blatný se nebál v nové // sbírce Tbnto večer opustit... // Ivan Blatný: Sedmá... // Jaroslav Janů: Česká poválečná // „avantgarda“... // Ivan Blatný: Osmá ... // Jiří Kolář: Vstupní ... // 146 // 146 // 147 // 148 // 149 // 150 // 152 // 152 // 154 // 154 // 156 // 157 // 158 // 159 // 159 // 160 // 161 // 163 // 165 // 167 // 170 // 171 // 172 172 // 174 // 174 // 175 // 175 // 176 // 178 // 178 // 180 // 484 // Jaroslav Janů: Ryze surrealistickou // fakturou...181 // Jiří Kolář: Doufání v milosrdenství ...182 // Aby zahynulo ...183 // Mosazné talíře nad vchodem vlají a blyští. // První variace...184 // Michal Sedloň: Kolářova poezie...186 // Jiří Kolář: Mosazné talíře nad vchodem vlají // a blyští. Druhá variace...186 // Co mohou zanechat mrtví 1-4...188 // A. M. Píša: Metafyzické rozechvění...189 // Ludvík Kundera: Nová sbírka Jiřího Koláře... 190 // Jan Smetana: Deník...193 // Jiřina Hauková: Tak se teď u nás dějí // divné věci...196 // Kamil Lhoták: Dne 26. dubna 1945... 196 // IV) PODNĚTY A SOUVISLOSTI // PODNĚTY // Richard
Weiner: Náměstí dáví tmu...202 // Onou branou...203 // Jindřich Chalupecký: Richard Weiner...204 // František Halas: Hade...206 // Básník zraje...207 // Walt Whitman: Snil jsem ve snu...208 // Řeklo mi dítě...208 // Edgar Lee Masters: Elsa Wertmanová ...210 // Hamilton Greene ...211 // Jindřich Chalupecký: Vážený pane...211 // Edgar Lee Masters: Roger Heston ...212 // Adelaide Crapsey: TYojice ...213 // Tři věci...213 // Jan Grossman: Není tak bez významu...213 // T. S. Eliot: Teta Helena...214 // Rapsodie za větrné noci ...215 // Co pravil hrom...218 // Paul Eluard: Jedinečná...222 // Výhled...222 // Robert Desnos: V půli cesty...224 // Langston Hughes: Blues mladého muže...226 // Zpěv na černošskou pradlenu...227 // Carl Sandburg: Tráva ...229 // Lidé, kteří musí...231 // Lidé kteří musí...231 // TVoj šloví...232 // Jasné důkazy ...233 // Jiří Kotalík: Vlastní zásluha o to...234 // Henry Miller: Černé jaro ...235 // Jindřich Chalupecký: Nebyl jsem při tom...237 // František Gross: Když jsem přišel do Prahy... 238 Ladislav Zívr: Dva stoleté jilmy mého // dětství...239 // František Hudeček: V Martině jsme byli // až do pondělka...240 // SOUVISLOSTI // Jiří Kolář: 30. listopad ...242 // 22. prosinec...243 // Vladimír Holan: Jeho smrt ...244 // Vltava v roce 1946...245 // František Halas: Ohlasy...246 // Celá podzimková...247 // František Hrubín: Sběrač lahví...248 // Děti na Heřmanově náměstí...248
// Jiří Weil: Dvě povídky o transportu // II — Šanghaj...249 // Jiří Orten: Ranění ...252 // Mrtvá...252 // Ani zdání o tom...253 // František Götz: A přece soudím...254 // Kamil Bednář: Píseň z roku 1946 ... 254 // Ladislav Fikar: Faustina ...255 // Oldřich Mikulášek: Ranní kravata ...258 // Václav Černý: Opakujme ostatně...259 // Josef Istler, Miloš Koreček, // Ludvík Kundera...: Jaký je náš vztah...260 // Ludvík Kundera: Hyacinty ...261 // Jan Grossman: O kritice...262 // V) DOVRŠENÍ // Jiří Kolář: Poezie města...267 // Polední...268 // Diktatura slov...269 // 485 // Jiří Kotalík: O Skupině...271 // Jindřich Chalupecký: Jestli však Skupina... 271 // Jiří Kolář: V malém hostinci...272 // Karel Bodlák: V celku se tyto básně...273 // Jiří Kolář: Mládí, zoufalé, zoufalé mládí...274 // Ó, ty lide můj...276 // Jan Stem: Znali jsme J. Koláře...277 // Josef Kainar: Muž tisíce tváří ...278 // Karel Teige: Mnohé z prací M. Háka...280 // Mezi četnými skupinami moderních // umělců...281 // Jiří Kotalík: Chceme-li charakterizovat // okruh představ...283 // Jan Kotík: Vnímat umělecké dílo znamená... 284 // Jiří Kolář: Kam a mezi které umělce...285 // Otakar Mrkvička: V obrazech Jana Smetany... 287 // Jiří Kolář: Pařížské dny...289 // Josef Kainar: Mladému malíři ...294 // Adolf Kroupa: Je už opravdu načase...295 // Josef Kainar: Dvě duše ...297 // Stříhali dohola malého
chlapečka ...305 // Ludvík Kundera: Dovolte jednou // recenzentovi...305 // A. M. Píša: Šest let po své prvotině...306 // Josef Kainar: Vlak s vězni ...307 // Bohumil Pavlok: Není nej menší pochyby...308 // Josef Kainar: Hudba ...310 // Vozidlo ...311 // Karel Bodlák: Závadovi blízké je postavení // Josefa Kainara...312 // Josef Kainar: Hubenost...312 // Ivan Slavík: Pavlok soudí...314 // Josef Kainar: Slovenská noční cesta ...314 // Bubínek...315 // Václav Černý: Titulem svých Nových mýtů... 316 Spisovatelé odpovídají Lidové kultuře: // Jan Hanč...317 // Jiří Kolář...317 // Jindřich Chalupecký: Generace...318 // Ivan Blatný: Řikadlo...321 // Hot ...322 // Návrat balonu...323 // Josef Kainar: Kominík ... // Za nádražím... // Kůň a žáby ... // Jindřich Chalupecký: Ano, moderní doba // skončila... // Karel Teige: Dnes tvorba... // A. M. Píša: Typický rys naší mladé poezie... // Ivan Blatný: Noc... // Silnice... // TYetí zimní ... // Pomník neznámých milenců... // Jan Grossman: Prvé knihy Blatného... // Ivan Blatný: Návrat... // Jednoho rána ... // Jaro... // Jindřich Chalupecký: Myslím, že už je snad // třeba jednou si říci... // Jan Hanč: Jdu večer... // Okolo Apolináře... // 43... // Epištola nikomu... // Dva ... // Zamlčené chvíle ... // Primátorské osmy... // Vstříc šťastné budoucnosti... // Ivan Blatný: Ještě abych se vrátil ? tomu // eseji... // Hra ... // Tabulky... // Jan
Grossman: Jedním ze společných // znaků... // Jiřina Hauková: Věty ... // Cesta... // Jan Mukařovský: Počínaje symbolismem... František Götz: [Dny v roce Jiřího Koláře]... // Jiří Kolář: 20. únor... // 12. březen... // 14. březen... // 27. duben... // 28. duben... // 29. duben... // 8. květen... // 324 // 324 // 324 // 325 // 326 328 328 331 // 333 // 334 // 335 // 336 // 338 // 339 // 343 // 344 // 345 // 346 // 347 // 348 // 349 // 350 // 351 // 352 // 353 359 // 362 // 363 // 364 // 365 // 366 // 366 // 367 // 368 // 369 // 370 // 371 371 // 486 // Jiří Háek: To, o co bojovali mladí // spisivatelé...372 // Jiří Koář: 17. květen ...372 // 24. ivěten...373 // 2. órven...374 // 10. ervenec...374 // 20. :rpen...375 // 9. ziri...376 // 25. ijen ...377 // Jan Šbm: Útržky života...378 // Jiří Koář: 3. únor...378 // 15. mor...379 // Básníc o sobě // JiříKolář. Básník drsného života...381 // Jiří Kaalík: Malíř města ...384 // Zdeněl Urbánek: Zrakový klam může // vzbidit dojem...388 // Jan Hrnč: Narodil jsem se...388 // Praddelnost není rytmem mé duše...388 // Prší...388 // Živrt. nejsou jen nádherné...390 // téci několik let uběhlo...390 // Vzbklé a hladové...390 // Nenocnice v neděli...391 // Pádí poletuje sníh...392 // Jiří Koář: Duben 23.-úterý...393 // Kvěen 13.-pondělí...393 // Květen 18.-sobota ...393 // Květen 19.-neděle ...394 // Květen 24.-pátek...394 // Červen 2.-neděle ...395
// Červen 3.-pondělí...396 // Červenec 13.-sobota...397 // Červenec 22.-pondělí ...397 // Září 10.-úterý ...398 // Září 16.-pondělí...398 // Prosinec 1.-neděle...399 // Prosinec 24-úterý...399 // Leden 1 .-čtvrtek...400 // Únor 10.-úterý...400 // Únor 12.-čtvrtek...401 // Únor 15.-neděle...401 // Adolf Kroupa: Jsem u jednoho důležitého // rysu Skupiny 42...403 // Ivan Blatný: Skupina 42 ...406 // Eva Petrová: Skupina 42 ...409 // Zdeněk Pešat: Literární Skupina 42 ...430 // Medailony členů Skupiny 42 ... 451 // Chronologický přehled 1931-1949 ...462 // Výběr z literatury o členech Skupiny 42 ... 472 // Ediční poznámka...480 // Seznam vyobrazení...481

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC