Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002
381 s.

objednat
ISBN 80-7330-009-5 (brož.)
Obsahuje anglický souhrn
Obsahuje bibliografické odkazy
Společnost - Česká republika - výzkumy - r. 1989-1999 - studie
000097431
Obsah // Předmluva (Marie Čermáková)...7 // Pavel Machonin // Proměny sociálních nerovností v postsocialistické transformaci středoevropského typu a jejich možné teoretické implikace...11 // Jan Červenka // Modernizace a priority veřejnosti...31 // Jiří Večerník // Sociální problémy a sociální struktura: // latentní konflikty a pasti v České republice po roce 1989 .../ 44 // Martin Lux // Změny ve spotřebních vzorcích českých domácností 1990-1999 ... 67 // Petr Sunega // Bydlení v ČR - představy a ekonomická realita...88 // Jitka Rychtaříková // Minulá a současná diferenciace reprodukce v Evropě...107 // Dana Hamplová , Simona Pikálková // IManželství, nesezdaná soužití a partnerský vztah...127 // Alena Křížková // Česká žena v práci a rodině posledního desetiletí...148 // Eliška Rendlová // Společenské postoje a životní hodnoty mužů a žen // - poznatky z výzkumů veřejného mínění...161 // Martin Kreidl // Sponzorovaná vzdělanostní mobilita v socialistickém Československu // - problém dalšího vzdělávání učňů v letech 1948-1989 ... 175 // Natalie Simonová // Vliv nerovnoměrného vývoje vzdělanostního systému // na vzdělanostní nerovnosti po roce 1989 v ČR...196 // Lubomír Brokl, Zdenka Mansfeldová // Místo České republiky v demokratické Evropě...216 // Adéla Seidlová // Členové Parlamentu ČR z hlediska gendrových rozdílů...244 // Klára Vlachová // Levice -
pravice v České republice v letech 1996-2000 ... 254 // Jana Stachová // Sociální hnutí na hraně mezi organizací a neformální iniciativou...271 // Michal Illner // České regiony na prahu evropské integrace...289 // Václav Houžvička // 1 Suverenita, hranice, integrace - konflikt zájmů?...307 // František Zich // Občanské přeshraniční vztahy a některé otázky vytváření přeshraničního společenství na česko-německé hranici...322 // Sociologický ústav AV ČR - historie a současnost...339 // Abstracts...350 // About the Autors...363 // Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic - // Past and Present...369

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC