Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., rozš. vyd.
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007
379 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7380-083-3 (brož.)
Pro CIP původně nahlášena edice Právnické učebnice, v pub. však neuvedena
Obsahuje bibliografii na s. 373-379 a bibliografické odkazy
000097572
ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST -- Kapitola první: Pojem, úloha a zásady trestního práva -- a jeho místo v systému českého práva -- Kapitola druhá: Ústavně právní základy trestního práva -- Kapitola třetí: Trestní právo hmotné v evropském právu -- Kapitola čtvrtá: Výklad trestních zákonů a analogie -- Kapitola pátá: Působnost trestních zákonů -- ČÁST DRUHÁ ZÁKLADY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI -- TRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ -- Kapitola první: Trestný čin -- Kapitola druhá: Skutková podstata trestného činu -- Kapitola třetí: Omyl a jeho význam v trestním právu -- Kapitola čtvrtá: Nebezpečnost činu pro společnost -- Kapitola pátá: Okolnosti vylučující protiprávnost -- Kapitola šestá: Vývojová stadia trestné činnosti -- Kapitola sedmá: Trestná součinnost -- Kapitola osmá: Mnohost trestné činnosti -- Kapitola devátá: Zánik trestnosti -- Kapitola desátá: Tresty a ochranná opatření -- Kapitola jedenáctá: Podmínky odpovědnosti mládeže -- za protiprávní činy -- ČÁST TŘETÍ ZVLÁŠTNÍ ČÁST -- Úvod -- Kapitola první: Trestné činy proti republice -- Kapitola druhá: Trestné činy hospodářské -- Kapitola třetí: Trestné činy proti pořádku -- ve věcech veřejných -- Kapitola čtvrtá: Trestné činy obecně nebezpečné -- Kapitola pátá: Trestné činy hrubě narušující -- občanské soužití -- Kapitola šestá: Trestné činy proti rodině a mládeži -- Kapitola sedmá: Trestné činy proti životu a zdraví -- Kapitola osmá: Trestné činy proti svobodě -- a lidské důstojnosti -- Kapitola devátá: Trestné činy proti majetku -- Kapitola desátá: Trestné činy proti lidskosti -- Kapitola jedenáctá: Trestné činy proti brannosti -- a proti civilní službě -- Kapitola dvanáctá: Trestné činy vojenské -- Kapitola třináctá: Právní posouzení skutku

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC