Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(30) Půjčeno:30x 
BK
Praha : Univerzita Karlova, 1998
279 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85899-45-0 (brož.)
Bibliografie: s. 272-279.
Neslyšící - komunikace řečová - problémy - použití - pojednání
000098081
Obsah // ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPY K LIDEM S DODATEČNÝMI POTŘEBAMI___9 // U POSTIŽENÝ ČLOVĚK JE PŘEDEVŠÍM ČLOVĚK 10 // 1.2 POSTIŽENÍ NENÍ NEMOC 12 // 1.3 NEVHODNÉ PŘÍSTUPY A ZÁSAHY JSOU NEBEZPEČNÉ 13 // 1.4 ADAPTACE A MALAD APT ??? 15 // 1.5 DĚTI JSOU NEVHODNÝMI PŘÍSTUPY A ZÁSAHY OHROŽENY VÍCE 16 // 1.6 VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ PRO PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK 18 // 1.7 CHCETE-LI POMÁHAT, NEJDŘÍVE SE NAUČTE NASLOUCHAT 20 // 1.8 KDO KOMU SE MÁ PŘIZPŮSOBIT? 21 // 1.9 POSTIŽENÍ NENÍ TOTÉŽ CO HANDICAP 23 // 1.10 DŮLEŽITÝ JE SUBJEKTIVNÍ POCIT 25 // 1.11 NENÍ POSTIŽENÍ JAKO POSTIŽENÍ 27 // 1.12 KAŽDÝ ČLOVĚK POTŘEBUJE NĚCO JINÉHO 28 // ZMATKY V TERMINOLOGII 31 // 2.1 CO VŠE SE SKRÝVÁ POD NÁZVEM „SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ“ 32 // 2.2 V ODBORNÉ TERMINOLOGII MÁ BÝT JASNO 34 // 2.3 ZÁZRAČNÉ" VÝSLEDKY SLUCHOVÉHO TRÉNINKU 36 // 2.4 KDO SE CÍTÍ BÝT „SLUCHOVÉ POSTIŽENÝ“? 41 // 2.5 KDO JE TO „ZBYTKAŘ“? 41 // 2.6 JEDNO UCHO NEPLATÍ 43 // 2.7 HLUCHONĚMÝ, HLUCHÝ NEBO NESLYŠÍCÍ? 44 // 2.8 MÁ SLOVO „HLUCHÝ“ HANLIVÝ NÁDECH? PRO KOHO? 47 // 2.9 POUŽÍVAJÍ NESLYŠÍCÍ TERMÍN „HLUCHÝ“? 50 // 2.10 TERMÍN „HLUCHÝ“ SE NEPOUŽÍVÁ, ALE... 51 // 2.11 ZÁHADA VELKÉHO PÍSMENA 52 // PŘEVODNÍ A PERCEPČNÍ TYP ZTRÁTY SLUCHU___ 56 // 3.1 SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ JE INDIVIDUÁLNÍ ZÁLEŽITOST 57 // 3.2 PŘEVODNÍ TYP SLUCHOVÉHO POSTIŽENÍ 58 // 3.3 PERCEPČNÍ TYP SLUCHOVÉHO POSTIŽENÍ 60 // 3.4 JAK VYPADÁ
UCHO UVNITŘ? 62 // 3.5 ZÁKLADNÍ ANALÝZU TÓNŮ „ZAJIŠŤUJE“ HLEMÝŽĎ 66 // 3.6 KDY ZVUK „BOLÍ“ 68 // 3.7 KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO TOTÉŽ... 70 // VÝZNAM SLUCHU PRO ORIENTACI V PROSTŘEDÍ 72 // 4.1 SLUCH JAKO „HLÍDAČ“ ZMĚN V PROSTŘEDÍ 74 // 4.2 VÝBĚROVÝ PRINCIP 75 // 4.3 POZORNOST NEZÁMÉRNÁ A ZÁMĚRNÁ 77 // 4.4 SLUCHOVÁ SENZORICKÁ DEPRIVACE 80 // 4.5 MULTISENZORICKÉ VNÍMÁNÍ 81 // 4.6 JAK SI MOZEK POMÁHÁ 82 // 4.7 JAK JE LIDSKÉ OKO PŘIZPŮSOBENO KE SLEDOVÁNÍ OKOLÍ? 84 // 4.8 PROČ SE NESLYŠÍCÍ ČLOVĚK ČASTĚJI ROZHLÍŽÍ? 86 // 4.9 JE NESLYŠÍCÍ DÍTĚ SKUTEČNĚ NEPOZORNÉ? 89 // 4.10 ÜNAVA Z PŘETÍŽENÍ NERVOVÉ SOUSTAVY 92 // 4.11 CHYBĚJÍCÍ ZPĚTNÁ SLUCHOVÁ VAZBA PŘI PRÁCI 94 // 4.12 PORUŠOVÁNÍ KONVENČNÍCH ZVYKŮ 97 // 4.13 PŘIROZENÉ ZVUKY LIDSKÉHO TĚLA 99 // 4.14 JE MOŽNÉ SLYŠET RUKAMA? 101 // VÝZNAM SLUCHU PRO MIMOSLOVNÍ DOROZUMÍVÁNÍ___104 // 5.1 SDĚLOVÁNÍ ZVUKEM BEZE SLOV 105 // 5.2 CO SLYŠÍCÍ LIDÉ NESLYŠÍ 107 // 5.3 DOROZUMÍVÁNÍ HLASEM MÁ SVŮJ ÚČEL 109 // 5.4 NENÍ HLAS JAKO HLAS 114 // 5.5 CO VŠECHNO JE MOŽNÉ VYJÁDŘIT JEDNÍM SLŮVKEM 116 // 5.6 NOVOROZENEC JE PŘITAHOVÁN LIDSKÝM HLASEM 117 // 5.7 NARUŠENÍ ZÁKLADNÍHO POCITU JISTOTY 118 // 5.8 VÝZNAM ČASNÉ INTERAKCE MEZI MATKOU A DÍTĚTEM 122 // 5 9 INTERAKCE MEZI MATKOU A NESLYŠÍCÍM DÍTĚTEM // 123 // IAZYKOVÁ KOMUNIKACE___126 // 6.1 FUNKCE JAZYKOVÉ KOMUNIKACE 127 // 6.2 JAK SI LIDÉ POVÍDAJÍ 130
// 6.3 NĚKTERÉ NESPRÁVNÉ POSTOJE ? JAZYKU 133 // 6.4 JAK SE DOROZUMÍVAJÍ NESLYŠÍCÍ LIDÉ? 136 // 6.5 PRSTOVÁ ABECEDA 137 // 6.6 POMOCNÉ SYMBOLY PRO USNADNĚNÍ ODEZÍRÁNÍ 144 // 6.7 KÓDOVÁNÍ MLUVENÉHO JAZYKA DO ZNAKŮ 147 // 6.8 ZNAKOVÝ JAZYK 151 // 6.9 ODEZÍRÁNÍ 157 // 6.10 ČTENÍ A PSANÍ 164 // 6.11 MLUVENÍ 164 // PODMÍNKY PRO SPONTÁNNÍ NABÝVÝNÍ PRVNÍHO JAZYKA___167 // 7.1 PODMÍNKY OSVOJOVÁNÍ SI PRVNÍHO JAZYKA 168 // 7.2 POTŘEBA DOROZUMÍVAT SE JE VROZENÁ 172 // 7.3 SENZITIVNÍ VÝVOJOVÁ PERIODA PRO OSVOJENÍ SI JAZYKA 173 // 7.4 ČINNOST MOZKU PŘI ZRAKOVÉ PERCEPCI ŘEČI 176 // 7.5 PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ SPOJŮ V ŘEČOVÝCH JÁDRECH 179 // 7.6 DŮLEŽITOST DOSTUPNOSTI VZORU 183 // SPONTÁNNÍ VÝVOJ ŘEČI U DÍTĚTE___186 // 8.1 HLUCHÉ DÍTĚ BROUKÁ, ALE NEŽVATLÁ 187 // 8.2 NESLYŠÍCÍ DÍTĚ V NESLYŠÍCÍ RODINĚ SE ROZVÍJÍ NORMÁLNĚ 190 // 8.3 GESTA JSOU VÝVOJOVĚ PODMÍNĚNÁ 192 // 8.4 LIDSKÁ ŘEČ JE REALIZOVÁNA POHYBEM 196 // 8.5 ZNALOST ZNAKŮ NEBRZDÍ ROZVOJ MLUVENÉ ŘEČI 197 // 8.6 VLASTNÍ VÝVOJ ŘEČI U SLYŠÍCÍHO DÍTĚTE 198 // 8.7 JAK SE MALÉ DÍTĚ DOROZUMÍVÁ PROSTŘEDNICTVÍM ZNAKŮ 203 // MLUVENÍ BEZ ZPĚTNÉ SLUCHOVÉ VAZBY 207 // 9.1 JAK BYSTE ASI MLUVILI, KDYBYSTE NYNÍ ZTRATILI SLUCH? 208 // 9.2 PŘERUŠENÝ VÝVOJ ŘEČI 211 // 9.3 UMĚLÉ VYVOZOVÁNÍ MLUVENÉ ŘEČI 216 // 9.4 UMĚLE VYTVOŘENÁ MLUVA ZNÍ NEPŘIROZENĚ 219 // 9.5 HLAS 22 j // 9.6 RYTMUS ŘEČI 222 // 9.7 NEINFORMOVANOST
O BĚŽNÉM ZPŮSOBU MLUVY 223 // 9.8 ZPOMALENÍ VÝVOJE ŘEČI 226 // 9.9 NÁCVIK VÝSLOVNOSTI NENÍ ZÁRUKOU OSVOJENÍ SI JAZYKA 228 // 9.10 OD ZNAKŮ KE SLOVŮM 230 // ODLIŠNÝ ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ ČEŠTINY 233 // 10.1 JAKE PROBLÉMY MÁ NESLYŠÍCÍ ČLOVĚK PŘI ČTENÍ? 234 // 10.2 NESLYŠÍCÍ LIDÉ DĚLAJÍ PŘI PSANÍ JINÉ CHYBY NEŽ SLYŠÍCÍ 240 // 10.3 INDIVIDUÁLNÍ „CHYBOPIS“ 242 // 10.4 NETRADIČNÍ PŘÍSTUPY ? POUŽITÍ JAZYKA 244 // KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY ___ 247 // 11.1 KOMUNIKAČNÍ BARIÉRA 248 // 11.2 UMĚLE VYTVOŘENÉ BARIÉRY 253 // 11.3 CO JE TO BEZJAZYČÍ? 257 // 11.4 V ČEM JE PROBLÉM? 259 // 11.5 PŘEDSUDKY O ZNAKOVÉM JAZYCE 262 // 11.6 NEBOJME SE NABÍDNOUT DÍTĚTI VÍCE MOŽNOSTÍ 264 // 11.7 DOMÁCÍ ZNAKY NEJSOU NA ZÁVADU 267 // ___ 270 // 272 // LITERATURA
(OCoLC)41047148
cnb000388135

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC