Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.05.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:24x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Codex Bohemia, 1997
327 s.

objednat
ISBN 80-85963-33-7 (váz.)
Obsahuje rejstřík
000099158
Obsah // ÚVOD... 9 // 1. oddíl... 11 // 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SOCIÁLNÍ POLITIKY ... 13 // 1.1. Podstata sociální politiky a její různá pojetí... 14 // 1.2. Objekty a subjekty sociální politiky... 22 // 1.2.1. Typy (modely) sociální politiky... 25 // 1.2.2. Model sociálni politiky České republiky (problém jeho konstituování)... 28 // 1.3. Sociální politika státu a její cílové zaměření... 30 // 1.3.1. Vymezení a význam sociální politiky státu... 30 // 1.3.2. Cíle státní sociální politiky... 32 // 1.3.3. Vztah obyvatelstva k sociální politice státu... 34 // 1.4. Základní principy sociální politiky... 35 // 1.4.1. Princip sociální spravedlnosti... 37 // 1.4.2. Princip sociální solidarity ... 43 // 1.4.3. Princip subsidiarity... 45 // 1.4.4. Princip participace... 47 // 1.5. Funkce a nástroje sociální politiky... 48 // 1.5.1. Funkce sociální politiky... 48 // 1.5.2. Nástroje sociální politiky... 56 // 1.6. Vzájemné vztahy sociální a hospodářské politiky... 61 // 1.6.1. Základní souvislosti sociální a hospodářské politiky... 61 // 1.6.2. Koncept sociálně tržního hospodářství, jeho podstata... 65 // 2. BLAHOBYT A CHUDOBA V SOCIÁLNÍ POLITICE... 70 // 2.1. Stát blahobytu (welfare state)... 71 // 2.1.1. Podstata a příčiny vzniku státu blahobytu... 72 // 2.1.2. Fungování státu blahobytu... 77 // Obsah // 2.1.3. Současné převažující názory na koncept // státu blahobytu...81 // 2.2. Chudoba... 84 // 2.2.1. Koncepty chudoby... 85 // 2.2.2. Příčiny chudoby... 88 // 2.2.3. Nástroje a měření chudoby... 91 // 2.2.4. Možnosti řešení chudoby... 94 // 2.2.5. Výskyt chudoby v České republice... 96 // 3. VÝVOJ SOCIÁLNÍ POLITIKY... 99 // 3.1. Stručná charakteristika vývoje sociální politiky. 100 // 3.1.1. První vývojová etapa... 101 // 3.1.2. Druhá vývojová etapa... 103 //
3.2. Sociální politika v Evropské unii... 109 //4. SOCIÁLNÍ POLITIKA V OBDOBÍ TRANSFORMACE CS. EKONOMIKY A SPOLEČNOSTI... 123 // 4.1. Charakteristika procesu transformace... 123 // 4.2. Sociální reforma... 126 // 4.3. Orientace procesu transformace v dalším období... 132 // II. oddíl... 137 // 5. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ... 139 // 5.1. Sociální zabezpečení v sociálním systému... 139 // 5.1.1. Vymezení sociálního zabezpečení... 139 // 5.1.2. Základní determinanty sociálního zabezpečení... 143 // 5.2. Nová koncepce sociálního zabezpečení... 146 // 5.2.1. Minulý vývoj sociálního zabezpečení... 146 // 5.2.2. Principy koncepce sociálního zabezpečení... 150 // 5.2.3. Koncepce sociálního zabezpečení v tržních ekonomikách západních zemí... 153 // 5.3. Záměry rozvoje důchodového systému ...,. 156 // 5.3.1. Financování základního systému důchodového zabezpečení... 158 // 5.3.2. Základní typy konstrukce důchodového systému... 166 // 5.3.3. Valorizace v důchodovém zabezpečení ... 168 // 5.4. Důchodové pojištění... 170 // Obsah // 5.4.1. Zabezpečované životní situace ... 170 // 5.4.2. Starobní důchod... 171 // 5.4.3. Invalidní a částečně invalidní důchod... 176 // 5.4.4. Vdovský a vdovecký důchod... 177 // 5.4.5. Sirotčí důchod... 178 // 5.5. Nemocenské pojištění... 179 // 5.5.1. Zabezpečované životní situace... 179 // 5.5.2. Dávky nemocenského pojištění... 182 // 5.6. Penzijní připojištění... 184 // 5.6.1. Význam penzijního připojištění... 184 // 5.6.2. Základní charakteristika penzijního připojištění... 186 // 5.6.3. Dávky penzijního připojištění... 188 // 5.7. Státní sociální podpora... 192 // 5.7.1. Obecné požadavky na nový systém... 192 //
5.7.2. Konstrukce dávek státní sociální podpory... 195 // 5.7.3. Zkušenosti s realizací systému v praxi ... 203 // 5.8. Sociální pomoc... 204 // 5.8.1. Životní minimum a sociální potřebnost... 204 // 5.8.2. Hlavní systémové zásady moderní sociální pomoci ... 207 // 5.8.3. Konstrukce systému dávek a služeb sociální pomoci... 213 // 6. ZDRAVOTNÍ POLITIKA ... 216 // 6.1. Zdraví jako prioritní hodnota ve společnosti ... 217 // 6.2. Nezdravotnické faktory a jejich vliv na zdravotní stav obyvatelstva... 218 // 6.3. Ochrana zdraví a úloha státu... 220 // 6.4. Východiska a předpoklady zdravotní politiky... 221 // 6.5. Systém zdravotní péče a úloha státu v tomto systému ... 223 // 6.6. Problematika spojená s utvářením nového systému zdravotní péče v České republice... 230 // 7. RODINNÁ POLITIKA... 235 // 7.1. Systémy podpory rodin ve světě... 236 // 7.2. Vývoj rodinné politiky... 237 // 7.2.1. Základní demografické a věcné charakteristiky rodin na území České republiky... 241 // 7.2.2. Transformace rodinné politiky v České republice ... 245 // Obsah // 7.3. Nová koncepce rodinné politiky v České republice... 247 // 8. BYTOVÁ POLITIKA... 249 // 8.1. Vývojové tendence v bydlení... 249 // 8.2. Historie bytové politiky... 251 // 8.3. Modely bytových systémů... 256 // 8.3.1. Administrativně přídělový systém... 257 // 8-3.2. Tržní systém... 259 // 8.4. Nástroje bytové politiky... 261 // 8.5. Transformace bytové politiky... 262 // 9. POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI... 271 //
9.1. Specifika trhu práce a nezaměstnanost... 272 // 9.2. Charakteristika nezaměstnanosti a její důsledky. 274 // 9.2.1. Charakteristika nezaměstnanosti... 274 // 9.2.2. Ekonomické a sociální důsledky nezaměstnanosti ... 278 // 9.3. Politika zaměstnanosti ... 280 // 9.4. Trh práce a politika zaměstnanosti v České republice... 283 // 9.4.1. Situace ve sféře zaměstnanosti a na trhu práce.. 2823// 9.4.2. Politika zaměstnanosti ... 285 // 10. VZDĚLÁVACÍ POLITIKA ... 288 // 10.1. Základní pojmy... 289 // 10.2. Úloha vzdělání ve společnosti... 291 // 10.3. Vzdělávací politika, její obsah a cíle... 297 // 10.4. Základní principy vzdělávací politiky... 299 // 10.5. Aktuální problémy vzdělávací politiky České republiky... 303 // 10.5.1. Alternativní školství... 306 // 10.5.2. Školská soustava a trh práce... 308 // 10.5.3. Financování školství... 310 // VYBRANÁ LITERATURA... 312 // RESUMÉ... 318 // SUMMARY... 32C // REJSTŘÍK... 321

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC