Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:224x 
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990

objednat
ISBN 80-04-21854-7
000099168
Rekat.
OBSAH // PŘEDMLUVA... 7 // 1 SOCIÁLNI STYK, SOCIÁLNI KOMUNIKACE A // PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE... 9 // 1.1 SOCIÁLNÍ STYK... 9 // 1.1.1 Mezilidské vztahy... 12 // 1.1.2 Společná činnost... 14 // 1.1.3 Sociální percepce... 18 // 1.2 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE... 18 // 1.3 PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE... 29 // 1.3.1 Výchovně vzdělávací cíle a pedagogická // komunikace... 34 // 1.3.2 Obsah pedagogické komunikace... 36 // 1.3.3 Pravidla pedagogické komunikace... 38 // 1.3.4 Časové hledisko... 39 // 1.3.5 Organizační formy a vyučovací metody . . 42 // 1.3.6 Prostorové rozmístění účastníků... 54 // 2 VERBÁLNÍ KOMUNIKACE VE ŠKOLE ... 60 // 2.1 SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ POHLED // NA VERBÁLNÍ KOMUNIKACI... 60 // 2.1.1 Paralingvistické aspekty řeči... 62 // 2.1.2 Ovlivňování posluchačů... 66 // 2.1.3 Rozhovor typu pomoci... 69 // 2.1.4 Otázky... 72 // 2.2 VERBÁLNÍ KOMUNIKACE // Z PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÉHO HLEDISKA ... 73 // 2.2.1 Učitelovy otázky a žákovy odpovědi ... 75 // 2.2.2 Nelegální komunikace ve škole... 86 // 5 // 2.2.3 Navození rozpravy ve třídě... 88 // 2.2.4 Žákovské otázky... 92 // 2.2.5 Zpětná vazba v pedagogické komunikaci . . 95 // 3 NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE... 104 // 3.1 ZPŮSOBY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE . . 105 // 3.1.1 Sdělování pohledy... 105 // 3.1.2 Sdělování výrazem obličeje... 108 // 3.1.3 Sdělování pohyby... 109 // 3.1.4 Sdělování fyzickými postoji... 110 // 3.1.5 Sdělování gesty... 110
// 3.1.6 Sdělování dotykem... 111 // 3.1.7 Sdělování vzájemným přiblížením // či oddálením... 111 // 3.1.8 Sdělování úpravou zevnějšku... 112 // 3.2 SDĚLOVÁNÍ EMOCÍ A ZÁMĚRŮ, // PŘESVĚDČOVÁNÍ LIDÍ... 113 // 4 SOCIÁLNÍ INTERAKCE... 117 // 4.1 TYPY SOCIÁLNÍ INTERAKCE... 118 // 4.1.1 Převážně jednosměrné působení subjektů . . 118 // 4.1.2 Obousměrné působení dvou subjektů ... 121 // 4.1.3 Modelování sociální interakce... 122 // 4.1.4 Interakce při spolupráci a soupeření ... 127 // 4.2 SOCIÁLNÍ ASPEKTY PEDAGOGICKÉ // INTERAKCE... 131 // 4.2.1 Důsledky učitelových postojů ? žákům ... 132 // 4.2.2 Důsledky učitelova očekávání pro žáky ... 137 // 5 ZÁVĚR... 146 // LITERATURA... 148

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC