Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996
155 s. ; 30 cm

ISBN 80-7194-074-7
000099169
Rekat.
Obsah // Úvodní informace (Z. Holubář) // Některé novodobější (současné) pohledy na sociální psychologii ve vztahu k předkládané publikaci (Zd. Holubář) // Literatura Úvod -(J. Souček) // I. Kapitola - Osobnost z hlediska sociálně - psychologického (Jan Souček -Zd.Holubář) // 1. Poiem osobnosti 30 // 2. Sociální podmínkv 30 // 3. Sociální důsledkv individuálních zvláštností 32 // 3.1 Rysy sociologické 32 // 3.12 Věk 32 // 3.13 Pohlaví 33 // 3.14 Sociální původ 33 // 3.15 Rysy tělesné 34 // 3.16 Výška 34 // 3.17 Tělesná konstituce 34 // 3.18 Zdravotní stav 35 // 3.19 Psychické rysy 35 // 3.20 Vlastnosti související se statutem 36 // 3.21 Vlastnosti určující citové vztahy k druhým 36 // 3.22 Vlastnosti spojené s projevem 36 // 4. Motivace 37 // 4.1 Ukazatelé vztahu mezi potřebami a sociálními podmínkami 43 // 4.11 Potřeba měnit prostředí 43 // 4.12 Potřeba bezpečí 44 // 4.13 Potřeba uznání 45 // 4.14 Potřeba citových vztahů 46 // 4.15 Potřeba seberealizace 47 // 4.16 Zájmy 49 // 5. Postoie 51 // 5.1 Vymezení postojů 51 // 5.12 Geneze postojů 52 // 5.13 Znaky postojů 52 // 5.14 Druhy postojů 53 // 5.15 Organizace a struktury postojů 54 // 5.16 Postoje v kontextu duševního života jedince 55 // 5.17 Změny postojů 56 // 5.18 Měření postojů 56 // 5.19 Životní sloh 57 // 5.20 Prostředí 60 // II. Kapitola - Socializace (J. Souček) 65 // 1. Poiem socializace 65 // 1.1 Vznik lidského já 66 //
1.12 Vývoj sebeuvědomění 68 // 1.13 Vliv prvotního výcviku na vývoj dětského já 69 // 1.14 Význam řeči v genezi lidského já 70 // 1.15 Struktura lidského já 71 // 1.16 Sebehodnocení 71 // 1.17 Sebedůvěra 72 // 1.18 Sebeuplatnění 73 // 1.19 Sebeúcta 73 // 2. Socializace myšlení, cítěni a jednání 75 // 2.1 Vývoj dětského myšlení 75 // 2.12 Socializace cítění 76 // 2.13 Socializace jednání 78 // 2.14 Způsoby socializace 82 // 2.15 Sympatie 83 // 2.16 Nápodoba 84 // 2.17 Sugesce 85 // 2.18 Hra 86 // 2.19 Shrnutí 88 // III. Kapitola - Psvcholo2Íe skupiny (J. Souček - Zd. Holubář) 89 // 1. Poiem skupiny 89 // 1.1 Klasifikace skupin 90 // 1.12 Komunikace 92 // 1.13 Řeč a jazyk 93 // 1.14 Slova a gesta 93 // 1.15 Třídění komunikace 96 // 1.16 Komunikace a přesvědčení 97 // 1.17 Masové komunikační prostředky (média) 97 // 1.2 Primární a sekundární skupina 98 // 1.21 Rodina 100 // 1.22 Malá rodina 100 // 1.23 Malá stálost rodiny 101 // 1.24 Ztráta funkcí v rodině 101 // 1.25 Snaha po sociálním vzestupu 102 // 1.26 Vztah mezi oběma rodiči 105 // 1.27 Počet sourozenců a pořadí 106 // 1.28 Rodina a širší skupina 108 // 1.3 Parta 108 // 1.31 Skupiny dospívajících 110 // 1.32 Tlupa 110 // 1.33 Velké sociální skupiny 112 // 1.34 Národ 112 // 1.35 Jiné velké sociální skupiny 116 // 1.36 Soutěžení a spolupráce ve skupině 116 // 1.4 Interpersonální vztahy 119 // 1.41 Skupinová
dynamika 121 // 1.42 Autostereotyp a heterostereotyp 123 // 1.43 Soudržnost a izolace 124 // 1.44 Diferenciace sociálních rolí 125 // 4 // 1.45 Typy vůdcovství 127 // 1.46 Skupina jako měřítko 128 // 1.47 Skupinová norma 129 // 1.48 Výkony typu hledání 129 // 1.49 Sociální facilitace či usnadnění 131 // 1.49.1 Konflikt 133 // IV. Kapitola - Školní třída jako sociální skupina (J. Souček) 136 // 1.1 Povaha třídy iako skupiny 136 // 1.12 Polarita třídy 136 // 1.13 Uspořádání komunikace 137 // 1.14 Soudržnost třídy . 137 // 1.15 Složení třídy 139 // 1.2 Normy stanovené učitelem a žáky 140 // 1.21 Měřítka učitelů a žáků 142 // 1.22 Účinnost školní třídy jako skupiny 143 // 1.23 Soutěžení ve třídě 145 // 1.3 Vztahy mezi učitelem a žákem 146 // 1.31 Sociální podmínky 146 // 1.32 Učitelova role 147 // 1.33 Osobnost učitele 149 // 1.34 Vzájemné styky učitele se žáky 150
(OCoLC)37674089
cnb000205099

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC