Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2004
116 s. : il.

ISBN 80-968927-7-0 (brož.)
Sociálna práca - sociálna politika
Obsahuje ilustrace, úvod, údaje o autorech
Bibliografie: s. 117
Komunikace sociální - texty učební
000099172
Úvod ...7 // 1. Podstata komunikácie ...10 // 1.1. Teoretické východiská komunikácie a definícia komunikácie 10 // 1.2. Význam a využitie komunikácie ...11 // 1.3. Cesty komunikácie ...12 // 1.3.1.Písomná komunikácia ...12 // 1.3.2.Telefonická komunikácia ...13 // 1.3.3.Osobná komunikácia ... 13 // 1.3.4.Elektronická komunikácia ...14 // 1.3.5.Audiovizuálna komunikácia ...15 // i .3.6.Sprostredkovaná komunikácia ...16 // 2. Základný model komunikácie ...20 // 3. Sebapoznávanie a poznávanie iných ľudí ... 26 // 3.1. Sebapoznávanie ...26 // 3.2. Poznávanie iných ...30 // 3.2.1.Chyby pri poznávaní iných ľudí ...31 // 3.2.2.Model Johari okna ...32 // 3.3. Vnímanie v komunikácii ...36 // 3.3.1.Procesy ovplyvňujúce vnímanie ...38 // 4. Zásady efektívneho fungovania vysieľateľa ...42 // 5. Zásady efektívneho fungovania prijímateľa ...48 // 5.1. Aktívne počúvanie ...48 // 5.1.1.Formy aktívneho počúvania ...51 // 5.2. Nepočúvanie ...53 // 5.3. Poruchy počúvania ...54 // 6. Spätná väzba ...58 // 6.1. Zásady poskytovania spätnej väzby ...58 // 6.2. Zásady prijímania spätnej väzby ...60 // 7. Prekážky v komunikácii ...64 // 8. Poruchy komunikácie ...68 // 8.1. Čo by sme nemali robiť, aby naša komunikácia bola efektívna ... 73 // 9. Verbálna komunikácia ...76 // 9.1. Kódovanie a dekódovanie správ ...76 // 9.2. Štrukturálna analýza ...80 // 9.3. Transakčná analýza ...83 // 9.4. Dimenzie prístupu k sebe a k iným ľuďom ...86 // 10. Neverbálna komunikácia ...90 // 10.1.Mimika ...91 // 10.2. Gestikulácia - gestika ...94 // 10.K. KKрKіkK ...95 // 10.4. Proxemika ...96 // 10.5. Teritorialita ...98 // 10.6. Posturológia ...99 // 10.7. Kinetika ...100 // 10.8. Paralingvistik a ... 100 // 10.9. Produkcia ...102 // 11. Zásady optimálnej komunikácie ...106 // 11.1. Cvičenie - výpovede o komunikácii ...107 // 12. Rozhovor ...110 //
12.1. Typy rozhovorov ...110 // 13. Otázky v komunikácii...114 // Záver... 116 // Použitá literatúra...117

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC