Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1993

objednat
ISBN 80-08-01828-3
000099218
Rekat.
1 SOCIÁLNOSŤ A SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA 9 // 1.1 Sociáinosť a sociálny systém 10 // 1.2 Východiská sociálnej psychológie 16 // I 3 Prierez históriou sociálnej psychológie 22 // 2 OSOBNOSŤ V SOCIÁLNOM SYSTÉME 31 // 2.1 Socializácia osobnosti 34 // 2.1.1 Podstata socializácie 34 // 2.1.2 Socializačná funkcia rodiny 36 // 2.1.3 Školská trieda, pracovné a iné skupiny 39 // 2.2 Osobnosť a sociálne kompetencie 44 // 2.2.1 Sociálna stránka osobnosti 44 // 2.2.2 Sociálna kompetencia, zrelosť a dimenzie osobnosti 48 // 2.2.3 Pozícia, rola. status 52 // 2.3 Sociálna motivácia 58 // 2.3.1 Základné prístupy k sociálnej motivácii 58 // 2.3.2 Motivácia k činnosti a výkonnosti 61 // 2.3.3 Motivácia k sociálnej začlencnosti 65 // 2.4 Postoje 20 // 2.4.1 Charakteristika a znaky postojov 70 // 2.4.2 Zmeny postojov 73 // 2.4.3 Meranie postojov 76 // 3 SOCIÁLNA INTERAKCIA 81 // 3.1 Sociálna percepcia 84 // 3.1.1 Podstata sociálnej percepcie 84 // 3.1.2 Objekt vnímania 88 // 3.1.3 Subjekt vnímania // 3.2 Komunikácia // 3.2.1 Základné otázky sociálnej komunikácie // 3.2.2 Druhy medziľudskej komunikácie // 3.2.3 Možnosti a obmedzenia komunikácie // 3.3.1 Normy a deviácie, kooperácia a súperenie // 3.3.2 Prosociálnc a hostilné správanie // 3.3.3 Záťažové situácie a správanie ľudí // 4 SOCIÁLNE PROSTREDIE // 4.1.1 Výskum malých skupín z pohľadu histórie // 4.1.2 Delenie skupín // 4.1.3 Ciele a normy skupiny // 4.1.4 Štruktúra a atmosféra skupiny // 4.1.5 Dynamika skupiny // 4.1.6 Vodca a vedúci // 4.2 ѴеГкс skupiny 158 // 4.2.1 Spoločenské u kultúrne diferencie 158 // 4.2.2 Kultúra a kultúrne vzorec’ r Iú4 // 4.2.3 Človek v dave 167 // 4.2.4 Druhy davových situácií 171 // 5 SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ SOCIÁLNÍM PSYCHOLÓGIÍ7. 175 // 5.1 Súčasnosť 176 // 5.2 Budúcnosť 181 // Zhrnutie 184 // Záver 187 // Literatúra 188 // Menný register 192

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC