Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.3) Půjčeno:29x 
BK
2. rozšírené vyd.
Bratislava : Veda, 2001
310 s. : il.

ISBN 80-224-0685-6 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, úvod, předmluvu, resumé anglicky a německy, údaje o autorech, jmenný a věcný rejstřík, dodatek
Bibliografie: s. 249-261
Deviace sociální - pojednání
000099255
OBSAH // Úvod ... 7 // Predhovor k 2. vydaniu... 9 // 1. Sociálna patológia (P. Ondrejkovič) ... 11 // 2. Sociálna deviácia (P. Ondrejkovič)... 21 // 3. Anómia (P. Ondrejkovič)... 37 // 4. Subkultúra a kontrakultúra (P. Ondrejkovič) ... 44 // 5. Chudoba (P. Ondrejkovič) ... 58 // 6. Agresia, agresivita, hostilita a násilie (P. Ondrejkovič) ... 70 // 6.1. Týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí (M. Vlčková) .. 84 // 6.2. Násilie v školách (P. Ondrejkovič) ... 100 // 7. Kriminalita (G. Lubelcová, P. Ondrejkovič) ... 112 // 7.1. Vymedzenie základných pojmov (G. Lubelcová)... 112 // 7.2. Rozsah a meranie kriminality (G. Lubelcová)... 117 // 7.3. Sociálna podmienenosť kriminality (G. Lubelcová, P. Ondrejkovič)... 119 // 7.4. Predpolia kriminality (P. Ondrejkovič)... 129 // 7.5. Nová orientácia kriminológie, normatívna a interpretatív- // na paradigma (P. Ondrejkovič) ... 132 // 7.6. Kriminalita v číslach (P. Ondrejkovič) ... 142 // 7.7. Kriminológia, diverzia a viktimológia (P. Ondrejkovič) .. 148 // 8. Prostitúcia (P. Ondrejkovič)... 157 // 9. Drogové (nealkoholové) závislosti (P. Ondrejkovič) ... 161 // 10. Samovražednosť (P. Ondrejkovič) ... 174 // 11. Predsudky, xenofóbia a rasizmus (P. Ondrejkovič, E. Poláková)... 186 // 12. Sledovanie indikátorov sociálnej patológie. Rozvodovosť // a pokles pôrodnosti (J. Brezák) ... 211 // 13. Mládež ako ohrozená sociálna skupina a kríza identity // (P. Ondrejkovič)...
227 // 14. ZAVER - Možnosti a medze sociálneho inžinierstva v oblasti sociálnopatologických javov (G. Lubelcová, P. Ondrejkovič)... 239 // 15. Literatúra (Ondrejkovič a kol.)... 249 // Súhrn ... 262 // Summary ... 27K // Zusammenfassung... 284 // K autoroch ... 292 // Menný register... 294 // Vecný register... 298 // Dodatok pre vysokoškolských študentov - otázky a cvičenia 306

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC