Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.1) Půjčeno:127x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita, 1994
112 s. ; 29 cm

objednat
ISBN 80-7042-419-2 (brož.)
Učební texty Ostravské univerzity
Obsahuje bibliografii
Určeno pro posluchače denního a distančního studia
000099320
Rekat.
Předmluva - Slovo ke čtenáři // 1. Sociální efekt 9 // 1.1. Sociální facilitace a inhibice 10 // 2. Já a Ty 11 // 2.1. Sociální percepce 11 // 2.1.1. Zákonitosti vytváření prvého dojmu 11 // 2.1.2. Osobnostní determinanty vnímání druhých lidí 13 // 2.2. Sociální komunikace 15 // 2.2.1. Expresivní komunikační systém 15 // 2.2.2. Sémantický komunikační systém 16 // 2.2.3. Komunikační praxe 17 // 2.2.3.1. Komunikační působení na jiné 18 // 2.2.3.2. Jak tedy úspěšně komunikovat? 19 // 2.2.3.3. Jak se zalíbit druhému (druhým) 19 // 2.2.3.3.1. Podmínky vzájemné aktivity 20 // Poznámky ke kapitolám 1 a 2 22 // 3. My a Oni 23 // 3.1. Skupina a její formativní působení 27 // 3.2. Sociální normy 28 // 3.3. Ovlivňování výkonu skupinou ...s. 30 // 3.3.1. Koakce 30 // 3.3.2. Kooperace a kompetice 33 // 3.3.3. Podmínky pro navození úspěšné kooperace 33 // 3.3.4. Podmínky navozující kompetici 3 5 // 3.3.5. Výhody a nevýhody kooperace či kompetice 36 // 3.4. Problematika agresivity 38 // 3.4.1. Strategie jak zacházet s agresivitou 40 // 3.4.2. Výchovné přístupy omezující agresivitu 41 // 3.4.3. Sociální opatření omezující agresivitu a masmédia 4 3 // 3.4.4. Hostilita - nepřátelství 44 // 3.5. Vztahy pomoci - prosociální jednání 46 // Poznámky ke kapitole 3 50 //
4. My a situace 53 // 4.1. Politická situace 53 // 4.2. Davová situace 54 // 4.3. Působení organizace 55 // 4.4. Proxemická situace 58 // 4.5. Ekologická situace 61 // 4.6. Hodnoceni situací 64 // 4.6.1. Přijímání odpovědnosti 67 // 4.6.2. Úloha výchovy 72 // 4.6.3. Co je možno udělat ve škole 73 // Poznámky ke kapitole 4 75 // 5. Školní situace 77 // 5.1. Škola jako instituce v širším sociálním // prostředí 77 // 5.2. Škola a vnější prostředí - okolí školy 79 // 5.3. Vnitřní prostředí školy 80 // 5.3.1. Učebna 82 // 5.3.2. Intimní prostory ve škole 83 // 5.3.3. Další důležité školní prostory 84 // 5.3.4. Význam určitých prostorů pro formování // chování 84 // 5.3.5. Ovlivnění chování prostorovou manipulací s. 86 // 5.3.5.1. Stimulace komunikace a sociální // interakce 87 // 5.3.5.2. Klasické přednáškové uspořádání 88 // 5.3.5.3. Diskusní či seminární uspořádání 89 // 5.3.5.4. Úkolové uspořádání 89 // 5.3.5.5. Týmové uspořádání 91 // 5.3.5.6. Herní uspořádání 91 // 5.3.5.7. Speciální kognitivní uspořádání 9 2 // 5.4. Přírodní prostředí 92 // 5.5. Hygienické prostory 9 3 // 6. Speciální školní situace 94 // 6.1. Problematická či přímo nevhodná dislokace školy // 6.2. Politická, sociálni, náboženská situace // 6.3. Situace kriminální a toxikomanická // 6.4. Generační a sexuální situace školy // 6.5. Poslání výchovného poradce a školního psychologa // Poznámky ke kapitolám 5, 6 // Doporučená literatura
(OCoLC)85668255
cnb000106005

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC