Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2004
107 s.

ISBN 80-89185-06-1 (brož.)
Sociálna práca - sociálna politika
Resumé v angličtině
Obsahuje údaje o autorech
Bibliografie: s. 104-105
Migrace obyvatelstva - práce sociální - texty studijní
Uprchlíci - práce sociální - texty studijní
000099441
OBSAH // Predhovor autorov ...7 // 1. Úvod do migračnej problematiky (Maslen Jozef)...9 // 2. Skúsenosti v utečeneckej problematike (Maslen Jozef)...27 // 3. Systémy medzinárodnej ochrany (Maslen Jozef)...35 // 4. Národné azylové systémy, Azylový systém Slovenskej republiky // (Maslen Jozef)...43 // 5. Systém sociálnej podpory (Maslen Jozef)...55 // 6. Informácie o krajine pôvodu (Maslen Jozef)...63 // 7. Sociálno-kultúrne aspekty práce s utečencami (Bmula Peter)...71 // 7.1 Socializácia jedinca a enkulturálna determinácia osobnosti...73 // 7.2 Identita jedinca...75 // 7.3 Adaptácia utečenca v novej kultúre. Proces integrácie...77 // 7.3.1 Adaptácia a mechanizmy zvládania záťažových situácii...77 // 7.3.2 Pomoc sociálneho pracovníka v procese adaptácie utečenca 79 // 7.3.3 Proces integrácie...80 // 8. Sociálna práca s utečencami (Maslen Jozef)...85 // 9. Hodnoty, normy a etické aspekty pri práci s utečencami // (Brnula Peter)...93 // 9.1 Profesijná etika a hodnoty v sociálnej práci ...95 // 9.1.1 Profesijná etika...95 // 9.1.2 Hodnoty v sociálnej práci...95 // 9.2 Etický kódex sociálnej práce...97 // 9.3 Etika pri práci s utečencami...98 // Odporúčaná literatúra...102 // Použitá literatúra...104 // Zhrnutie...106 // Resumé ...107

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC