Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.07.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Codex Bohemia, 1996
601 s.

objednat
ISBN 80-85963-21-3 (váz.)
Obsahuje rejstřík.
Pojištění sociální - učebnice vysokošk.
Pojištění soukromé - učebnice vysokošk.
000099518
Obsah // Předmluva... 9 // ÚVOD DO POJIŠTĚNÍ... 11 // 1. Nástin vývoje pojistné teorie a politiky... 12 // 1.1. Kořeny moderního pojištění... 12 // 1.2. Merkantilismus a kameralismus... 15 // 1.3. Liberalismus... 19 // 1.4. Smíšená ekonomika... 22 // 1.5. Centrálně plánovaná ekonomika... 34 // 2. Metody sociálního a soukromého zabezpečení... 47 // 2.1. Spoření... 51 // 2.2. Soukromé pojištění... 55 // 2.3. Podnikové zaopatření... 61 // 2.4. Sociální pojištění... 63 // 2.5. Státní zaopatření... 67 // 2.6. Sociální pomoc... 69 // SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ... 71 // 3. Konstrukce dávek a systémy sociálního zabezpečení... 77 // 3.1. Konstrukce dávek... 77 // 3.2. Historické modely sociálního zabezpečení... 80 // 3.3. Moderní modely sociálního zabezpečení... 81 // 4. Starobní důchody... 88 // 4.1. Koncepce starobních důchodů... 89 // 4.2. Důchodový věk... 91 // 4.3. Pružná věková hranice... 97 // 4.4. Konstrukce starobních důchodů... 100 // 4.5. Výše starobních důchodů... 108 // 4.6. Dynamizace důchodů... 116 // 5. Invalidní důchody... 121 // 5.1. Koncepce invalidních důchodů... 121 // 5.2. Pojetí invalidity a druhy invalidních důchodů... 122 // 5.3. Výše invalidních důchodů... 125 // 5.4. Bezmocnost a osobní péče... 127 // 6. Pozůstalostní důchody... 132 // 6.1. Vdovský a vdovecký důchod... 132 // 6.2. Sirotčí důchod... 140 // 7. Nemocenské dávky... 143 // 7.1. Nemocenské...
146 // 7.2. Ošetřování člena rodiny... 151 // 7.3. Pohřebné... 153 // 7.4. Zdravotní péče... 154 // 8. Rodinné dávky... 162 // 8.1. Koncepce sociálních výdajů pro rodiny s dětmi... 163 // 8.2. Přídavky na děti... 168 // 8.3. Porodné... 178 // 8.4. Dávka v mateřství... 180 // 8.5. Rodičovský příspěvek... 186 // 9. Úrazové dávky... 190 // 9.1. Systémy sociálního úrazového zabezpečení... 190 // 9.2. Úrazové nemocenské a úrazový důchod... 195 // 9.3. Pozůstalostní dávky... 196 // 9.4. Bolestné a další dávky... 198 // 9.5. Politika a teorie... 199 // 10. Dávky v nezaměstnanosti... 200 // 11. Dávky sociální pomoci... 209 // 11.1. Individualizované dávky... 209 // 11.2. Záporná daň z příjmů... 215 // 11.3. Sociální příplatek (rodinná dávka)... 218 // 11.4. Příspěvek na bydlení (bytová dávka)... 223 // 11.5. Příspěvek na dopravu (školní dopravní dávka)... 227 // 11.6. Zaopatřovací příspěvek (vojenská alimentační dávka)... 229 // 12. Financování sociálního zabezpečení... 231 // 12.1. Daně a příspěvky na sociální zabezpečení... 231 // 12.2. Trojpilířový systém financování... 241 // 12.3. Propojení pojistného a daně z příjmů... 246 // 12.4. Fondové hospodaření... 251 // 12.5. Individuální a rodinná účast na sociálním pojištění... 254 // 12.6. Přerozdělování pojistného... 257 // SOUKROMÉ POJIŠTĚNÍ... 261 // 13. Členění pojištění... 267 // 13.1.
Odvětví životního a neživotního pojištění... 267 // 13.2. Pojištění škodová a obnosová... 273 // 14. Úrazové pojištění... 283 // 14.1. Pojetí úrazu a rozsah pojistné ochrany... 285 // 14.2. Pojištění pro případ smrti následkem úrazu... 288 // 14.3. Úrazové invalidní pojištění... 290 // 14.4. Úrazové pojištění denního odškodného... 295 // 14.5. Další druhy a členění úrazového pojištění... 297 // 14.6. Pojistné... 301 // 15. Nemocenské pojištění... 306 // 15.1. Zdravotní pojištění... 309 // 15.2. Pojištění denního odškodného, invalidní pojištění a pojištění péče. . 313 // 15.3. Pojistné... 317 // 16. Životní pojištění... 321 // 16.1. Rizikové životní pojištění... 326 // 16.2. Smíšené životní pojištění... 337 // 16.3. Důchodové pojištění... 344 // 16.4. Rodinné pojištění... 353 // 16.5. Investiční životní pojištění... 358 // 16.6. Penzijní připojištění se státním příspěvkem... 362 // 16.7. Povinné smluvní starobní pojištění... 370 // 16.8. Univerzální životní pojištění... 374 // 16.9. Připojištění... 379 // 16.10. Dynamizace životního pojištění a podíly na přebytcích pojistného. 384 // 16.11. Rezervy pojistného, odbytné a půjčky... 388 // 17. Pojištění motorových vozidel... 397 // 17.1. Odpovědnostní pojištění motorových vozidel... 398 // 17.2. Majetkové pojištění motorových vozidel... 416 // 17.3. Úrazové pojištění
cestujících... 432 // 17.4. Pojištění právní ochrany... 435 // 17.5. Pojistné v odpovědnostním a majetkovém pojištění vozidel 442 // 18. Pojištění domů a domácností... 456 // 18.1. Pojištění domů... 457 // 18.2. Pojištění domácností... 466 // 18.3. Odpovědnostní pojištění soukromých osob... 472 // 18.4. Cestovní pojištění... 477 // 19. Pojištění podniků... 489 // 19.1. Požární a živelní pojištění... 490 // 19.2. Strojní pojištění... 499 // 19.3. Montážní a stavební pojištění... 503 // 19.4. Šomážní pojištění... 509 // 19.5. Dopravní pojištění... 517 // 19.6. Odpovědnostní pojištění... 524 // 19.7. Pojištění plodin... 532 // 19.8. Pojištění zvířat...’... 539 // 19.9. Úvěrové pojištění... 541 // 19.10. Pojištění vkladů... 547 // 20. Zdanění soukromého pojištění... 551 // 20.1. Daně a poplatky z pojištění... 552 // 20.2. Daň z příjmů soukromých pojišťoven... 556 // 20.3. Zdanění příjmů jednotlivců a podniků... 561 // Vysvětlivky... 573 // Literatura... 583 // Summary... 591 // Zusammenfassung... 593 // Rejstřík... 595

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC