Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23.5) Půjčeno:47x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2006
271 s. : il.

ISBN 80-246-1173-2 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje tabulky, grafy, rejstřík
Bibliografie na s. 253-263
Dyslexie - hledisko sociální - učebnice vysokoškolské
Učení - poruchy - hledisko sociální - učebnice vysokoškolské
000099520
1. Úvod do problematiky // 1.1 Dyslexie - specifická porucha čtení /7 // 1.1.1 Vymezení pojmu /7 // 1.1.2 Výskyt a příčiny dyslexie /11 // 1.1.3 Neurobiologický základ dyslexie /18 // r.1.4 Dílčí příznaky dyslexie - postižení jednotlivých psychických funkcí /22 1.1.5 Prognóza specifických poruch učení a jejich důsledky v adolescenci /38 // 2. Dyslektický školák a jeho subjektivní problémy // 2.1 Zjištění míry a kvality informovanosti dětí se specifickou poruchou učení o dyslexii /52 // 2.2 Zjištění úrovně sebehodnocení dyslektických dětí a jejich tendence k určitému emočnímu ladění /56 // 2.3 Sebehodnocení čtenářských dovedností dyslektiků a jejich hodnocení rodiči /85 // 2.4 Shrnutí /ш // 3. Rodiče dyslektického školáka // 3.1 Zjištění míry a kvality informovanosti rodičů o dyslexii /126 // 3.2 Zjištění názorů rodičů dyslektických dětí na problémy spojem s touto specifickou poruchou učení /131 // 3.3 Analýza zátěží spojených s dyslexii a způsobů jejich zvládání rodiči /152 // 3.4 Shrnutí /173 // 4. Učitelé dyslektického školáka // 4.1 Zjištění míry a kvality informovanosti českých učitelů o dyslexii /186 // 4-2 Zjištění názoru učitelů na různé projevy chování a typické rysy osobnosti dyslektických školáků /191 // 4.3 Shrnutí /202 // 5. Spolužáci dyslektického školáka // 5.1 Zjištění míry a kvality informovanosti českých školáků o dyslexii
a jejích důsledcích /210 // 5.2 Zjištění názoru dětí a dospívajících na problémy, které dyslexie takto postiženému dítěti přináší /213 // 5.3 Názory českých školáků a středoškoláků na chování rodičů a učitelů k dyslektickým spolužákům /226 // 5.4 Shrnutí /234 // 6. Závěr a doporučení pro praxi /238 // Přílohy /247 // Literatura /253 // Jmenný rejstřík /265 // Věcný rejstřík /269

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC