Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2001
134 s.

objednat
ISBN 80-246-0279-2 (brož.)
Dotisk 2004
Bibliografie: s. 131-134
Deviace sociální - příručky
000099522
Úvod do sociologie sociálních deviací // 1. ZÁKLADNÍ POJMY 9 // 2. SOCIOLOGICKÉ DEFINICE DEVIACE 13 // 2.1 Koncepce založené na normativním přístupu 14 // 2.2. Koncepce založené na relativistickém pohledu 15 // 2.3. Shrnutí 16 // 3. SOCIOLOGICKÉ TEORIE SOCIÁLNÍCH DEVIACÍ 18 // 4. CHICAGSKÁ ŠKOU 21 // 4.1. Zdroje pro koncipování teorie i výzkumu - 22 // 4.1.1. Pragmatická filosofie 23 // 4.1.2. Formalismus Georga Simmela 23 // 4.1.3. Další vlivy 24 // 4.2. Teorie sociální ekologie - 24 // 4.3. Teorie sociální dezorganizace - 26 // 4.4. Teorie diferencované asociace 28 // 4.5. Závěry - -29 // 5. TEORIE ANOMIE ÉMILADURKHEIMA 31 // 5.1. Durkheimovy názory na patologické jevy 31 // 5.2. Koncept anomie v díle „Dělba práce ve společnosti“ 32 // 5.3. Koncept anomie v díle „Sebevražda“ 33 // 6. TEORIE ANOMIE ROBERTA KINGA MERTONA 37 // 6.1. Pojetí sociálních deviací v rámci funkcionalismu 37 // 6.2. Teorie anomie 38 // 7. TEORIE KULTUR A SUBKULTUR 46 // 7.1. Teorie napětí 48 // 8. TEORIE SOCIÁLNÍ KONTROLY 59 // 9. TEORIE ZNAČKOVÁNÍ /LABELLING, ETIKETIZAČNÍ TEORIE/ 66 // 9.1. Symbolický interakcionismus jako inspirační zdroj // pro teorii značkování // 9.2. Teorie labellingu v dílech Edwina Lemerta // 9.3. Teorie labellingu a Erwing Goffman // 9.4. Teorie labellingu a Howard Becker // 9.5. Shrnutí teorie labellingu a jeho kritika //
10. FENOMENOLOGIE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH DEVIACÍ 88 // 10.1. Fenomenologie a sociologie 88 // 10.2. Fenomenologie a sociální deviace 90 // 10.2.1. Deviace jako hrozba dezorganizace 91 // 10.2.2. Deviace jako antitéze k známé rutinní morálce 92 // 10.2.3. Sociální význam statistik // 10.3. Fenomenologický pohled na problematiku sebevražednosti 93 // 10.4. Závěrr // 11. RADIKÁLNÍ KRIMINOLOGIE // 11.1. Nová krinminologie // 11.2. Birminghamská škola // 11.3. Radikální kriminológie v Americe // 11.4. Antipsychiatrickc hnutí // 11.5. Vznik „levého realismu“ // 11.6. Kritické výtky, adresované radikální kriminológii // 12. FEMINISTICKÁ KRIMINOLOGIE 115 // 13. ZÁVĚR 123 // Literatura 131

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC