Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2002
127 s.

objednat
ISBN 80-85851-14-8 (brož.)
Aktuality SKIP ; [vol.] 20
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje předmluvu, rejstřík, dodatky
Bibliografie: s. 95-100
Knihovny veřejné - služby - příručky
000099659
Uvedení českého vydání 5 // Předmluva 6 // Úvod 7 // 1 Úloha a cíle veřejné knihovny 11 // 1.1 Úvod 11 // 1.2 Definice veřejné knihovny 11 // 1.3 Cíle veřejné knihovny 11 // 1.4 Faktor změn 16 // 1.5 Svoboda infonnací 17 // 1.6 Přístup pro všechny 17 // 1.7 Místní potřeby 17 // 1.8 Místní kultura 18 // 1.9 Kulturní kořeny veřejné knihovny 18 // 1.10 Knihovny beze zdí 19 // 1.11 Budovy knihoven 19 // 1.12 Materiální prostředky 20 // 2 Právní a finanční zajištění 21 // 2.1 Úvod 21 // 2.2 Veřejná knihovna a státní správa 21 // 2.3 Legislativa veřejných knihoven 22 // 2.4 Finanční zajištění 24 // 2.5 Řízení veřejné knihovny 27 // 2.6 Správa veřejné knihovny 27 // 2.7 Publicita a propagace 27 // 3 Uspokojování potřeb uživatelů 29 // 3.1 Úvod 29 // 3.2 Určení potencionálních uživatelů 30 // 3.3 Analýza potřeb místní veřejnosti 30 // 3.4 Služby uživatelům 30 // 3.5 Péče o uživatele 39 // 3.6 Výchova uživatelů 40 // 3.7 Spolupráce a sdílení fondů 41 // 3.8 F.lektronické sítě 43 // 3.9 Přístup ke službám 44 // 3.10 Budova knihovny 45 // 4 Budování fondů 49 // 4.1 Úvod 49 // 4.2 Koncepce správy fondů 49 // 4.3 Rozsah fondů 51 // 4.4 Budování fondů 52 // 4.5 Zásady udržování fondů 53 // 4 Služby veřejných knihoven: Směrnice IFLA/UNESCO pro rozvoj // 4.6 Normy pro knižní fondy 54 // 4.7 Normy pro elektronická informační zařízení 55 // 4.8 Plán budování fondů v nových knihovnách 55 // 4.9 Míra aktualizace fondu 57 //
5 Lidské zdroje 59 // 5.1 Úvod 59 // 5.2 Dovednosti pracovníků knihoven 59 // 5.3 Kategorie personálu 60 // 5.4 Etické normy 62 // 5.5 Povinnosti pracovníků knihovny 62 // 5.6 Počet pracovníků 63 // 5.7 Odborné vzdělávání knihovníků 63 // 5.8 Školení 64 // 5.9 Postup v zaměstnání 65 // 5.10 Pracovní podmínky 65 // 5.11 Dobrovolníci 66 // 6 Management a marketing veřejných knihoven 67 // 6.1 Úvod 67 // 6.2 Řídící schopnosti 67 // 6.3 Vytváření a udržování sítí 69 // 6.4 Řízení financí 70 // 6.5 Správa finančních prostředků knihovny 70 // 6.6 Personální řízení 70 // 6.7 Plánování a zařizování systémů v knihovně 71 // 6.8 Management změn 71 // 6.9 Pověřování 72 // 6.10 Nástroje řízení 72 // 6.11 Marketing a propagace 76 // Přílohy 1. Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách 79 // 2. Finský knihovnický zákon a dekret 83 // 3. Charta zákazníků knihovnických služeb - Knihovna hrabství // Buckinghamshire (Anglie) 89 // 4. Normy pro budovy knihovny - Ontario (Kanada) a Barcelona // (Španělsko) 91 // Soupis pramenů 95 // Rejstřík 101 // Dodatky // I. Zákon č. 257 ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) - Česká republika I03 // II. Zákon č.183 z 12. mája 2000 o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej - Slovenská republika 1 13 // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC