Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Úřad vlády České republiky, c2004
59 s. : il.

ISBN 80-86734-37-4 (brož.)
Metodika ; [vol.] 3
Anglický abstrakt
Pod názvem: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Obsahuje grafy, bibliografické citace
Drogově závislí - smrt - zprávy
Smrt - drogově závislí - zprávy
000099852
PŘEDMLUVA 8 // 1 DROGOVÁ ÚMRTNOST V ČR - PŘEHLED METODIKY A DEFINIC 10 // 1/1/1 Hlavni problém určováni drogových úmrtí: heterogenita 11 // 1/1/2 Fenomenologie, morfologické nálezy, interní onemocnění 12 // 1/1/3 Zjištění „drogového úmrtí" 13 // 1/1/4 Pitva 14 // 1/1/5 Toxikologická analýza 14 // 1/2 Systém sběru dat o drogové mortalitě v ČR 14 // l/2/l Sběr relevantních datvČRdoroku 1998 14 // 1/2/2 Sběr dat ve spolupráci Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti a Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie // České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 15 // 1/3 Zásady určován I d rogové morta I i ty v ČR 16 // 1/3/1 Definice „drogy" 16 // 1/3/2 Obecné principy „přirozeného děleni drogové mortality" 16 // 1/3/3 Česká úprava (rozvinuti) definice EMCDDA 17 // 1/4 Závěr 20 // 2 METODICKÝ PODKLAD K POSTUPU PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČR // IOPL 24 // 2/1 Zvláštnosti ohledáni mrtvoly a věcných důkazů 25 // 2/1/1 Standardní pitva 25 // 2/1/2 Soudní pitva 26 // 2/1/3 Další postup a úloha znalců // 2/2 Rozbor současně právní úpravy z hlediska úkolů Policie ČR při zjišťováni a objasňováni // smrtelných předávkovánl nelegálními drogami 27 // 2/2/1 Obecný výklad 27 // 2/2/2 Zásady ohledáni místa činu 30 // 2/2/3 Zaviněni a pohnutka 30 // 2/3 Možnost smrti, způsobené druhou osobou - schémata postupu // 3 NÁVRH STANDARDU
POSTUPU PŘI PITVĚ ÚMRTÍ, KDE JE PODEZŘENÍ ZE SOUVISLOSTI // 3/1 Úvod ’ 37 // 3/3 Pitva 38 // 3/4 Mikroskopické vyšetřeni 38 // 3/5 Toxikologické vyšetření 38 // 6 // 4 DOPORUČENÉ STANDARDY PRO TOXIKOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ // při podezřen! na úmrtí v souvislosti se zneužitím drog 42 // 4/1 Personál 43 // 4/2 Standardní operační postupy 43 // 4/2/1 Biologické vzorky 43 // 4/2/2 Analyticko-toxikologické postupy 44 // 4/3 Validace metod, kalibrace 44 // 4/4 Zajišténi kvality (Quality assurance, QA). Zásady dobré laboratorní praxe (GLP) 45 // 4/5 Referenční materiály, metabolity 46 // 4/6 Vydávání toxikologických zpráv 46 // 5 ÚMRTÍ Z PŘEDÁVKOVÁNÍ ILEGÁLNÍMI DROGAMI V ČR 1998-2003 A JEJICH SITUAČNÍ KONTEXT 50 // 5/1 Úvod 51 // 5/2 Trendy vesmrtelnýchpředávkováních ilegálními drogami 52 // 5/3 Diskuse 54 // 5/4 Závér 56 // ABSTRAKT/ABSTRACT 58
(OCoLC)85129497
cnb001472074

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC