Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
V Praze : Triton, 2005
117 s. : il.

ISBN 80-7254-623-6 (brož.)
Obsahuje černobílé fotografie, ilustrace, grafy
Bibliografie na s. [112]-117
Děti postižené sluchově - věk předškolní - rehabilitace - studie
000100031
Obsah // 1 ÚVOD ...13 // 2 SOUČASNÝ STAV ...14 // 2.1 Sluch K vývoj dětské řeči ...14 // 2.2 Komunikace...16 // 2.2.1 Raná komunikace ...17 // 2.3 Poruchy a vady sluchu...18 // 2.3.1 Příčiny percepční poruchy sluchu...21 // 2.4 Opožděný vývoj řeči při sluchových vadách...22 // 2.5 Logopedie v systému rané péče...24 // 2.6 Diagnostika sluchových vad u dětí ...24 // 2.6.1 Prevence sluchových vad ...25 // 2.6.2 Možnosti vyšetření sluchu u dětí ...28 // 2.6.2.1 Screening KKK ...32 // 2.7 Oznámení diagnózy a její přijetí...33 // 2.8 Raná péče...35 // 2.8.1 Základní standardy rané péče ...37 // 2.8.2 SPC ...38 // 2.8.3 Centra (střediska) rané péče ...39 // 2.8.4 Psychorehabilitační kurzy pro rodiče a děti ...40 // 2.9 Rehabilitace dětí se sluchovým postižením...46 // 2.9.1 Pojem ucelená rehabilitace...46 // 2.9.2 Hlavní složky rehabilitace dětí se sluchovým postižením ...47 // 2.9.3 Volba rehabilitační metody...50 // 2.9.4 Slúchadla ...50 // 2.9.5 Kochleární implantace ...53 // 2.9.6 Faktory ovlivňující rehabilitaci dětí se sluchovým postižením 55 // 2.10 Integrace dětí se sluchovým postižením...55 // 2.11 Sociální sféra...58 // 2.11.1 Státní sociální podpora ...58 // 2.11.2 Sociální péče...60 // 2.11.3 Pojmy z oblasti důchodového pojištění...63 // 3 CÍL PRÁCE ...65 // 4 METODIKA ...66 // 4.1 Techniky sběru dat ...66 // 4.1.1 Zúčastněné pozorování - úplný pozorovatel...66
// 4.1.2 Polostandardizovaný rozhovor...67 // 4.1.3 Sekundární analýza dat...69 // 4.2 Výzkumný vzorek...70 // 5 VÝSLEDKY ...71 // 6 DISKUSE ...93 // 7 ZÁVĚR...101 // 8 PŘÍLOHY ...102 // 9 PŘEHLED LITERATURY // 112

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC