Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:18x 
BK
Brno : Společnost pro studium neziskového sektoru, c2008
24 s. : il. ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-904150-1-0 (brož.)
Podnázev v tiráži: výzkum provedený ve spolupráci Centra pro výzkum neziskového sektoru, Nadace Partnerství a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v roce 2007
Údaje o odpovědnosti z obálky
Název z obálky
Na obálce: Centrum pro výzkum neziskového sektoru
Nadace Partnerství
Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
000100440
1 Výzkumný projekt Dopady čerpání fondů Evropské unie na změny v organizační struktuře nestátních neziskových organizací -- 1.1 Cíle výzkumu -- 1.2 Harmonogram měsíc květen Publikace výstupů -- 2 Metodika výzkumného projektu aneb o zvolené metodě -- 2.1 Vymezení sledovaných subjektů -- 2.2 Dotazníkové šetření -- 2.3 Kvalita získaných údajů -- 3 Klasifikace organizací aneb kdo jsou oni -- 3.1 Výběr a základní charakteristika vzorku -- 3.2 Klasifikace NNO pro potřeby výzkumu -- 3.3 Lidské zdroje -- 3.4 Fondy Evropské unie -- 4 Dílčí zjištění -- 4.1 Realizované projekty z grantů Evropské unie -- 4.2 Subjektivní hodnocení projektů, spokojenost, efektivita realizovaných projektů -- 4.3 Administrace versus vlastní aktivity projektu -- 4.4 Organizační struktura a její změny -- 4.5 Pozice fundraisera v neziskové organizaci -- 4.6 Odhad zdrojů potřebných na realizaci projektů -- 4.7 Obsahová náplň aktivit organizace před a po čerpání prostředků z EU -- 4.8 Spolupráce s ostatními NNO, veřejnou správou, státními orgány a firmami -- 4.9 Motivace NNO žádat či nežádat o grant z evropských fondů v dalším programovacím období -- 4.10 Spokojenost se zaměřením programů Evropské unie -- 4.11 Udržitelnost projektů a jejich další financování -- 4.12 Finanční stránka realizovaných projektů -- 4.13 Podíl financí z Evropské unie na celkových zdrojích neziskové organizace -- 5 Hlavní zjištění: Dopady projektů financovaných z EU na nestátní neziskové organizace -- 5.1 Přínosy -- 5.2 Slabiny -- 6 Případové studie -- 6.1 Případová studie 1 :,,Přínos je mizivý" -- 6.2 Případová studie 2: Jednoznačně přínosné" -- Závěr -- Seznam zkratek -- Příloha 1. Dotazník Financování neziskových organizací z evropských fondů -- Příloha 2. Seznam tazatelů
(OCoLC)316300264
cnb001830245

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC