Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.1) Půjčeno:19x 
BK
1. vyd.
Praha : Úřad vlády České republiky, c2004
94 s. : il., mapy ; 23 cm

objednat
ISBN 80-86734-14-5 (brož.)
Monografie ; no. 3
Pod názvem: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Obsahuje mapky, tabulky, grafy, úvod
Bibliografie: s. 93-94
Drogy - užívání - Česko - r. 2002 - zprávy
Závislosti drogové - Česko - r. 2002 - zprávy
000100442
1 ABSTRAKT 8 // 2 SOUHRN 10 // 3 ÚVOD 12 // SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 // 4 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 // 4/1 Demografický vývoj a věková struktura 19 // 4/2 Porodnost a plodnost 21 // 4/3 Potratovost, sňatečnost a rozvodovost 22 // 4/4 Vzdělanost a náboženské vyznáni obyvatelstva 24 // 4/5 Pořadí krajů z hlediska sociodemografických ukazatelů 26 // 5 ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATELSTVA 28 // 5/1 Úmrtnost 29 // 5/2 Nemocnost 31 // 5/3 Pořadí krajů z hlediska zdravotního stavu populace 33 // 6 SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 34 // 6/1 Struktura zaměstnanosti 35 // 6/2 Nezaměstnanost 36 // 6/3 Průměrná mzda 37 // 6/4 Pořadí krajů z hlediska socioekonomického prostředí 38 // 7 TRESTNÁ ČINNOST 40 // 7/1 Celková kriminalita 41 // 7/2 Drogová kriminalita 43 // 7/3 Pořadi krajů z hlediska kriminality 44 // 8 INSTITUCIONÁLNÍ KONTEXT SLUŽEB PRO UŽIVATELE DROG 46 // 8/1 Zařízeni a služby pro uživatele drog 47 // 8/2 Výměnné programy 48 // 8/3 Žádosti uživatelů drog o léčbu 50 // 8/4 Financováni protidrogové politiky 52 // 8/5 Pořadi krajů z hlediska institucionálního kontextu drogových služeb 54 // 9 UŽÍVÁNÍ DROG A JEHO NÁSLEDKY 56 // 9/1 Užíváni drog v populaci 57 // 9/1/1 Celopopulační průzkumy 57 // 9/1/2 Školské průzkumy 57 // 9/2 Problémové užíváni drog 60 // 9/2/1 Odhady počtu problémových uživatelů drog 60 // 9/2/2 Problémoví uživatelé drog v kontaktu se zařízeními 61 //
9/3 Žádosti o léčbu 62 // 9/3/1 První žádosti o léčbu 62 // 9/3/2 Základní i užívaná droga 62 // 9/3/3 Sekundární užívaná droga 64 // 9/3/4 Užíváni alkoholu versus užívání nelegálních drog 64 // 9/4 Zdravotní dopady 66 // 9/4/1 Virové hepatitídy 66 // 9/4/2 HIV/AIDS 68 // 9/4/3 Úmrtí (mortalita) 68 // 9/5 Pořadí krajů z hlediska užíváni drog a jeho následků 69 // ANALÝZA SROVNÁNÍ KRAJŮ Z HLEDISKA UŽÍVÁNÍ DR06 71 // 10 ANALÝZA VZTAHU VYBRANÝCH UKAZATELŮ 72 // 11 FAKTOROVÁ ANALÝZA 76 // 12 SHLUKOVÁ ANALÝZA 80 // 13 ZÁVĚR 84 // TABULKY 86 // OBRÁZKY 88 // ZKRATKY 90 // POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT 92
(OCoLC)85105936
cnb001315163

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC