Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.07.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
2., přepracované vyd.
Praha : Polyglot, 2000
1 sv.(různé stránkování)

objednat
ISBN 80-86195-09-0 (brož.)
Obsahuje ilustrace, mapky, úvod, testy, přílohy (přehled gramatiky, slovník gramatických pojmů, slovník)
Němčina - metodiky
000100556
Obsah // ÚVOD // Poznámky k fonetice // 0. Erste Schritte // 1. Erste Kontakte: Auf der Party // Člen - Osobní zájmena v 1. pádě - Časování sloves v přítomném čase - Vykání - Časování slovesa sein v přítomném čase - Pořádek slov v oznamovací větě - Pořádek slov v tázací větě // 2. Alter, Beruf, Wohnort: Kennen Sie schon ...? // Silné skloňování podstatných jmen se členem určitým a neurčitým v jednotném čísle -Vynechávání členu u podstatných jmen - Časování slovesa haben v přítomném čase - Zápor [nein, nicht, kein) - Přídavné jméno v přísudku - Základní číslovky // 3. Einkäufe: Ein Geschenk für Manfred // Předložky se 3. pádem - Předložky se 4. pádem - Skloňování osobních zájmen - Pořadí předmětů v německé větě - Nepřímý pořádek slov ve větě oznamovací - Skloňování tázacích zájmen wer a was // 4. Essen und Trinken (Essgewohnheiten, Im Restaurant): Was isst Familie Tetzlaff? // Přivlastňovací zájmena - Vyjadřování českého svůj - Časování sloves se změnou kmene v přítomném čase - Rozkazovací způsob - Určování času // 5. Wohnen: Piepenbrocks Umzug // Slabé skloňování podstatných jmen v jednotném čísle - Množné číslo podstatných jmen - Předložky se 3. a 4. pádem - Slovesa stehen - stellen, liegen - legen - Vazba es gibt // 6. Essen und Trinken (Einkäufen und Kochen): Die Geburtstagsfeier // Skloňování zájmena dieser - Skloňování
zájmena jeder (alle) - Způsobová slovesa a sloveso wissen - Označení míry, hmotnosti a množství po číslovkách - Doch v odpovědi na zápornou otázku - Záporná předpona un- // 7. Wiederholung: Im Fernsehstudio // Der Tramper - Kontaktanzeigen - Wohnen in Berlin - Wem hilfst du? // 8. Wochenplan: Im Fitnesscenter // Slovesa s neodlučitelnými předponami - Slovesa s odlučitelnými předponami - Zvratná slovesa a jejich časování v přítomném čase - Přítomný čas sloves typu unterhalten, ein-laden - Časové údaje - Použití früh a bald // 9. Reisen (Reisepläne): Wohin fahren wir in Urlaub? // Stupňování přídavných jmen v přísudku - Stupňování příslovcí - Zeměpisná jména -Souřadicí spojky - Bezespojkové věty // 10. Schule, Beruf: Eine Klassenarbeit  // Časování slovesa werden v přítomném čase - Préteritum - Zájmeno jemand - Zápor nichts, niemand, nie(mals) // 11. Freizeit und Hobbys: Leute und ihre Hobbys // Perfektum - Přítomný čas sloves zakončených na -ein, -ern - Podmět man a es - Použití allein a selbst // 12. Körper und Gesundheit; Beim Arzt 144 // I. budoucí čas - Slovosled ve vedlejší větě - Perfektum způsobových sloves a slovesa wissen - Shoda podmětu a přísudku - Sloveso tun // 13. Reisen (Wegbeschreibung): Pavels Reise 156 // Vazby sloves, podstatných a přídavných jmen - Zájmenná příslovce - Vlastní jména osob - Přímý pořádek slov v otázce zjišťovací - Použití wie a
ais při překladu českého jako // 14. Wiederholung: In der Kneipe 170 // Liebe Veronika, lieber Steffen! - Stellenangebote - Viele Schreiben und ein Misserfolg - Till Eulenspiegel - J. P. Hebel: Ein Wort gibt das andere // Mapy 183 // Pracovní sešit 187 // 1. lekce 188 // 2. lekce 193 // 3. lekce 198 // 4. lekce 203 // 5. lekce 208 // 6. lekce 213 // 7. lekce 218 // 8. lekce 224 // 9. lekce 230 // 10. lekce 236 // II. lekce 242 // 12. lekce 248 // 13.lekce 254 // 14.lekce 260 // Testy 267 // I. Příloha - Přehled gramatiky // 11. Příloha - Slovník gramatických pojmů // III. Příloha - Slovník

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC