Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:80x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2006
263 s. : il. ; 20 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 80-7367-155-7 (brož.)
Obálkový podnázev: mezinárodní komparace vzdělávacích systémů
Obsahuje bibliografii na s. 251-259 a rejstřík
000100754
Obsah // Předmluva... 15 // ČÁSTI // Vědecké základy srovnávací pedagogiky // 1 Co je srovnávací pedagogika?... 19 // 2 Účely a využitelnost srovnávací pedagogiky... 21 // 3 Teorie, metodologie a vývoj srovnávací pedagogiky ... 27 // 3.1 Vznik a vývoj srovnávací pedagogiky ... 28 // 3.2 Teorie a metodologie srovnávací pedagogiky 35 // 3.3 Infrastruktura a informační báze srovnávací pedagogiky... 40 // 3.4 Terminologické problémy při srovnávání vzdělávacích systémů... 49 // ČÁST II // Vzdělávací systémy: struktury a fungování // 4 Preprimární vzdělávání (předškolní výchova)... 55 // 4.1 Instituce preprimárního vzdělávání... 57 // 4.2 Pojetí preprimárního vzdělávání... 60 // 4.3 Specifické rysy systémů preprimárního vzdělávání. . 61 // 4.4 Trendy a problémy preprimárního vzdělávání // z pohledu mezinárodní komparace... 65 // 5 Primární a základní vzdělávání... 71 // 5.1 Struktury primárního a základního vzdělávání ... 74 // 5.2 Obsahy primárního a základního vzdělávání 78 // 5.3 Procesuálni charakteristiky primárního a základního vzdělávání... 85 // 5.4 Žáci z pohledu mezinárodní komparace... 90 // 5.5 Učitelé z pohledu mezinárodní komparace... 93 // 6 Vyšší sekundární vzdělávání... 99 // 6.1 Současné typy vyššího sekundárního vzdělávání . . . 101 // 6.2 Mezinárodní trendy ve vyšším sekundárním vzdělávání 106 // 6.3 Komparace
kurikul ve vyšším sekundárním vzdělávání 114 // 7 Terciární vzdělávání: neuniverzitní a univerzitní... 121 // 7.1 Reformy v terciárním vzdělávání po Boloňské deklaraci 124 // 7.2 Terciární neuniverzitní vzdělávání... 126 // 7.3 Terciární univerzitní vzdělávání... 132 // 7.4 Dostupnost vysokoškolského vzdělávání... 133 // 7.5 Lidské zdroje v terciárním vysokoškolském vzdělávání 141 // 8 Vzdělávání dospělých a distanční vzdělávání... 157 // 8.1 „Vzdělávání dospělých“ a související pojmy... 159 // 8.2 Mezinárodní komparace vzdělávání dospělých ... 162 // 8.3 Distanční vzdělávání... 167 // ČÁST III // Trendy a problémy vzdělávání v mezinárodním kontextu // 9 Vzdělávání a sociální stratifikace ... 179 // 9.1 Problém „rovnost příležitostí ke vzdělávání“ 183 // 9.2 Vzdělávání a vliv sociálního původu... 186 // 9.3 Elitní vzdělávání... 193 // 10 Jednotná škola, nebo selektivní vzdělávání?... 197 // 11 interkulturní faktory ve vzdělávání... 207 // 12 Cizí jazyky v evropských vzdělávacích systémech 217 // 12.1 Cizí jazyky v školních kurikulech... 218 // 12.2 Cizí j azyky v českém vzdělávacím systému... 223 // 12.3 Evropanství a diskutabilní problémy vzdělávání // v cizích jazycích ... 228 // Úvaha na závěr... 241 // Příloha... 247 // Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání - ISCED 1997 247 // Literatura...
251 // Rejstřík... 261

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC