Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : StatSoft, 2001
128 s. : il.

objednat
ISBN 80-238-7593-0 (brož.)
Další názvová informace z obálky: nová generace 6
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, poznámky
Bibliografie: s. 125
STATISTICA (software) - využití - sborníky
000100813
Obsah // HISTORIE SPOLEČNOSTI STATSOFT ...5 // NOVÁ GENERACE PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI STATSOFT ...7 // Úvod ...7 // Přehled produktů řady STATISTICA 6 ...7 // STATISTICA Base ...7 // STATISTICA Pokročilé lineární a nelineární modely ...10 // STATISTICA Vícerozměrné průzkumné techniky ...13 // STATISTICA Neuronové sítě ...15 // STATISTICA Analýza sliv testu ...20 // STATISTICA Duienmix pro řízení jakosti ...21 // STATISTICA Procesní analýza ...22 // STATISTICA Navrhování experimentů ...23 // STATISTICA Data Miner ...24 // Podnikové svstémv SEDAS ...26 // Podnikové systémy SPC - SEWSS ...28 // PŘÍKLADY ANALÝZ Z RŮZNÝCH OBORŮ ...31 // Identifikace úvěrové politiky banky ...31 // Popis příkladu ...31 // Popis dat ...31 // Katevorické údaie ...32 // Číselné (spo jité) proměnné ...36 // Tvorba modelu ...39 // Zobecněny lineární model s jednou proměnnou ...39 // Zobecněny lineární model s více proměnnými ...41 // Shrnutí ...43 // Příloha ...44 // Katevorické proměnné ...44 // Číselné í spojité) proměnné ...46 // Výzkum snižování úrovně výkonu člověka v závislosti na době zátěže ...50 // Úvod ...50 // Popis experimentu ...50 // Naměřená data ...51 // Analýza výsledků ...51 // Tvorba modelu ...61 // Porovnání vytvořených modelů ...65 // Závěr ...65 // Modely obecné diskriminační analýzy ...67 // Využití neuronových sítí při klasifikaci ...72 // Něco málo o neuronových sítích ...72 // Neuronové sítě a klasifikace ...74 // Chemometrické metody identifikace původu amfetaminú ...82 // Analýza hlavních komponent ...83 // Shluková analýza ...88 // SPOLUPRÁCE S DATABÁZEMI A DATOVÝMI SKLADY ...92 // Systém SEWSS ...93 //
Systém STATISTICA a získávání dat ...94 // JAK SI VYTVOŘIT VLASTNÍ PROGRAM STATISTICA ...97 // Personalizace programu ...97 // Vvtvařeni vlastního panelu nástrojů ...97 // Programování v prostředí STATISTICA - Visual Basic ...99 // Rvsv jazyka Visual Basic ...99 // STATISTICA Visual Basic ...100 // Vytváření oroeramů v prostředí STATISTICA Visual Basic ...100 // Spouštění pros rámů v prostředí STATISTICA Visual Basic ...101 // Aplikace pro proeramv napsané v STATISTICA Visual Basicu ...101 // Struktura STATISTICA Visual Basica ...101 // Základní pravidla pro jednoduché SVB Proeramv ...101 // Zpřístupnění knihoven STATISTICA Visual Basicu ...102 // Příklad 1: Zpřístupnění knihoven v prostředí SVB ...103 // Příklad 2: Zpřístupnění knihoven v prostředí VB programu Microsoft Excel.106 // Ovládání událostíproeramu STATISTICA pomocí SVB programů ...109 // Příklad 3: Reakce na události na úrovni dokumentů ...110 // Příklad 4: Reakce na události na úrovni aplikace ...112 // Makra ...115 // Příklad 5: Záznam kódu instrukcí ...115 // PRŮMYSLOVÁ STATISTICA ...120 // Od regulačních diagramů k Six Sigma .../20 // Úvod ...120 // Od počátků k metodě Six Sigma ...121 // Six sisma - minimalizace ..chyb“ .../22 // Jak vyplnit obsahem DMAIC ...123 // Six Siema - cesta k zajištění konkurenceschopnosti ...124 // POZNÁMKY ...126

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC