Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Brno : Ústav územního rozvoje, 1994
211 s. : il.

objednat
ISBN 80-85124-96-3 (brož.)
Vesnice ; sv. 2.
Program obnovy vesnice ; sv. 3
Obsahuje anglické a německé resumé, fotografie, plánky, mapky
Bibliografie na s. 205-207
Vesnice - obnova a výstavba - Česko - stati a ilustrace
Vesnice - prostředí životní - Česko - stati a ilustrace
000101338
OBSAH // ÚVOD // 1. TRADIČNÍ OBRAZ VESNICE...9 // 2. SOUČASNÁ VESNICE A TENDENCE JEJÍHO VÝVOJE...1 5 // 2.1 Současný stav vesnice z hlediska vývoje po roce 1945...15 // 2.2 Charakteristika současného stavu vesnice...16 // 2.2.1 Obecné rysy...16 // 2.2.2 Prostorové členění...1 // 2.2.3 Objekty pro bydlení...1 // 2.2.4 Objekty vybavení a služeb...18 // 2.2.5 Objekty pro rekreaci...18 // 2.2.6 Zemědělská velkovýroba...19 // 2.2.7 Doprava...20 // 2.2.8 Technické vybavení...20 // 2.2.9 Zeleň a přírodní prvky...22 // 2.2.10 Krajina...23 // 2.3 Cíle, předpoklady a tendence obnovy a rozvoje vesnice...2*4 // 3. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ZÁSADY STAVEBNÍHO ROZVOJE VESNICE...2 // 3.1 Základní hlediska obnovy a rozvoje zastavěného území... // 3.2 Prostorové celky vesnice...30 // 3.3. Historické objekty a soubory...3Q // 3.3.1 Historické objekty...3Q // 3.3.2 Zásady péče o historické objekty na vesnici...3*4 // 3.4 Prostor návsi...38 // 3.4.1 Charakteristika návesního prostoru...38 // 3.4.2. Prostorové členění návsí...38 // 3.4.3 Zeleň a vodní prvek...3~7 // 3.4.4 Zásady prostorových, architektonických a stavebních úprav centrálních prostorů vesnice...3Z7 // 3.5 Uliční prostor...43 // 3.5.1 Proměny uličního prostoru...43 // 3.5.2 Utváření uličního prostoru...48 // 3.6 Vesnický obytný dům a jeho úpravy...5Z7 // 3.7 Nové rodinné domy...6?? // 3.7.1 Zásady řešení...6?? // 3.7.2 Výstavba v prolukách...6*4
// 3.7.3 Výstavba na nových plochách...68 // 3.8 Bytový dům...7C3 // 3.9 Domovní prvky... 78 // 3.9.1 Předprostor domu...78 // 3.9.2 Vstupy a vjezdy...7~7 // 3.9.3 Okna...777 // OBSAH // 3.9.4 Balkóny, lodžie...79 // 3.9.5 Terasy...80 // 3.9.6 Střechy...80 // 3.9.7 Hlavní průčelí domu...80 // 3.9.8 Prostor dvora...86 // 3.10 Objekty občanského vybavení...87 // 3.11 Vybavení veřejných prostranství...91 // 3.12 Rekreační zařízení...95 // 3.13 Zeleň a přírodní prostředí vesnice...97 // 3.14 Dopravní zařízení...104 // 3.14.1 Charakteristické znaky a specifika vesnice...104 // 3.14.2 Doprava v zastavěném území vesnice...104 // 3.14.3 Doprava v prostoru návsi...107 // 3.14.4 Zemědělská doprava...108 // 3.14.5 Doprava a její stavby v krajině...108 // 3.15 Technické vybavení...110 // 4. ZÁSADY PRO ÚPRAVU A VÝSTAVBU VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ...115 // 4.1 Zemědělská výroba...115 // 4.2 Řemesla na vesnici...127 // 4.3 Průmysl na vesnici...’...128 // 5. ZÁSADY OBNOVY KRAJINY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ VESNICE...129 // 5.1 Úvod...129 // 5.2 Využití starých mapových podkladů... 130 // 5.3 Ekologická stabilita krajiny a možnosti jejího obnovení...131 // 5.3.1 Stanovení koeficientu ekologické stability (KES)...131 // 5.3.2 Územní systémy ekologické stability (ÚSES)...132 // 5.3.3 Voda a způsoby jejího navrácení do krajiny...133 // 5.3.4 Rozptýlená zeleň v krajině...140 // 5.3.5 Ochrana přírody a krajiny...141
5.4 Estetická kvalita krajiny... 142 // 5.5 Rekreační využití krajiny...144 // 5.6 Možnosti obce při uplatňování zásad péče o krajinu ve smyslu vybraných zákonů...146 // PŘÍLOHY // 1 ¦ Oblasti lidové architektury v českých zemích...151 // 2. Přehled právních předpisů a technických norem pro oblast územního plánování... 196 // 3. Doporučená a použitá literatura...205 // ZUSAMMENFASUNG... 208 // SUMMARY...210

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC