Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008
326 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7395-296-6 (brož.)
Nad názvem: Uniwersytet Opolski
Obsahuje bibliografické odkazy
000101387
Spis tresci // Wstfp ...7 // Cz£Šć I. Wokól dziennikarstwa i polityki // Teresa SASINSKA-KLAS — Ryszarda Kapušciňskiego spojrzenie // na media і dziennikarstwo...13 // Zbigniew BAUER — Jakie byloby polskie dziennikarstwo, gdyby nie bylo // Ryszarda Kapušciňskiego?...25 // Tomasz GOBAN-KLAS — Reporter jako kameleon spoleczny...41 // Jacek SOBCZAK — Ryszard Kapuscinski - Mistrz reportažu...49 // Iwona HOFMAN — Reportérska szkola Mistrza...59 // Wojciech FURMAN — Czy Ryszard Kapuscinski byl dziennikarzem?...69 // Boguslaw NIERENBERG — Kapuscinski — ostatni romantyk dziennikarstwa ... 79 // Wieslawa WOŽNIAK — Mi dzy fragmentem a calošci . Kapuscmskiego // došwiadczanie šwiata (nad lektur Lapidariów)...89 // Pawel URBANIAK — Kultura i systémy spoteczne przelomu XX і XXI stulecia // w tekstach i wypowiedziach Ryszarda Kapušciňskiego...101 // Katarzyna BERNAT — Fascynacja regionami. Wskazówki Ryszarda // Kapušciňskiego dla dziennikarzy mediów regionálnych...Ill // Leon DYCZEWSKI — Los czlowieka w twórczošci Ryszarda Kapušciňskiego ... 121 // Ewelina MIERZE JEK — Spotkanie z Ros ja, - Ryszard Kapušciňski Imperium . . . 127 // Wieslawa PIATKOWSKA-STEPANIAK — Pot§ga i niemoc wladzy w twórczošci // Ryszarda Kapušciňskiego...135 // Kazimierz WOLNY-ZMORZYŇSKI — Tajemnica sukcesu Ryszarda // Kapušciňskiego...153 // Magdalena WINIARSKA — Wizerunek Ryszarda Kapušciňskiego // w prasie francuskiej po 23 stycznia 2007 roku...157
// Janusz Wlodzimierz ADAMOWSKI — Ryszard Kapušciňski o warsztacie // dziennikarskim i powinnošciach dziennikarzy...163 // Cz§šć II. Wokól literatury i filozofii // Maria WOŽNIAKIEWICZ-DZIADOSZ — Kapušciňskiego podróže nie tylko // z Herodotem, czyli czytanie tekstu Rosji poprzez lektur? Mickiewicza...173 // Aleksander KWIATEK — Podróže z Herodotem. Odniesienia do antyku // w twórczošci Ryszarda Kapušciňskiego...185 // Jacek DABALA — Sztuka pisania wedlug Ryszarda Kapušciňskiego...197 // Beata NOWACKA — Šladem Ryszarda Kapušciňskiego...209 // Marta BOLINSKA — Dorastanie reportéra. Ryszarda Kapušciňskiego // Podróže z Herodotem (od lektury do metody)...217 // Urszula GLENSK — Empatia jako kategória opisu w twórczošci Ryszarda // Kapušciňskiego...227 // Anna MAJ — Samošwiadomošó podróžnika. Kapušciňski i jego dekonstrukcja // wlasnego došwiadczenia. (Rozwažania nad komunikacj mi dzykulturow ) . . 237 // Wojciech BROWARNY — Tožsamošé jako došwiadczenie narracyjne. // Ryszard Kapušciňski i Tadeusz Róžewicz...245 // Anna MLEKODAJ — Mi dzy Waňkowiczem a Gombrowiczem - o stylu // i narracji Cesarza Ryszarda Kapušciňskiego...255 // Andrzej KALISZEWSKI — „Nauczyó si§ myšleó o czlowieku”. Poezja Ryszarda // Kapušciňskiego...263 // Jan WOLSKI — „Wsluchaj si§ w glos, który jest w Tobie”. Filozoficzna poezja // Ryszarda Kapušciňskiego...275 // Zbigniew TRZASKOWSKI — Ryszarda Kapušciňskiego aksjologiczna
lektura // Ksi gi šwiata...285 // Gražyna KRÓL — Czym jest dobro dla Ryszarda Kapušciňskiego?...295 // Bartosz HORDECKI — Etyka reportéra w Lapidariach...305 // Magdalena HORODECKA — Ryszard Kapušciňski - pisarz jako antropolog. // Rozwažania o afrykaňskim nurcie w twórczošci reportéra...315

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC