Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.7) Půjčeno:153x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
231 s. ; 22 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografie
000102267
OBSAH // PŘEDMLUVA 7 // I. DĚJINY STAROSLOVĚNŠTINY // Vznik nejstaršího slovanského spisovného jazyka (§§1—3) 9 // Staroslověnská literární tvorba v 9. —11. stol. (§§ 4 —5) 13 // Původ staroslověnštiny, její nejstarší vývojové etapy a lokální diferenciace; nejstarší památky stsl. jazyka a jeho charakteristické znaky (§§ 6 - 10) 17 // II. GRAFIKA. FONETIKA. FONOLOGIE // Vznik slovanského písma a jeho vývoj (§§17 — 19) 33 // Repertoár stsl. grafémů a jejich fonetická platnost. Původ stsl. hlásek (§§20-21) 39 // Repertoár stsl. fonémů a jeho celková charakteristika (§§ 22 – 23) 55 // Hláskové alternace (§§ 25 —27) 63 // III. MORFOLOGIE // Flexe jmen (§§ 28-61) 71 // Podstatná jména (§§29-44) 73 // Zájmena (§§ 45-49) 89 // Adjektiva (§§ 50-55) 98 // Číslovky (§§ 56-58) 109 // Funkce a význam skloňovaných tvarů jmen (§§ 59-61) 114 // Flexe sloves (§§62-82) 120 // Prézens (§§64-70) 122 // Imperativ (§ 71) 133 // Imperfektum (§ 72) 136 // Aorist (§§ 73-74) 139 // Jmenné tvary slovesné (§§ 75-82) 144 // IV. SYNTAX // Celková charakteristika stsl. syntaxe (§§ 83-84) 157 // Věta jednoduchá (§§ 85-101) 159 // Typy vět podle postoje k sdělované skutečnosti (§§ 85 — 93) 159 // Typy vět podle slovnědruhové povahy predikátu (§ 94) 172 // Typy vět podle členitosti a podle vyjádření činitele (§95) 175 // Typy vět podle citového zabarvení (§90) 177 // Útvary polovětné. Aktualizace v mluvnické stavbě věty (§§ 97-98) 178 // Slovosled (§§99-101) 181 // Souvětí (§§ 102-107) 190 // Souvětí souřadné (§103) 191 // Souvětí podřadné (§§ 104-107) 193 // V. LEXIKOLOGIE // Celková charakteristika stsl. slovní zásoby. Lexikální vrstva domácího původu (§§ 108-111) 203 // Vliv cizích jazyků na slovní zásobu staroslověnštiny (§§112 – 113) 214 // Změny v slovní zásobě v souvislosti s vývojem textů 217
(OCoLC)85555889
cnb000020477

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC