Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977
195 s : il. ; 21 cm

objednat
Knižnice všeobecného vzdělání mládeže
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
V populárně koncipované práci předkládají autoři některé z nejaktuálnějších problémů vztahu člověka, státu a společnosti. Ukazují, jak byl chápán vztah člověka a společnosti v raném kapitalismu, seznamují se současnými buržoazními teoriemi i s výkladem marxistické filozofie. Analyzují otázky vývoje socialistického státu a diktatury proletariátu jako prostředku společenského pokroku a rozvoje osobnosti aj.
000102591
Rekat.
OBSAH // ÚVODEM 5 // I. IDEA POKROKU A HUMANISMU V BURŽOÁZNI’ FILOZOFII // 1. Formulace pokroku lidstva v době osvícenství a racionalismu 9 // 2. Od víry v pokrok ke skepsi 12 // 3. Zánik Západu 14 // 4. Existuje pokrok lidstva? 17 // 5. Koncepce mravního pokroku 18 // 6. Marxistická teorie pokroku 19 // 7. Kritéria a cíle pokroku lidstva 21 // II. BURŽOAZNÍ TEORIE PRŮMYSLOVÉ SPOLEČNOSTI // 1. Teorie ekonomického růstu // 2. Stadia růstu společnosti // 3. Konvergence kapitalismu a socialismu // 4. Předindustriální a industriálni společnost // 5. Ideologie kapitalismu // 6. Teorie postindustriální společnosti // III. REÁLNÝ HUMANISMUS // 1. Ekonomická nerovnost je základem nerovnosti sociální 45 // 2. Objektivní společenské podmínky mezilidských vztahů 54 // 3. Socialismus a sociální rovnost 57 // 4. Marxova filozofie humanismu 64 // IV. DIKTATURA PROLETARIÁTU - PROSTŘEDEK SPOLEČENSKÉHO POKROKU A ROZVOJE OSOBNOSTI // 1. Stát ve vykořisťovatelských společnostech // 2. Dělnická třída - subjekt kvalitativně nové státnosti // 3. Marxova a Engelsova koncepce diktatury proletariátu // 4. Historické podmínky leninského rozvinutí koncepce diktatury proletariátu // 5. Třídní charakter diktatury a demokracie // 6. Nová kvalita socialistické demokracie // 7. Úkoly a funkce socialistického státu v hlavních vývojových fázích // 8. Systém a formy politické moci dělnické třídy // 9. Socialistická demokracie a osobnost // V. JEDNOTLIVEC A SPOLEČENSKÉ VZTAHY // 1. Člověk v síti společenských vztahů 125 // 2. Jedinec a společnost v soudobých společnostech 132 // 3. Závislost sociálního světa na společenském řádu 136 // 4. Jedinec a společnost v pohledu speciálních věd 140 // 5. Socializační proces 146 // 6. Primární skupiny 154 // 7. Hodnotové systémy a tzv. deviantní chování 160 // 8. Sociální kontrola 166 //
9. Člověk v pracovní skupině a organizaci 170 // 10. Jedinec a hromadné sdělovací prostředky 182 // Seznam základní použité litaratury 196
(OCoLC)42141933
cnb000119350

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC