Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.9) Půjčeno:47x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 1999
280 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-725-7 (brož.)
Obsahuje rejstřík.
Bibliografie: s. 273--274.
Lékařství sportovní - učebnice vysokošk.
000102706
Seznam použitých zkratek ...11 // Úvod (Kučera M., Dylevský I.) ...13 // 1 Historie tělovýchovného lékařství (Kučera M.) ...15 // 2 Význam pohybu ...17 // 2.1 Základní pohybové vazby ...17 // 2.1.1 Obratnostní schopnosti ...17 // 2.1.2 Rychlostní schopnosti ...18 // 2.1.3 Silové schopnosti ...19 // 2.1.4 Vytrvalostní schopnosti ...20 // 2.2 Význam pohybu v ontogenezi ...22 // 2.2.1 Pohybová stimulace v prenatální ontogenezi ...24 // 2.2.2 Pohybová stimulace v postnatální ontogenezi ...24 // 2.3 Genetická determinace pohybových aktivit fGoc/z P.j ...36 // 2.3.1 Základní pojmy ...36 // 2.3.2 Typy dedičnosti ...37 // 2.3.3 Genetika poruch ovlivňujících pohybovou aktivitu ...39 // 2.3.4 Genetická determinace pohybových aktivit ...40 // 2.3.5 Verifikace pohlaví ...42 // 2.4 Psychosociální aspekty sportu (Slepička P.) ...42 // 2.4.1 Typologie sportovních aktivit ...43 // 2.4.2 Psychické jevy a sportovní činnost ...45 // 2.4.3 Poznávací procesy ve sportu ...45 // 2.4.4 Emoce a motivace ve sportu ...47 // 2.4.5 Aktuální psychické stavy ve sportu a možnosti jejich regulace ...50 // 2.4.6 Sport jako socializační činitel ...52 // 2.5 Reakce a adaptace na tělesnou zátěž (Máček M.) ...55 // 2.5.1 Změny energetiky podmíněné pohybem ...56 // 2.5.2 Reakce a adaptace metabolismu ...59 // 2.5.3 Reakce a adaptace transportního systému ...62 // 2.5.4 Reakce a adaptace svalového a podpůrného ústrojí ...67 // 2.5.5 Adaptace nervového systému ...67 // 2.6 Fyziologická únava ...69 // 2.7 Žena a sport ...72 // 2.7.1 Výkonnostní rozdíly ...72 // 2.7.2 Menstruace a sportovní výkonnost ...74 // 2.7.3 Trénink v průběhu těhotenství ...74 // 2.7.4 Stárnoucí žena a sport ...75 // 2.8 Funkce a stavba tréninkové jednotky (Kučera M.) ...75 //
3 Poznámky z nipioanatomie a kineziologie ...79 // 3.1 Anatomie pojivových tkání v dětském věku ...79 // 3.1.1 Vazivová tkáň ...79 // 3.1.2 Chrupavčitá tkáň ...80 // 3.1.3 Kostní tkáň ...80 // 3.1.4 Dětská kost ...81 // 3.1.5 Dětský kloub ...82 // 3.2 Základy kineziologie sportovního pohybu ...83 // 3.2.1 Atletika ...83 // 3.2.2 Plavání ...85 // 3.2.3 Gymnastika ...86 // 3.2.4 Vzpírání ...87 // 3.2.5 Kontaktní sporty ...87 // 3.2.6 Střelba ...88 // 3.2.7 Vodní sporty ...88 // 3.2.8 Cyklistika ...89 // 3.2.9 Hry ...89 // 3.2.10 Zimní sporty ...90 // 4 Typy pohybových aktivit ÍKnc-era MJ ...93 // 4.1 Organizace pohybu ...93 // 4.2 Druhy sportu podle pohybových stereotypů ...95 // 4.3 Sport a jeho vliv na organismus ...96 // 5 Patofyziologie tělesné zátěže (Kučera M.) ...107 // 5.1 Patologická únava - overloading ...107 // 5.1.1 Akutní forma patologické únavy - přetížení, schvácení ...107 // 5.1.2 Chronická forma patologické únavy-přetrénování ...109 // 5.2 Reakce a adaptace na teplo a chlad ...113 // 5.2.1 Kardiovaskulární systém při zátěži v horku ...114
// 5.2.2 Pocení a vnitřní prostředí ...114 // 5.2.3 Poškození organismu při fyzické zátěži v horku ...114 // 5.2.4 Prevence přehřátí ...115 // 5.2.5 Adaptace na teplo ...116 // 5.2.6 Změny tělesné teploty při pobytu v chladné vodě ...116 // 5.2.7 Ochrana proti tepelným ztrátám. Kritická teplota ...118 // 5.2.8 Vliv celkového působení chladu na myokard ...120 // 5.2.9 Diving reflex ...121 // 5.2.10 Reakce a adaptace na chlad ve vyšším věku ...121 // 5.2.11 Reakce a adaptace na teplo ve vyšším věku ...122 // 5.2.12 Termoregulace u dětí ...123 // 5.3 Adaptace na vysokohorské prostředí (Ošťádal B.) ...124 // 5.3.1 Historie ...124 // 5.3.2 Vysoká nadmořská výška ...124 // 5.3.3 Adaptace na výškovou hypoxii ...125 // 5.3.4 Výšková hypoxie a srdeční sval ...128 // 5.3.5 Horská nemoc ...130 // 5.3.6 Význam vysokohorských studií ...130 // 6 Formy tělesné aktivity a profesní pohybové programy ...133 // 6.1 Formy tělesné aktivity f/ínčera M.J ...133 // 6.1.1 Povinná školní tělesná výchova ...134 // 6.1.2 Zájmová školní tělesná výchova ...135 // 6.1.3 Sportovní školy a třídy ...136 // 6.1.4 Rekreační tělesná výchova (sport) ...136 // 6.1.5 Masový sport ...136 // 6.1.6 Výkonnostní sport ...137 // 6.1.7 Vrcholový sport ...138 // 6.2 Profesní pohybové programy (Matouš M.) ...139 // 6.2.1 Obecné principy ...139 // 6.2.2 Pohybové programy u profesí manažerského typu ...140 // 6.2.3 Pohybové programy u profesí s převahou fyzické zátěže ...143 //
7 Klinika sportovní medicíny (Múčková J.) ...147 // 7.1 Specifika klinického vyšetření ...147 // 7.2 Postup vyšetření zdravotního stavu ...148 // 7.2.1 Anamnéza ...148 // 7.2.2 Vyšetření tělovýchovným lékařem ...149 // 7.2.3 Laboratorní vyšetření ...150 // 7.2.4 Vyšetření funkce opěrného a podpůrného systému ...150 // 7.2.5 Antropometrické vyšetření ...151 // 7.2.6 Vyšetření seniorů ...158 // 7.3 Metodika vyšetření v terénu ...160 // 7.3.1 Koncepce anaerobního prahu v řízení tréninku ...161 // 7.3.2 Ranní tepová frekvence ...161 // 7.3.3 Trénink podle srdeční frekvence ...163 // 7.4 Měření výdeje energie při pohybové aktivitě ...165 // 7.5 Holterovo monitorování křivky EKG ...165 // 7.6 Funkční zátěžová diagnostika ...165 // 7.6.1 Hlavní zátěžové kardiorespirační parametry a jejich interpretace ...166 // 7.6.2 Krevní tlak v zátěži ...167 // 7.6.3 Zátěžové normy ...167 // 7.6.4 Technika měření výkonnosti ...170 // 7.6.5 Typ protokolu pro zátěžové vyšetření v laboratoři (EP) ...171 // 7.6.6 Orientační stanovení tělesné zdatnosti ...172 // 8 Pohyb v terapii ...175 // 8.1 Akutní a chronická rizika pohybu ...175 // 8.2 Specifika úrazů při sportovních aktivitách ...179 // 8.3 Ochranné prostředky - výstroj a výzbroj (Ramba J.) ...185 // 8.4 Specifika poranění hlavy ve sportu ...185 // 8.4.1 Úrazy hlavy ...186 // 8.4.2 Úrazy obličeje ...187 // 8.4.3 Prevence úrazů hlavy a obličeje ...188 // 8.5 Kontraindikace sportovní aktivity ...190 // 8.5.1 Výběr sportovní činnosti ...190 // 8.5.2 Onemocnění ...191 // 8.5.3 Opětovné zařazení do sportovní činnosti ...192 // 8.6 Sport v průběhu medikamentózni léčby ...192 // 8.7 Pohybová aktivita při některých chorobách dýchacího ústrojí (Máček M.) . . . 193 //
8.8 Pohybová aktivita při kardiovaskulárních chorobách (Radvanský J.) ...197 // 8.8.1 Arteriální hypertenze ...198 // 8.8.2 Ischemická choroba srdeční (ICHS) ...200 // 8.9 Pohybová aktivita, diabetes mellitus a obezita ...202 // 8.9.1 Diabetes mellitus (DM) ...202 // 8.9.2 Obezita ...203 // 8.10 Pohybová aktivita při některých chirurgických chorobách (Kučera M.) . . . 206 // 8.10.1 Chirurgické choroby ...206 // 8.10.2 Ortopedické choroby (Korbelář P.) ...207 // Choroby horní končetiny ...211 // 8.11 Pohybová aktivita při chorobách močového ústrojí (Kučera M.) ...211 // 8.12 Pohybová aktivita při neurologických a psychiatrických chorobách ...212 // 8.13 Pohybová aktivita při očních chorobách ...214 // 8.14 Pohybová aktivita při onemocnění trávicího systému ...216 // 8.15 Pohybová aktivita při infekčních chorobách (Matouš M.) ...219 // 8.16 Pohybová aktivita při zhoubných onemocněních (Radvanský J.) ...219 // 8.17 Diferenciální diagnostika snížené tělesné zdatnosti ...220 // 8.17.1 Ventilace ...223 // 8.17.2 Oběhové ústrojí ...224 // 8.17.3 Anémie ...225 // 8.17.4 Obezita ...225 // 8.17.5 Kouření ...226 // 9 Sport invalidů ...227 // 9.1 Historie sportu invalidů ...228 // 9.2 Organizace sportu invalidů ...228 // 9.3 Význam sportu invalidů ...230 // 9.4 Předpoklady sportu invalidů ...232 // 10 Výživa a sport (Máčková J.) ...233 // 10.1 Potřeba zvýšeného príjmu energie ...233 // 10.2 Potřeba tekutin (pitný režim) ...233 // 10.3 Příjem potravy před závodem a tréninkem ...235 // 10.4 Zvýšení zásob glykogenu ...236 // 10.5 Výživové doplňky ...238 // 10.6 Manipulace s hmotností ...240 // 10.7 Poruchy výživy ...241 // 11 Hygiena tělesné výchovy a sportu (Dohnal K.) ...243 // 11.1 Hygienické požadavky na prostředí ...243 // 11.2 Péče o hygienu těla ...244 // 11.3 Sportovní oděv a obuv ...244 //
12 Dopingová problematika (Zeman V.) ...247 // 12.1 Definice dopingu a seznam dopingových skupin a metod ...247 // 12.1.1 Dopingové skupiny ...248 // 12.1.2 Dopingové metody ...251 // 12.1.3 Skupiny a látky podléhající omezením ...251 // 12.2 Legislativní zakotvení boje proti dopingu ...252 // Laboratoř dopingové kontroly ...253 // 13 Sport a imunita (Zeman V.) ...255 // 13.1 Imunita a zátěž ...255 // 13.2 Imunitní reaktivita a tepelný stres ...256 // 14 Regenerace sil (Javůrek J.) ...257 // 14.1 Význam regenerace sil ...257 // 14.2 Regenerace sil v průběhu roku ...258 // 14.3 Metody a prostředky regenerace sil ...258 // 15 Fyzioterapie a rehabilitace (Javůrek J.) ...261 // 15.1 Obecné zásady fyzioterapie ...261 // 15.2 Speciální postupy ve fyzioterapii ...262 // 16 Etické problémy sportovního lékaře (Kučera M.) ...267 // 17 Systém a možnosti postgraduální výchovy (Máčková J.) ...269 // 17.1 Současný stav tělovýchovného lékařství v ČR ...269 // 17.2 Současný stav tělovýchovného lékařství ve světě ...270 // 17.3 Předpisy o zdravotní péči v tělovýchovném lékařství ...270 // Literatura ...273 // Rejstřík ...275

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC