Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Dotisk
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001
98 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7184-577-9 (brožováno)
Vročení je chybné, správně má být: 1998
Na titulní straně uvedeno datum dotisku, rok původního (druhého) vydání zjištěn v SKC
Dotisk 2001, 2003
2000 výtisků
Popsáno podle dotisku z roku 2001
000102827
Obsah // 1. Patologie oběhového ústrojí (I. Šteiner, Z. Nožička a V. Povýšilová)...7 // 1.1 Cévy... // 1.1.1 Tepny... // 1.1.1.1 Ateroskleróza... // 1.1.1.2 Degenerativní nemoci tepen mimo aterosklerózu...10 // 1.1.1.3 Záněty...11 // 1.1.1.4 Aneuryzmata...13 // 1.1.2 Žíly...15 // 1.1.3 Nádory z krevních cév...15 // 1.2 Srdce...1® // 1.2.1 Selhávání srdce...1? // 1.2.2 Vrozené srdeční vady...19 // 1.2.31 Ischemická choroba srdce...26 // 1.2.3.1. Epidemiologie...26 // 1.2.3.2 Patogeneze...27 // 1.2.3.3 Angina pectoris...28 // 1.2.3.4 Infarkt myokardu...28 // 1.2.3.5 Chronická ischemická choroba srdce... 30 // 1.2.3.6 Náhlá koronární smrt...30 // 1.2.4 Hypertenze. Hypertenzní srdce...30 // 1.2.5 Plieni srdce...31 // 1.2.6 Nemoci endokardu...32 // T.2.6.1 Revmadcká horečka a porevmadeké postížení srdce...32 // 1.2.6.2 Prolaps mitrální chlopně... 33 // 1.2.6.3 Infekční endokardidda...34 // 1.2.6.4 Nebakteriální trombo tická endokardidda... 36 // 1.2.6.5 Srdce při karcinoidovém syndromu...36 // 1.2.6.6 Chlopenní vady...36 // 1.2.7 Nemoci myokardu...38 // 1.2.7.1 Myokarditida...38 // 1.2.7.2 Kardiomyopatíe...39 // 1.2.7.3 Posdžení myokardu při známé příčině nebo vztahu...40 // 1.2.8 Nemoci perikardu...41 // 1.2.9 Stařecké choroby srdce...42 // 1.2.10 Nádory srdce...42 // 1.2.11 Patologie invazivních výkonů a operací srdce...43 // 2. Patologie krevního a mízního ústrojí (J. Dušek, F. Fakan)...45 // 2.1 Krev
a kostní dřeň...45 // 3 // r // 2.1.1 Nemoci spojené se snížením krvetvorby...46 // 2.1.1.1 Celkové snížení krvetvorby...46 // 2.1.1.2 Selektivní snížení krvetvorby, cytopenie...46 // 2.1.1.2.1 Anémie...46 // 2.1.1.2.1.1 Anémie z nadměrných ztrát krve...46 // 2.1.1.2.1.2 Hemolytické anémie...46 // 2.1.1.2.1.3 Anémie ze snížené erytropoezy...48 // 2.1.1.2.2 Snížení počtu cirkulujících bílých krvinek - Leukopenie...49 // 2.1.2 Reaktivní zvýšení hematopoezy...50 // 2.1.2.1 Přechodné zvýšení krvetvorby...50 // 2.1.2.2 Změny v krvi a kostní dřeni při infekci HI virem...50 // 2.1.3. Myelodysplazie, myelodysplastícký syndrom (MDS)...51 // 2.1.4 Myeloproliferativní onemocnění...Í..51 // — 2.1.5 Leukémie...52 // 2.1.5.1 Akutní leukémie...53 // 2.1.5.2 Chronická leukémie...54 // 2.1.5.2.1 Chronická myeloidní leukémie (CML) ...54 // 2.1.5.2.2. Chronická lymfatická leukémie...d5 // 2.1.5.2.3 Tricholeukémie...55 // 2.1.6 Monoklonální gamapatie...56 // — 2.1.6.1 Mnohomý myelom...56 // 2.1.6.2 Plazmocytom (lokalizovaný, solitámí plazmocytom)...57 // 2.1.6.3 Jiné monoklonální gamapatie ...57 // 2.1.7 Makrofagické proliferace, histiocytózy...57 // 2.1.7.1 Hemofagocytámí syndromy...57 // 2.1.7.2 Maligní histiocytóza...58 // 2.1.7.3 Histiocytóza X...58 // 2.1.8 Lymfocytámí hyperplazie. dřeňové lymfomy...58 // 2.1.9 Mastocytární proliferace...58 // 2.1.10. Metastatické nádory v kostní dřeni...59 // 2.1.11 Nekróza
kostní dřeně...59 // 2.1.12 Transplantace kostní dřeně...59 // 2.1.13 Krvácivé choroby...60 // 2.1.13.1 Hemoragické diatézy vaskulámího původu...60 // 2.1.13.2 Poruchy destiček...60 // 2.1.13.2.1 Trombocytopenie...60 // 2.1.13.2.2 Funkční poruchy destiček...61 // 2.1.13.3 Poruchy srážení krve...62 // 2.1.13.3.1 Vrozené poruchy srážlivosti...62 // 2.1.13.3.2 Získané poruchy srážlivosti...62 // 2.2. Lymfatické cévy a uzliny...62 // 2.2.1. Lymfatické cévy...62 // 2.2.1.1. Lymfedém...62 // 2.2.1.2. Lymfangiektazie...i...62 // 2.2.1.3. Lymfangiitis...63 // 2.2.2. Lymfatické uzliny...63 // 2.2.2.1. Regresivní změny a oběhové poruchy...64 // 2.2.2.2. Lymfadenitis...64 // 2.2.2.3. Hodgkinova nemoc (maligní lymfogranulom)...66 // 2.2.2.4. Maligní lymfomy ne-Hodgkinova typu...j...67 // 2.2.2.5. Nádory mononukleárního fagocytárního systému...70 // 2.3. Slezina...70 // 2.3.1. Vrozené anomálie sleziny...71 // 2.3.2. Regresivní změny a oběhové poruchy...71 // 2.3.3. Záněty sleziny...72 // 2.3.4. Nádory a nádorovité afekce sleziny...72 // 2.4. Thymus...73 // 2.4.1. Dysgeneze thymu...73 // 4 // 2?.2- Regreshní změny .. 2 4 3. Hyperplazie thymu i 4 4. Nádory thymu... // 73 // 73 // 74 // 3. Patologie dýchacího ústrojí (P. Miřejovský)...75 // 5 I Nos a paranazální siny...75 // 3.1.1. Záněty...75 // 3.1.2. Nepravé a pravé nádory...76 // 3.2. Hrtan a průdušnice...76 // 3.2.1. Vrozené a dysontogenetické změny... 76 // 3.2.2. Záněty...77
// 3.2.3. Pseudotumorózní a nádorové změny...77 // 3.3. Bronchy...7® // 3.3.1. Bronchitis...7® // 3.3.2. Změny průsvitů bronchů...79 // 3.3.3. Nádory bronchů... // 3.4. Plíce... // 3.4.1. Respirační insuficience...81 // 3.4.2. Plieni malformace... 82 // 3.4.3. Metabolické změny...82 // 3.4.4. Pneumokonióza a profesionální plieni choroby...82 // 3.4.4.1. Silikóza...83 // 3.4.4.2. Uhlokopská pneumokonióza...83 // ...83 // 3.4.5. Emfyzém, atelektáza...84 // 3>i5.L Emfyzéiji ... // 3.4.5.2. Atelektáza...85 // 3.4.6. Poruchy plieni cirkulace... 85 // 3.4.6.1. Plieni edém...85 // 3.4.6.2. Plieni hypertenze...86 // 3.4.6.3. Plieni embolie...86 // 3.4.6.4 Plieni infarkt...87 // 3.4.6.5. Alveolárni krvácení // a plieni hemosideróza...87 // 3.4.6.6. Vaskulitidy...87 // 3.4.7. Difúzni poškození alveolů...87 // 3.4.8. Záněty...88 // 3.4.8.1. Bronchopneumonie...88 // 3.4.8.2. Krupózní pneumonic ...89 // 3.4.8.3. Plieni absces...89 // 3.4.8.4. Intersticiální pneumonic... 90 // 3.4.8.5. Granulomatózní plieni procesy...(...91 // 3.4.8.5.1. Extrinsická alergická bronchioloalveolitis (hypersenzitivní pneumonitis) ...91 // 3.4.8.5.2.Sarkoidóza...91 // 3.4.8.5.3. Tuberkulóza plic...91 // 3.4.8.5.4. Plieni syfilis...93 // 3.4.9. Nádory plic...93 // 3.4.9.1. Nepravé nádory...93 // 3.4.9.2. Pravé nádory...94 // 3.4.9.2.1. Nádory epiteliální...94 // 3.4.9.2.2. Mezenchymální nádory...95 // 3.4.9.2.3. Smíšené nádory...96 // 3.4.9.2.4. Lymfoproliferativní
léze...96 // 3.5. Pleura...96 // 3.5.1. Změny obsahu pleurální dutiny...96 // 3.5.2. Záněty...96 // 3.5.3. Nádory pleury...97 // 5
cnb001090908

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC