Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.4) Půjčeno:21x 
BK
[Litomyšl] : DYS, 1995

objednat
ISBN 80-902065-0-6
000102935
Rekat.
OBSAH // J. Šturma: Trocha vzpomínání aneb jak to všechno začalo 5 // TEORETICKÁ ČÁST 7 // M. Bogdanowiczová, Z. Matějček: Čtení žáků 2., 4. a 6. postupných ročníků v Polsku a v Čechách 8 // R. Fučková: Čtení našich běžných čtenářů a dyslektiků ve 4. třídách 13 // Z. Matějček: George A. Ojemann o řeči a její organizaci v kůře mozkové 20 // Š. Mytníková: Porovnání optické diferenciace DOV a Edfeldtova reverzního testu 22 // Z. Macek: Kognitivní percepce žáků 26 // B. Wszeborowská-Lipiňská: Osobnost dyslektické mládeže 32 // M. Pazlarová: LMD, a co dál? 35 // Zpráva z prací studentů speciální pedagogiky a studentů doktorandského studia na PEDF UK (O. Zelinková) 37 // Listování v historii a současnosti (J. Swierkoszová) 41 // Anotace, recenze (O. Zelinková, J. Novák, Z. Hadj Moussová. J. Suchá) 43 // DIAGNOSTIKA // J. Jošt: Spolehlivost, jakou má vyšetření očních pohybů pro diagnostiku stavu a vývoje dítěte z hlediska pedagogicko-psychologického // M. Bogdanowiczová: „Riziko dyslexie“ - Symptomatologie a diagnostika pomocí škály ŠRD Zpráva o novém testu - Trail Making test (M. Preiss) // Zpráva o konferenci „Pedagogická diagnostika ’95“ (O. Zelinková. J. Swierkoszová) // 47 // 60 // REEDUKACE // Z. Michalová: Práce s dětmi v předškolním věku // Z. Pospíšilová: Možnosti práce s dětmi s vývojovými poruchami učení v mladším školním věku Z. Michalová:
Náměty pro nápravu specifických poruch učení na druhém stupni základní školy // J. Novák: Využití stavebnice LEGO-Dacta u dělí s poruchami matematických schopností // K. Otčenášková: Ekonomie času při dodržení osnov v dyslektických třídách // M. Velemínská: Zkušenosti a poznatky z výuky českého jazyka v páté třídě (dyslektické) // I. Kondrová: Některé zkušenosti z výuky němčiny v dyslektických třídách // D, Jucovičová, H. Žáčková: Besedy o metodách hodnocení, tolerance a práce s dětmi se specifickými poruchami učení // M. Čermáková: Vhodná literatura pro dětské čtenáře - dyslektiky Zpráva o Centru speciálních pomůcek (J. Hadačová) // Zpráva o výstavě pomůcek nejen ? nápravě specifických poruch učení (D. Jucovičová, Z. Michalová) // Zpráva o metodě Veroniky Sherborneové (R. Lepová) // Recenze (O. Zelinková) // ORGANIZACE PÉČE U NÁS // A. Kuchařská: Dotazník k přehledu o stavu diagnostiky, reedukace a péče o děti se specifickými poruchami učení a chováni (dokončení) // K. Vejsadová: Péče o děti se specifickými vývojovými poruchami učení v okrese Jihlava // L. Opravilová: Využití stavebnice LEGO-Dacta při reedukaci vývojových poruch v podmínkách PPP // J. Budíková, I. Kopecká. Hubenov ’95 // V. Brandová, P. Burešová: Dyslektický tábor // Z. Michalová: Tábor pro děti se specifickými poruchami učení a lehkou mozkovou dysfunkcí J. Pletka:
Hodnocení a výsledky reedukace dyslexie ve 2. ZŠ v Třeboni ve školním roce 1994/1995 // L. Bednaříková: Dyslektický kabinet // M. Hrabák: O projektu soukromé základní školy Integrál // H. Ajmová: Speciální základní škola v Mostě // D. Krausová: Informace o činniosti DYS-centra Přehled specializovaných a vyrovnávacích třid v ČR (R. Lepová) // VZDĚLÁVANÍ // A. Kucharská: Organizování kurzu s tematikou specifických poruch učení a chovaní // E. Kubíková Odborné semináře k problematice specifických poruch učení v Příbrami // V Mertin, O. Zelinková: Kurzy „specifické poruchy učení" (z grantu MŠMT) // O. Zelinková: Zkušenosti z přednášek a kurzů pro učitele // Pořádáni kurzů nápravě dyslexií, dysgrafií a dysortografií ve vyučovacím procesu (Pedagogické centrum Plzeň, D. Krejbichová, L. Rusnoková) // Dvouletý cyklus seminářů "poruchy učení a jejich reedukace" (Pedagogické centrum Praha., J. Procházková) // Kurz Specifické vývojové poruchy učení a chování a jejich náprava“ (DYS-centrum. Praha. U. Krausova) Kurz Specifické vývojové poruchy učení a chování“ (PPPP spol. s r.o.. O. Zelinková. V. Mertin) // ORGANIZACE PÉČE V ZAHRANIČÍ V. Zappner: Školství v Tasmánii a dyslexie // B. Karlstad, Arne Østli: Speciální pedagogika v Norsku // V. Pokorná: Specializované školy pro děti s poruchami učení
a chování v Pensylvánii // E. Kubíková: Individuální péče na svobodných waldorfských školách v Holandsku // Z. Macková: Možnosti využitia Irlenovej farebných fólií v praxi // Informace o zahraničnich časopisech a publikacích (Z. Matějček) // Zpráva o historii Ortonovy dyslektické společnosti ( J. Klégrová) // OSOBNÍ SDĚLENÍ // Neplačte aneb s dyslexii vážně i vesele, velké myšlenky i male trampoty (D. Rýdlová) // Dopisy dyslektiků (J. Klégrová) // Jak jsem si chtěla v Alfa Harmonii nechal odstranit „dizlexii" (J. Swierkoszová) // Melodický pokyn k integraci zdravotně postižených dětí a žáků do škol a školských zařízení ve školním roce 1995/1996 // Informace o Společnosti pro rozvíjení a podporu čtenářství - CzechRA (A. Kucharská) Informace o Evropském fóru 1995 (R. Lepová) // Nakladatelství, firmy a další organizace se představují

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC