Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:20x 
BK
2. opravené vyd.
Brno : Cerm, 2003
239 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7204-312-9 (brož.)
Obsahuje bibliografie
000102993
Předmluva (prof. MUDr. Vladimír Janda, DrSc.) ...9 // Úvod ...10 // 1. Události či mezníky ve vývoji neurověd a kineziologie se vztahem k fyzioterapii ...12 // 2. Základní neurofyziologický koncept s širokým indikačním spektrem ...27 // Proprioceptivní neuromuskulární facilitace-PNF: Kabat, Knott, Voss ...27 // 3. Pionýrské přístupy s primárním zaměřením na centrální poruchy hybnosti u dětí ...39 // Metodické přístupy amerických pionýrů pohybové terapie při postižení dětskou mozkovou obrnou: Crothers, Phelps, Pohl, Carlson, Deaver, Gillette ...39 // Příspěvky evropských autorů: Collis, Grissoni-Colli, Neumann-Neurode ...42 // 4. Přístupy spočívající převážně na fylogenetickém podkladě s primárním zaměřením na centrální poruchy hybnosti u dětí ...43 // / Neuromuskulární reflexní terapie: Fay ...43 // Metoda terapie dětských mozkových poruch: Doman a Delacato ...47 // Metoda neurofunkční organizace: Padovan ...53 // 5. Přístupy vycházející z ontogenetického vývoj e zaměřené na centrálrií poruchy hybnosti u dětí ...54 // Koncept Bobath: Neurodevelopmental Treatment (NDT) ...54 // Nové trendy Bobath-konceptu ...59 // Frankfurter Model: Pfeiffer-Meisel ...64 // 6. Francouzské neuropediatrické přístupy k centrálním poruchám hybnosti u dětí ...65 // Metodický přístup Tardieu ...65 // Metodický přístup Le Metayer ...67 // 7. Přístupy využívající hlavně reflexní lokomoce ...71 // Vojtův princip: Reflexní lokomoce ...71 // E-Technik: Hanke ...79 // 8. Ostatní přístupy primárně zaměřené na dětské mozkové obrny ...82 // Koncept Castillo-Morales ...82 // Speciální manuální technika a gymnastická metoda (DSGM): Dévény ...87 // Systém intenzivní neurofyziologické rehabilitace - SINR: Kozijavkin ...89 // VTAMO-Terapie: Tscharnuter // CNR: Unruh ...95 //
9. Koncepty s primárním zaměřením na hemiplegie dospělých ...96 // Pohybová rehabilitace hemiplegiků: Brunström ...96 // Koncept Bobath (NDT) u dospělých ...100 // Metodický přístup Davies ...101 // Koncept Johnstone: rehabilitace hemiplegiků ...103 // Program opětovného naučení motorických funkcí: Carr a Shepherd ...106 // 10. Koncepty zaměřené především na využití senzorické stimulace ...109 // Metoda Rood ...109 // Senzorická integrační terapie: Ayres ...111 // Metoda senzorické stimulace: Affolter ...115 // Metoda Perfetti ...117 // 11. Koncepty zaměřené na využití proprioceptivní stimulace ...122 // Metoda Freeman ...122 // Metodika senzomotorické stimulace: Janda a Vávrová ...126 // 12. Koncepty určené pro ortopedické i neurologické poruchy hybnosti ...129 // Metoda svalové reedukace na bazi posturálních reflexů: Bugnet ...129 // Koncept vzpěrných cvičení: Brunkow ...133 // 13. Metody zaměřené na určité speciální neurologické indikace ...137 // Metoda léčení ataxie: Frenkel ...137 // Dermo-neuro muskulární terapie: Kenny ...140 // 14. Edukativní koncepty a metody zaměřené na neuropsychologickou problematiku u dětí ...144 // Koncept Montessori ...144 // Koncept konduktivní podpory: Petö ...147 // Anglická forma konduktivnmí podpory: přístup Cotton-Kinsman ...150 // Psychomotorická terapie ...152 // Koncept Frostig ...154 // Integrativní pohybová terapie: Petzold ...157 // 15. Edukativní koncepty a metody vztahující se převážně k neurologické problematice u dospělých ...160 // Metoda vynuceného používání (forced use) paretické končetiny ...160 // Biofeedback ...163 // Human sandwich: Hare ...165 // Edukační programy pro zdravotnický a ošetřovatelský personál: Holmquist a Wrethagen ...168 //
16. Komplexní fyzioterapeutické koncepty zaměřené na posturální a hybné poruchy ...170 // Přístup k přirozené pohybové léčbě a dynamickému držení těla: Thun-Hohenstein ...170 // Funkční pohybové učení: Klein-Vogelbach ...172 // Brügger - koncept: diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému ...176 // Spirální dynamika: Larsen ...181 // 17. Metody primárně zaměřené k pohybové výchově a správnému držení těla ...183 // Funkční gymnastika: Mensendieck ...183 // Kinetika Caesar ...187 // Metoda Alexander ...190 // Metoda Feldenkrais ...192 // 18. Metody zaměřené na terapii a prevenci poruchového orgánu ...195 // Metoda Méziéres ...J95 // Globální posturální reedukace: Souchard ...198 // Posturální rekonstrukce: Nissand ...199 // Metoda GDS: Denys-Struyf ...200 // 19. Koncepty pro konzervativní terapii skolióz ...201 // Metoda Klapp ...201 // Metoda von Niederhöffer ...203 // Ortopedická dechová terapie: Schroth ...205 // Metoda Gocht-Gessner ...208 // Metoda Scharrl ...211 // 20. Edukační a tréninkové metody zaměřené na terapii a prevenci vertebrogenních obtíží ...213 // Školy zad ...213 // Metoda McKenzie ...215 // 21. Fyzioterapeutické metody s využitím zvláštních prostředků ...219 // Hippotherapie ...219 // Terapie pomocí domácích zvířat ...221 // Halliwick metoda: McMillan 224 // Cvičení s využitím míčů ...227 // Cvičení s využitím pružných tahů ...231 // Terapie s použitím zavěšovacího aparátu, tzv. smyčkového stolu ...234 // S-E-T koncept: Sling Exercise Therapy (využití závěsného zařízení TerapiMaster) ...237 // 22. Terapeutické přístupy využívající prvků umění ...239 // Musikotherapie ...239 // Arteterapie ...239
(OCoLC)56872672
cnb001297042

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC