Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
1. české vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2002
XVIII,267 s. : il.

objednat
ISBN 80-244-0404-4 (brož.)
Obsahuje tabulky, bibliografické citace, úvod, poznámky, přílohy, flosář, resjtřík
Bibliografie: s. 205-215
Jazyky cizí - vyučování - Evropská unie - srovnávání - studie
Kompetence jazykové - sjednocení - Evropská unie - studie
000103066
Obsah // Úvodní poznámka VII // Poznámky překladatelek k českému vydání IX // Poděkování XI // Poznámky pro uživatele ХШ // Shrnutí XVII // 1 Společný evropský referenční rámec // v politickém a vzdělávacím systému 1 // 1.1 Co je Společný evropský referenční rámec? 1 // 1.2 Cíle a úkoly jazykové politiky Rady Evropy 2 // 1.3 Co je „vícejazyčnost“? 4 // 1.4 Proč potřebujeme Společný evropský referenční rámec 5 // 1.5 К jakým účelům má Společný evropský referenční rámec sloužit? 6 // 1.6 Jaká kritéria musí Společný evropský referenční rámec splňovat? // 2 Zvolený přístup 9 // 2.1 Akčnč zaměřený přístup 9 // 2.2 Společné referenční úrovně ovládání jazyka 16 // 2.3 Jazykové učení a vyučování 18 // 2.4 Hodnocení v jazyce 19 // 3 Společné referenční úrovně 21 // 3.1 Kritéria deskriptorů Společných referenčních úrovní 21 // 3.2 Společné referenční úrovně 23 // 3 3 Prezentace Společných referenčních úrovní 24 // 3.4 Modelové deskriptory 25 // 3 5 Pružnost přístupu větvení 31 // 3 6 Logická uspořádanost obsahu Společných referenčních úrovní 33 // 3 7 Jak interpretovat stupnice modelových deskriptorů 37 // 3-8 Jak užívat stupnice deskriptorů úrovní ovládání jazyka 38 // 3-9 Úrovně ovládání jazyka a známkování 41 // 4 Užívání jazyka a uživatel/student jazyka 45 // 4.1 Kontext užívání jazyka 47 // 4.2 Témata komunikace 53
// Obsah // 4.3 Komunikativní úlohy a cíle 55 // 4.4 Komunikativní jazykové činnosti a strategie 58 // f 4.5 Komunikativní jazykové procesy 92 // 4.6 Texty 95 // ’5 Kompetence studenta a uživatele jazyka 103 // 5.1 Obecné kompetence Oj J 103 // 5.2 Komunikativní jazykové kompetence 110 // •6 Jazykové učení a vyučování 134 // 6.1 Co se musí studenti naučit nebo si osvojit 134 // 6.2 Procesy učení se jazyku 141 // 6.3 Co může učinit každý uživatel Rámce, // aby usnadnil učení se cizímu jazyku? 143 // 6.4 Některé metodické možnosti pro oblast učení a vyučování // moderních jazyků 144 // 6.5 Chyby systémové a nesystémové 157 // 7 Učební úlohy a jejich role ve vyučování jazyka 159 // 7.1 Popis úlohy ’ 159 // 7.2 Provádění úloh 160 // 7.3 Obtížnost úloh 162 // 8 Jazyková diverzifikace a kurikulum 170 // 8.1 Definice a počáteční přístup 170 // 8.2 Možnosti v tvorbě kurikula 171 // 8.3 Kurikula různých typů školských systémů 172 // 8.4 Hodnocení a škola, mimoškolní učení a učení po skončení školní 176 docházky // 9 Hodnocení 179 // 9.1 Úvod 179 // 9.2 Rámec jako zdroj informací o hodnocení 180 // 9-3 Typy hodnocení 185 // 9-4 Praktický přístup к hodnocení a metasystém 194 // Všeobecná bibliografie 199 // Příloha A: Vytváření deskriptorů úrovní ovládání jazyka 205 // Příloha B: Modelové stupnice deskriptorů 217 // Příloha C: Stupnice souboru DIALANG 226 // Příloha
D: Hodnotící výroky ALTE „CO STUDENT DOKÁŽE“ 2 44 // Glosář 258 // Rejstřík 264

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC