Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Praha : Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2002
55 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-86568-16-4 (brož.)
V tiráži: Brno
Obsahuje bibliografii na s. 56
Práce sociální - techniky speciální - příručky
Pracovníci sociální - klienti - kontakt - techniky - příručky
000103107
I. ÚVOD 3 // II. ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ A DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 4 // III. INTERPRETACE DÍLČÍCH VÝSLEDKŮ TÝKAJÍCÍCH SE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 7 // 1. K DYNAMICE DROGOVÉ SCÉNY 7 // A. ZKUŠENOSTI S DROGOU 8 // 1) Porovnání dle věkového kritéria 8 // 2) Porovnání dle typů škol 8 // a) Žáků základních (ZŠ) a zvláštních (ZvŠ) škol 8 // b) Studentů civilních (CSŠ) a vojenských (VSŠ) středních škol 10 // 3) Kdy první zkušenost s klasickou drogou 11 // B. UŽÍVÁNÍ DROGY V POSLEDNÍCH SEDMI DNECH 13 // a) Žáků základních (ZŠ) a zvláštních (ZvŠ) škol 13 // b) Studentů civilních (CSŠ) a vojenských (VSŠ) středních škol 14 // C. PRAVIDELNÉ UŽÍVÁNÍ DROGY 16 // a) Žáků základních (ZŠ) a zvláštních (ZvŠ) škol 16 // b) Studentů civilních (CSŠ) a vojenských (VSŠ) středních škol 17 // 1.2. ANALÝZA DÉLKY KONZUMACE DROG 18 // a) Žáků základních (ZŠ) a zvláštních (ZvŠ) škol 18 // b) Studentů civilních (CSŠ) a vojenských (VSŠ) středních škol 19 // 1.3. KAZUISTICKÝ PŘÍKLAD K DROGOVÉ SCÉNĚ 20 // D. KONZUMACE ALKOHOLU 22 // D1. KONZUMACE ALKOHOLU DO DVOU PIV (atd) DENNĚ 23 // a) Žáků základních (ZŠ) a zvláštních (ZvŠ) škol 23 // b) Studentů civilních (CSŠ) a vojenských (VSŠ) středních škol 24 // D2. KONZUMACE ALKOHOLU VÍCE NEŽ DVĚ PIVA DENNĚ 24 // a) Žáků základních (ZŠ) a zvláštních (ZvŠ) škol 24 // b) Studentů civilních (CSŠ) a vojenských (VSŠ) středních škol 25 // 1.3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K DYNAMICE DROGOVÉ SCÉNY 25 // 1.3.1. ANALÝZA INDEXU RIZIKA VŮČI NÁVYKOVÝM LÁTKÁM 26 // 1.3.2. ANALÝZA ODPOVĚDÍ NA ZPŮSOB APLIKACE DROG 31 // 1.3.3. ANALÝZA ODPOVĚDÍ NA OTÁZKU: „PROPAGOVAL ČI PRODÁVAL BYSTE DROGOVÉ PREPARÁTY?“ 35 //
1.3.4. ANALÝZA ODPOVĚDÍ NA OTÁZKU: „MYSLÍTE Sl, ŽE DROGY A TRESTNÁ ČINNOST SPOLU NĚJAK SOUVISEJÍ“ 36 // 1.3.5. ANALÝZA ODPOVĚDÍ NA OTÁZKU: „POKUD BY VÁM NĚKDO NABÍZEL DROGU, TAK JI...“ 36 // 1.3.6. ANALÝZA ODPOVĚDÍ NA OTÁZKU: „MYSLÍTE Sl, ŽE O DROGÁCH SE MLUVÍ...“ 40 // 1.3.7. ANALÝZA ODPOVĚDÍ NA OTÁZKU: „OD KOHO ČI Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁTE NEJVÍCE INFORMACÍ O DROGÁCH?“ 42 // 1.3.8. ANALÝZA ODPOVĚDÍ NA OTÁZKU: „MYSLÍTE Sl, ŽE DROGY A DUŠEVNÍ (PSYCHICKÉ) PROBLÉMY SPOLU SOUVISEJÍ?“ 46 // 2. MOTIVAČNÍ A OSOBNOSTNÍ FAKTORY, KTERÉ VEDOU KE KONZUMACI NÁVYKOVÝCH LÁTEK, ZEJMÉNA DROG 46 // 3. NEŽÁDOUCÍ DĚTSKÁ SEXUALITA A RIZIKOVÉ FAKTORY SEXUALITY 50 // a) Žáků základních (ZŠ) a zvláštních (ZvŠ) škol 51 // 3.1. KAZUISTICKÉ PŘÍKLADY K DĚTSKÉ SEXUALITĚ 53 // 3.1.1. Kazuistický příklad ze školy, ze které byl již uveden příkla konzumace klasických drog // 3.1.2. Druhý kazuistický příklad na dětskou sexualitu 54 // b) Studentů civilních (CSŠ) a vojenských (VSŠ) středních škol 54 // 4. PATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ-GAMBLING 59 // a) Žáků základních (ZŠ) a zvláštních (ZvŠ) škol 59 // b) Studentů civilních (CSŠ) a vojenských (VSŠ) středních škol 60 // 4.2. KAZUISTICKÝ PŘÍKLAD KE GAMBLINGU 60 // IV. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ SLEDOVANÝCH FAKTORŮ, JEVŮ A STAVŮ SOUVISEJÍCÍCH SE SLEDOVANÝMI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY 61 // 1. ANALÝZA PSYCHICKÝCH STAVŮ 61 // a) Žáků základních (ZŠ) a zvláštních (ZvŠ) škol 62 // b) Studentů civilních (CSŠ) a vojenských (VSŠ) středních škol 63 // 102 // DYNAMIKA DROGOVÉ SCÉNY A SOCIÁLNÍHO KLIMATU DĚTÍ A MLÁDEŽE 1997-20 0 0 // 2. ANALÝZA SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ // 2.1. STRATEGIE HODNOCENÍ SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ //
2.2. ANALÝZA RODINNÉHO PROSTŘEDÍ // a) Žáků základních (ZŠ) a zvláštních (ZvŠ) škol // b) Studentů civilních (CSŠ) a vojenských (VSŠ) středních škol // 2.3. ANALÝZA ŠKOLNÍ ATMOSFÉRY // a) Žáků základních (ZŠ) a zvláštních (ZvŠ) škol // b) Studentů civilních (CSŠ) a vojenských (VSŠ) středních škol // 2.4. ANALÝZA OBECNÉHOSOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ // 2.4.1. VÍTE O NĚKOM, KDO V SOUČASNÉ DOBĚ UŽÍVÁ DROGU // 2.4.2. ZNÁTE NĚKOHO, KDO BYL NEBO JE NA PROTI... LÉČENÍ // 3. ANALÝZA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT // 3.1. STRATEGIE HODNOCENÍ VOLNOČASOVÝCH AKTMT // 3.2. ODMÍNĚNOST DROGOVÉ SCÉNY KVALITOU VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU // a) Žáků základních (ZŠ) a zvláštních (ZvŠ) škol // b) Studentů civilních (CSŠ) a vojenských (VSŠ) středních škol // 3.3. ANALÝZA INDEXU ZÁJMŮ A MOŽNOSTÍ PRO VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU // 3.3.1. STRATEGIE HODNOCENÍ TOHOTO INDEXU // 3.3.2. STRATEGIE OBECNÉHO INDEXU ZÁJMŮ A MOŽNOSTÍ PRO VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU // a) Žáků základních (ZŠ) a zvláštních (ZvŠ) škol // b) Studentů civilních (CSŠ) a vojenských (VSŠ) středních škol // 3.3.3. ANALÝZA INDEXU ZÁJMŮ A MOŽNOSTÍ - SPORT // a) Žáků základních (ZŠ) a zvláštních (ZvŠ) škol // b) Studentů civilních (CSŠ) a vojenských (VSŠ) středních škol // 3.3.4. ANALÝZA INDEXU ZÁJMŮ A MOŽNOSTÍ - KULTURA // a) Žáků základních (ZŠ) a zvláštních (ZvŠ) škol // b) Studentů civilních (CSŠ) a vojenských (VSŠ) středních škol // V. ZÁVĚR // VI. OBSAH
(OCoLC)85040310
cnb001187769

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC