Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2007
106 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-247-1644-2 (brož.)
Poradce pro praxi
Němčina - konverzace - příručky
000103116
O autorce...9 // Předmluva... 11 // 1. kapitola // Allgemeine Ausdrücke / Všeobecné výrazy... 13 // 2. kapitola // Kontakte / Kontakty... 19 // 2.1 Erster Kontakt / První kontakt... 20 // 2.2 Der erste berufliche Kontakt /První pracovní kontakt...23 // 2.3 Einladung/Pozvání...24 // 2.4 Abschied nehmen /Rozloučení...27 // 3. kapitola // Sprachen / Jazyky...29 // 3.1 Sprechen und verstehen / Mluvit a rozumět...31 // 3.2 Zungenbrecher / Jazykolamy... 32 // 3.3 Andere Nationalitäten in den Redewendungen / Jiné národnosti v idiomech...32 // Redewendungen / Idiomy...33 // 4. kapitola // Personenbeschreibung und Familie / Popis osoby a rodina...35 // 4.1 Die äußere Erscheinung / Jak vypadáme...36 // 4.2 Eigenschaften, Beziehungen / Vlastnosti, vztahy...38 // 4.3 Familie/Rodina... 39 // 5. kapitola // Studium, Ausbildung, Beruf / Studium, vzdělání, povolání...41 // 5.1 Studium, Ausbildung / Studium, vzdělání...42 // 5.2 Beruf / Povolání... 43 // Geld und Gut / Peníze...45 // Redewendungen / Idiomy...46 // 6. kapitola // Essen / Jídlo ...47 // 6.1 Deutsche Küche / Německá kuchyně...49 // 6.2 Österreichische Küche / Rakouská kuchyně...50 // 6.3 Böhmische Küche / Česká kuchyně...52 // 6.4 Getränke / Nápoje...53 // Bier / Pivo...53 // Redewendungen / Idiomy...55 // 7. kapitola // Wohnen / Bydlení... 57 // 7.1 Wo und wie wohnt man? / Kde a jak bydlíme?...58 // 7.2 Die Wohnung gestalten / Upravovat byt...60 // Redewendungen / Idiomy...61 // 8. kapitola // Fernsehen, Film, Literatur / Televize, film, literatura...63 // Fernsehen / Televize...64 // Film / Film...65 // Musik / Hudba...66 // Literatur / Literatura...66 // Ausstellungen / Výstavy...67 // Politik / Politika...67 // Redewendungen / Idiomy...68 // 9. kapitola // Urlaub, Reisen / Dovolená, cestování...69 // Redewendugen / Idiomy...73 // 10. kapitola // Wetter / Počasí... 75 // Redewendungen / Idiomy... 78 //
11. kapitola // Sport, Autos / Sport, auta...79 // 11.1 Sport / Sport...80 // Wenn man selbst Sport treibt / Pokud sami sportujeme...80 // Wenn man über Sport spricht / Když mluvíme o sportu...81 // 11.2 Autos / Auta...82 // 12. kapitola // Spiele / Hry... 85 // 12.1 Kartenspiele / Karetní hry...86 // 12.2 Andere Spiele / Další hry...87 // Redewendungen / Idiomy...89 // 13. kapitola // Tiere, Blumen, Garten / Zvířata, květiny, zahrada ...91 // 13.1 Tiere / Zvířata...92 // Vorsicht, bissiger Hund! /Pozor, zlý pes!...92 // Andere Heimtiere / Další domácí zvířátka...92 // 13.2 Die Gartenarbeit / Práce na zahradě...93 // Redewendungen / Idiomy...96 // 14. kapitola // Land und Leute / Lidé a země...97 // 14.1 Bundesrepublik Deutschland / Spolková republika Německo...98 // 14.2 Republik Österreich / Rakouská republika ...98 // 14.3 Politische Korrektheit in der Sprache / Politická korektnost v jazyce...99 // Tschechien...99 // Movierung / Přechylování...100 // Titel / Tituly...100 // Emanzipation / Emancipace...100 // 15. kapitola // Werden Sie zum gesuchten Gesprächspartner! / Staňte se vyhledávaným společníkem!...103 // 15.1 ... abgespickt von den Profis / opsáno od profesionálů ... 104 // Für den Anfang / Pro začátek...104 // Seien Sie positiv! / Buďte pozitivní!...105 // Hören Sie den anderen zu! / Naslouchejte ostatním!...105 // Kein Verhör! / Nevyslýchejte!...106 // Nennen Sie die Namen ! / Používejte jména!...106
(OCoLC)124086551
cnb001636488

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC