Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.8) Půjčeno:27x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1998
179 s.

objednat
ISBN 80-7178-244-0 (brož.)
Speciální pedagogika
Děti - učení - poruchy - příručky
000103122
TEORETICKÁ ČÁST ...7 // Z. Matějček: Čtení našich dyslektiků - výzkum čtení dyslektiků ...8 // O. Zelinková: Hodnocení úrovně čtení v České republice ...18 // J. Swierkoszová: Na tenkém ledě neverbálních poruch učení ...26 // J. Jošt: Oční pohyby a školní vývoj dítěte ...30 // M. Gósyová: Závislost pochopení textu na typu a velikosti písma ...35 // Okénko do historie: A. Heveroch: Dítč neposeda ...41 // Úvaha: Malá úvaha o tom, zdali nám pojmy LDE, LMD, ADHD skutečně pomáhají (M. Kavale-Pazlarová) ...43 // Recenze: V. Pokorná: Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení (V. Mertin) ...45 // Poučenou výukou k úspěchu ve čtení. Základy učitelské přípravy (Z. Matějček) ...47 // DIAGNOSTIKA ...49 // P. Cimlerová, D. Pokorná: K problematice diagnostiky specifických poruch učení u dospívajících ...50 // V. Mertin: Dyslexie u dospělých ...54 // O. Zelinková: Lze diagnostikovat dyslexii u žáků zvláštních škol? ...63 // E. Heyrovský, J. Swierkoszová: Zkouška čtení s porozuměním - počítačový program Písmohrátky - diagnostika ...69 // M. Vágnerová: Screening dětských přání a obav a jeho diagnostická hodnota ...72 // REEDUKACE, METODIKY ...87 // R. Ptáček, J. Tyl, V. Sedláková: EEG-BIOFEEDBACK - nová možnost v nápravě SPU ...88 // Z. Křivánek: Perspektivy využití počítačů v elementární výuce čtení a v práci se žáky s obtížemi ve čtení ...96 // V. Pokorná: Deficity dílčích funkcí a dílčí oslabení výkonu ...101 // S. Mytníková: Logopedie v mateřské škole. Postřehy, zkušenosti a několik námětů k práci ...109 // P. Kuncová: Rozvíjející program pro děti s lehkou mozkovou dysfunkcí (KUPOZ) ...117 // Anotace, recenze: Logo-sešit (E. Petruchová) ...119 // Z. Šimanovský, V. Mertin: Hry pomáhají s problémy // Hry a hrátky pro rodiče a dítě (H. Žáčková) ...120 //
D. Jucovičová, H. Žáčková: Metody práce s dětmi s LMD - především pro rodiče a vychovatele (A. Kuchařská) ...121 // L. Křišťanová: Specifické poruchy učení (Z. Michalová) ...121 // ORGANIZACE PÉČE ...123 // Péče o děti se specifickými poruchami učení a chování v poradnách a centrech // H. Rothová: Speciálně pedagogická činnost PPP Teplice ...125 // D. Švancarová: Klub předškoláků v PPP ...126 // D. Krausová: Dys-centrum Praha ...127 // H. Ajmová: Dys-centrum Most ...131 // A. Dvořáková: Dys-centrum Brno ...133 // D. Svobodová: Dys-centrum Třebíč ...134 // Péče o děti se specifickými poruchami učení v základních a středních školách // B. Hrnčířová: Docela všední, obyčejný den ...135 // V. Dudová: Rekreace - relaxace ...138 // D. Švancarová: Zkušenosti s dětmi s poruchami učení na konzervatoři ...139 // J. Píša: Zajímavá střední škola ...140 // Péče o děti se specifickými poruchami učení ve zdravotnictví // D. Palodová: Klinický logopéd a specifické poruchy učení ...141 //
INFORMACE ZE ZAHRANIČÍ ...145 // Z. Matějček: 5. světový kongres o dyslexii, Halkidiki, Řecko, 23. - 26. 9. 1997 ...146 // O. Zelinková: 5. světový kongres o dyslexii ...147 // Z. Matějček: Kongres HunRA o čtení, Szeged 2. - 4. 4. 1997 ...149 // O. Zelinková: 10. Evropská konference International Reading Association .. 150 // Z. Matějček: 17. seminář Mezinárodní studijní skupiny pro speciální vzdělávací potřeby ...152 // Informace o zahraničních časopisech a publikacích (Z. Matějček) ...153 // Knihovna Dys-centra (Š. Mytniková) ...154 // Zpráva o Ortonově dyslektické společnosti (Z. Matějček) ...158 // PŘÍBĚHY DYSLEKTIKŮ ...159 // A. Kuchařská: Specifické poruchy učení u vysokoškoláků - kazuistika ...160 // Z. Michalová: Kazuistika precvičeného leváka ...165 // N. Verecká: Příběhy dětí se specifickými poruchami učení ...169 // bez autora: Nepřítel kniha ...171 // OSOBNÍ SDĚLENÍ ...173 // J. Sturma: Životní jubileum profesora Zdeňka Matějčka ...174 // Z. Matějček: Výročí Margaret Rawsonové ...175 // Z. Matějček: Vyznamenání Colinu Stevensonovi ...176 // Z. Matějček: Vzpomínka na Marion Welchmanovou ...178

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC