Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.8) Půjčeno:47x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1999
141 s.

objednat
ISBN 80-7178-294-7 (brož.)
Speciální pedagogika
000103123
ÚVOD // O. Zelinková, A. Kuchařská: Česká společnost „Dyslexie“ ...I // TEORETICKÁ ČÁST ...3 // Odborné stati // V. Mertin: Alternativní pohled na dyslexii ...4 // L. Křišťanová: Jak čtou dyslektické děti? ...16 // M. Pilařová, M. Kavale-Pazlarová: ADHD a ADD - reflexe z odborné literatury 90. Let ...18 // Okénko do historie: // Zvláštní poruchy čtení u českých dětí (O. Kučera) ...25 // Reakce: // Reakce na recenzi „Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení“ od V. Mertina (V. Pokorná) ...29 // Informace: // Knihovna v Dys-centru (D. Krausová) ...31 // Výzkumná sdělení // B. Wszeborowska-Lipińska: Dyslexie jako zdroj obtíží i speciálních schopností v učení ...32 // Z. Matějček: Časní čtenáři z mateřských škol ...40 // J. Klégrová: Školní sebepojetí žáků 7. ročníku speciální třídy pro děti s poruchami učení ...42 // P. Kšajt: Žáci se specifickými poruchami učení a jejich pozice ve třídě ...51 // Průzkum: // Z. Matějček: Chlapci: dívky = otázka ...54 // Anotace: // K. G. Andersonová: Pohlaví ajeho význam při rozhodování o zařazení žáků do speciálních vyučovacích programů (P. Janošová) ...55 // TERAPIE, METODIKY, POMŮCKY ...61 // O. Zelinková: Neuropsychologická terapie dyslexie na základě modelu pravo- a levohemisférové dyslexie D. Bakkera ...62 // L. Fábryová: Rozvoj zrakového vnímání ...67 //
P. Kuncová: Rozvíjející program pro děti s LMD (KUMOT) ...69 // Z. Pospíšilová: Zkušenosti s počítačovými programy MATIK ...70 // M. Kavale-Pazlarová, M. Pilařová: Psychoterapeutické přístupy k dětem s LMD ...76 // A. Lenochová: Práce se žáky se specifickými poruchami učení v hodinách anglického jazyka ...84 // Recenze: // M. Bogdanowiczová, J. Swierkoszová: Metoda dobrého startu (O. Zelinková) ...88 // R. Smutný, A. Šafrová: Využití výpočetní techniky při reedukaci specifických poruch učení (A. Kuchařská) ...90 // B. Pechancová, A. Smrčková: Cvičení a hry pro žáky se specifickými poruchami učení v hodinách angličtiny (A. Kuchařská) ...91 // Pomůcky: // Trojhranný pomůckový program napomáhající odstranění grafomotorických obtíží (J. Svobodová) ...92 // Světová novinka! (Z. Matějěek) ...93 // Literatura pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení (E. Řehnová) ...93 // ORGANIZACE PÉČE ...97 // Péče o děti se specifickými poruchami učení v Dys-centrech // D. Krausová: Činnost Dys-centra Praha ... ...98 // D. Svobodová: Kolumbus ve Studené u Telče ...100 // H. Ajmová: Asociace Dys-center ČR ...101 // Péče o děti se specifickými poruchami učení v základních a středních školách J. Dombiová: Soukromá speciální MŠ, ZŠ a SPC J. A. Komenského v Šumperku ...102 // R. Wolfová: Kabinet specifických poruch učení při FZŠ Havlíčkovo nám. v Praze 3 ...105 //
D. Tykačová: Speciální základní škola — Domino 2 ...106 // M. Vágnerová: Zkušenost s nestandardní formou integrace ...108 // M. Dostálová: Mohou dyslektici úspěšně studovat na střední škole? 114 // Péče o děti se specifickými poruchami učení v knihovnách // M. Čápová: Co mohou knihovny dělat pro dyslektiky? ...116 // INFORMACE ZE ZAHRANIČÍ ...119 // Z. Matějček: Děti, které dělají učitelům starosti ...120 // Z. Matějček: J. S. Challová a Velká debata ...121 // O. Zelinková: Konference Polské dyslektické společnosti ...124 // E. Vondráková: VI. konference ECHA, Oxford, září 1998 ...126 // Informace: // Informace o zahraničních časopisech a publikacích (Z. Matějček) ...128 // Zpráva z Holandska (Z. Matějček) ...131 // Řawson-Saunders škola pro dyslektiky (Z. Matějček) ..., ...131 // OSOBNÍ SDĚLENÍ ...133 // D. Švancarová: Specifické poruchy učení a rodina ...133 // J. Swierkoszová: Škola také pro rodiče aneb jak pracovat // s rodiči dyslektiků ...137 // N. Verecká: Náprava psaní na všech čtyřech ...140

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC