Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25.8) Půjčeno:103x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2000
166 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7178-389-7 (brož.)
Speciální pedagogika
Obsahuje tabulky, bibliografické citace, úvod, informace ze zahraničí
Chování - poruchy - sborníky
Učení - poruchy - sborníky
000103124
ÚVOD // A. Kuchařská: Malé výročí ...10 // TEORETICKÁ ČÁST Odborné stati // Z. Matějček: O původu dyslexie ...14 // P. Holečková: Existuje skutečně jednotná koncepce deficitů dílčích funkcí? Jaký je její případný přínos pro českou odbornou veřejnost? ...17 // O. Zelinková: ADHD - terminologie, projevy, intervence ...23 // R. Blažková: Dyskalkulie a některé další obtíže v matematice ...27 // Okénko do historie: // Psychologické nálezy a nápravný postup u našich dyslektiků (Z. Matějček) ...38 // Recenze: // G. Serfontein: Potíže dětí s učením a chováním (N. Mazáčová) ...43 // J. U. Rogge: Dětské strachy a úzkosti (Z. Michalová) ...44 // Výzkumná sdělení // Z. Matějček: Časní čtenáři z mateřských škol 1999 : ...45 // J. Mrázková: Integrace dětí se SPU se zaměřením ha pocity rodičů a // dětí ...47 // K. Dohnalová: Co přináší dětem s LMD zařazení do specializované třídy? ...53 // DIAGNOSTIKA // Kuchařská, Švancarová: Screening poruch čtení a psaní - II ...64 // B. Lazarová: K možnostem předškolní diagnostiky připravenosti dětí k nácviku čtení ...72 // P. Holečková: Německý příspěvek ? diagnostice SPD v předškolním věku ...76 // M. Procházka, J. Dan: Hudební schopnosti u dětí s dyslexií ...79 // J. Michálek: Vývojová dyspinxie - možnost vyhledávání a diagnostiky ...83 // Recenze: M. E. Fey: Řečové poruchy, diagnostika a prevence obtíží ve čtení (J. Klégrová) ...91 //
Anotace: // Diagnostika specifických poruch učení (J. Novák) ...91 // Barevná kalkulie - jeden z nových diagnostických prostředků v rámci testové baterie na posuzování matematických schopností dětí (J. Novák) ...92 // METODIKY, POMŮCKY // L. Křišťanová: Individuální přístupy učitelů k rozdílným projevům žáků ...96 // Z. Michalová: Didaktogenní poruchy učení u dětí ...102 // I. Kondrová: O výuce němčiny a humanitních předmětů na dyslektické škole v Mostě ...110 // Recenze: 4 // S. Emmerlingová: Když dětem nejde čtení. Čtení slov s otevřenou slabikou (H. Žáčková) ...v ...114 // S. F. Reifová: Nesoustředěné a neklidné dítě (Z. Michalová) ...115 // P. Ondráček: Vyrušování, neposlušnost a odmítání spolupráce (N. Mazáčová) ..116 // Dvě publikace o Marii Montessoriové (N. Mazáčová) ...117 // Počítačový program DysCom (H. Žáčková) ...118 // Pomůcky: // Nová literatura (E. Řehnová) ...119 // ORGANIZACE PÉČE // Péče o děti se specifickými poruchami učení v základních a středních školách // J. Mrázková: Systém péče o děti se specifickými výukovými potřebami v ZŠ J. Wericha v Praze 6 ...122 // V. Fiřtová: Specifické poruchy učení na středních školách ...126 // H. Německá: Integrace není nikterak složitá ...129 // Péče o děti se specifickými poruchami učení v systému pedagogicko-psychologického poradenství //
D. Švancarová: Několik statistických údajů v souvislosti s klientelou speciálního pedagoga v PPP ...132 // S. Černá, L. Pavlová: Kutnohorský seminář ...134 // D. Krausová: Žáci se specifickými poruchami učení ve středisku výchovné péče ...136 // Péče o děti se specifickými poruchami učení v nestátních neziskových organizacích // O. Zelinková, A. Kuchařská: Česká společnost „Dyslexie“ ...140 // H. Ajmová: Činnost Dys-center v roce 1999 ...142 // S. Nedvědová: Činnost Dys-centra Praha ...145 // J. Swierkoszová: V Dys-klubu opět začínáme ...146 // Péče o děti se specifickými poruchami učení v knihovnách // M. Čápová, H. Hanáčková: Zvuková čítanka ...149 // INFORMACE ze zahraničí // O- Zelinková: 11. evropská konference o čtení (IRA) // Informace: // Informace o zahraničních časopisech a publikacích (Z. Matějček, V. Sole) // Další informace o knihovně Dys-centra, zahraniční články (Š. Boguschová) // Zprávy z International Dyslexia Association (Z. Matějček)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC