Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.08.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Filozofická a pedagogická antropologie (@@20121107-16:48:33@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(16.8) Půjčeno:134x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1998
247 s. ; 18 cm

objednat
ISBN 80-7178-216-5 (brož.)
Studium
francouzština
Obsahuje bibliografii na s. 229-247
Vzdělávání - teorie - studie
000103262
Poděkování ...9 // Terminologická úmluva ...10 // Úvod ...11 // Teorie vzdělávání ...11 // Potřeba klasifikace teorií vzdělávání ...13 // Spiritualistické teorie ...16 // Personalistické teorie ...17 // Kognitivně psychologické teorie ...17 // Technologické teorie ...17 // Sociokognitivní teorie ...18 // Sociální teorie" ...18 // Akademické teorie ...19 // Poznámka českého vydavatele ...22 // 1 SPIRITUALISTICKÉ TEORIE ...23 // 1.1 Spirituální obnova ...23 // 1.2 Historický přehled a vymezení problematiky ...24 // 1.3 Principy spiritualistického vzdělávání ...27 // 1.4 Pojetí vzdělávání ...30 // 1.4.1 Teorie A. Maslowa ...30 // 1.4.2 Harmanova teorie ...33 // 1.4.3 Leonardova teorie ...36 // 1.4.4 Teorie M. Fergusonové ...38 // 1.4.5 Fotinasova teorie ...39 // 1.5 Závěr ...41 // 2 PERSONALISTICKÉ TEORIE ...42 // 2.1 Rozvoj osobnosti ...42 // 2.1.1 Historický přehled a vymezení problematiky 43 // 2.1.2 Dvě tendence personalistického přístupu ...47 // 2.2 Nedirektivní vzdělávání ...47 // 2.2.1 Historický přehled a vymezení problematiky 47 // 2.2.2 Principy ...48 // 2.2.3 Strategie ...48 // 5 // 2.3 Neohumanistické teorie ...51 // 2.3.1 Historický přehled a vymezení problematiky 51 // 2.3.2 Principy ...52 // 2.3.3 Strategie ...53 // 2.4 Interaktivní teorie rozvoje osoby ...56 // 2.4.1 Historický přehled a vymezení problematiky 56 // 2.4.2 Principy ...57 // 2.5 Otevřená pedagogika ...60 // 2.5.1 Vymezení problematiky ...60 // 2.5.2 Principy ...60 // 2.6 Závěr ...63 // 3 KOGNITIVNĚ PSYCHOLOGICKÉ TEORIE ...65 // 3.1 Konstrukce poznání ...65 // 3.2 Konstruktivistické didaktické postupy ...65 // 3.2.1 Historický přehled a vymezení problematiky 65 // 3.2.2 Prekoncepty ...68 // 3.2.3 Některé ukázky konstruktivistických didaktik ...71 // 3.2.4 Alosterický model ...73 // 3.2.5 Epistemologické rušení ...78 //
3.3 Pedagogické profily ...80 // 3.3.1 Model Antoina de la Garanderie ...80 // 3.3.2 Pedagogické profily a vyučování matematiky 83 // 3.4 Závěr ...87 // 4 TECHNOLOGICKÉ TEORIE ...89 // 4.1 Spása prostřednictvím technologie ...89 // 4.2 Dvě hlavní tendence ...91 // 4.3 Systémová tendence ...93 // 4.3.1 Historický přehled a vymezení problematiky 93 // 4.3.2 Tvorba vyučování (ID) ...95 // 4.4 Hypermediální tendence ...99 // 4.4.1 Vývoj hypermediálních teorií ...99 // 4.4.2 Principy uspořádání hypermediálního prostředí . 102 // 4.4.3 Příklady otevřených hypermediálních prostředí ...108 // 4.5 Minimální příprava ...111 // 4.6 Závěr ...115 // 5 SOCIOKOGNITIVNÍ TEORIE ...117 // 5.1 Člověk a jeho prostředí - vzájemná interakce ...117 // 5.2 Sociokognitivní teorie sociálního učení ...120 // 5.2.1 Historický přehled a vymezení problematiky .... 120 // 5.2.2 Principy ...122 // 5.2.3 Pedagogické strategie ...125 // 5.3 Teorie sociokognitivního konfliktu ...128 // 5.3.1 Historický přehled a vymezení problematiky ...128 // 5.3.2 Principy ...129 // 5.3.3 Pedagogické strategie ...132 // 5.4 Vygotského sociálně-historická teorie ...132 // 5.4.1 Historický přehled a vymezení problematiky ...132 // 5.4.2 Principy ...134 // 5.4.3 Pedagogické strategie ...135 // 5.5 Teorie kontextualizovaného učení ...136 // 5.5.1 Historický přehled a vymezení problematiky ...136 // 5.5.2 Principy ...137 // 5.5.3 Pedagogické strategie ...139 // 5.6 Teorie kooperativního vyučování a učení ...141 // 5.6.1 Historický přehled a vymezení problematiky ...141 // 5.6.2 Principy ...143 // 5.6.3 Pedagogické strategie ...145 // 5.7 Závěr ...150 // 6 SOCIÁLNÍ TEORIE ...152 // 6.1 Sociální teorie vzdělávání ...152 //
6.2 Institucionální pedagogika ...153 // 6.2.1 Sociálně psychosociologický proud ...154 // 6.2.2 Psychoanalytický proud ...156 // 6.2.3 Institucionální pedagogika a nedirektivnost ...157 // 6.2.4 Paradox institucionální pedagogiky ...158 // 6.3 Pedagogiky probouzející uvědomění ...159 // 6.3.1 Paulo Freire ...160 // 6.3.2 Pedagogiky osvobození ...164 // 6.3.3 Kritická pedagogika ...170 // 6.4 Ekosociální teorie vzdělávání ...180 // 6.4.1 Sociální pedagogika rozvíjení sebe samého ...181 // 6.4.2 Systémové vzdělávání v ekospolečnosti ...185 // 7 // 6-4.3 Zkušenostní vzdělávání ...188 // 6.4.4 Kurikulum budoucnosti ...190 // 6.5 Závěr ...194 // 7 AKADEMICKÉ TEORIE ...196 // 7.1 Kvalitní vzdělávání je problémem ...196 // 7.1.1 Barbaři přicházejí! ...196 // 7.1.2 Dvě tendence návratu ke klasickým akademickým teoriím ...199 // 7.3 Tradicionalistické teorie ...200 // 7.3.1 Historický přehled a vymezení problematiky ...200 // 7.3.2 Principy ...204 // 7.3.3 Program klasického vzdělávání ...207 // 7.4 Generalistické teorie ...208 // 7.4.1 Problém kvalitního vzdělání ...208 // 7.4.2 Principy všeobecného vzdělání ...209 // 7.4.3 Pedagogické strategie ...217 // 7.5 Závěr ...219 // 8 ZÁVĚR ...222 // 8.1 Otazníky nad vzděláváním ...222 // 8.2 Která teorie je nejlepší? ...223 // 8.3 Za novou ekosociální kompetenci . ...227 // Literatura doplněná v českém překladu ...229 // Literatura ...230
(OCoLC)39587531
cnb000304894

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC