Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Příručka
1. vyd.
Vyd. 1.
Praha : Management Press, 1996
279 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-85603-72-1 (brož.)
angličtina
Management - dovednosti manažerské - výklady populární
Management personální - příručky
Pracovníci vedoucí - práce řídící - výklady populární
000103486
OBSAH // Úvod 7 // Angažovanost 10 // Bolestná rozhodnutí 12 // Cestování 14 // Cíle 16 // Citlivost 18 // Cit pro nápad 20 // Čelem ke skutečnosti 22 // Čin 24 // Delegování 26 // Díky 28 // Dobrovolnost 30 // Dojem 32 // Dotažení věcí 34 // Dovolená 36 // Důslednost 38 // Důvěra 40 // Důvěryhodnost 42 // Efektivnost 44 // Energie 46 // Generální ředitel 48 // Gesta 50 // Hodnocení výsledků 52 // Hrdost 54 // Chování // Chození mezi lidi 58 // Chyby 60 // Informativní porada 62 // Iniciativa 64 // Inspirace 66 // Jasnost 68 // Jednání s lidmi 70 // Jistota 72 // Kázeň 74 // Klima 76 // Komunikace 78 // Konflikt 80 // Motivace 82 // Naslouchání 84 // Názorová pevnost 86 // Normy 88 // Očekávání 90 // Odborný růst 92 // Odbory 94 // Odměny 96 // Odpovědnost 98 // Odstup 100 // Ohleduplnost 102 // Ochota ke spolupráci 104 // Osobní hodnocení 106 // Osobní kontakt 108 // Osobnost 110 // Otázka 112 // Otevřené dveře 114 // Otevřenost 116 // Péče o lidi 118 // Plat 120 // Poctivost 122 // Podpora 124 // Pochopit člověka 126 // Pochvala // Pokora // Politikaření // Posouzení schopností // Potřeby // Povinnost skládat účty // Povýšení // Povzbuzení // Pozitivnost // Pravomoc // Pravidla // Priority // Propuštění // Pružnost // Především lidé // Přehled // Přesvědčení // Příklad // Příležitosti // Přiložit ruku ? dílu // Psaní // Rada // Rádce // Rozhodnost // Řešení problémů Řízení
lidí Řízení podle cílů // Slušnost // Souboje // Souhlas // Soutěž // Spolehlivost // Spravedlnost // Stimuly // Stížnosti // Strach // Styl // Systémy // Šéf // Školení // Talent // Tvořivost // Tým // Úcta // Účast na rozhodování // Učení // Účinnost // Udělat si čas // „Uchovat si tvář“ // Umění vést Úsilí o výjimečnost Úsudek Uznání // Važte si svých lidí Vědět, co se děje Vědět, o čem mluvím Víra v lidi // Vnitropodnikové písemnosti Vrba // Výběr pracovníků // Výdrž // Vysvětlení // Výsledky // Využívání času // Výzva // Vztahy podřízenosti Zájem // Zaměření na cíl Zápal pro věc Zapojení Zásady Zásluhy Zisk Změna Znát své lidi Zpětná vazba // 128 // 130 // 132 // 134 // 136 // 138 // 140 // 142 // 144 // 146 // 148 // 150 // 152 // 154 // 156 // 158 // 160 // 162 // 164 // 166 // 168 // 170 // 172 // 174 // 176 // 178 // 180 // 182 // 184 // 186 // 188 // 190 // 192 // 194 // 196 // 198 // 200 // 202
(OCoLC)36508882
cnb000103551

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC