Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.05.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Vydání I.
Praha : Nakladatelství politické literatury, 1965
514 stran ; 23 cm

objednat
12 300 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 507-510, bibliografické odkazy a rejstřík
000103566
Obsah // předmluva 5 // část první - vývoj a hlavní problémy současné západní sociologie 9 // kapitola první - první období — sociologie jako spekulativní filosofie dějin 21 // kapitola druhá - od spekulací k empirismu 39 // kapitola třetí - první pokusy o teoretický základ sociologického výzkumu 61 // kapitola čtvrtá - současný stav — hledání nových teorií 81 // část druhá - funkcionální analýza struktury sociálních systémů 101 // kapitola první - funkcionální přístup ke struktuře systému 105 // kapitola druhá - teorie jednání 113 // kapitola třetí - shrnutí požadavků soudobého funkcionalismu 121 // kapitola čtvrtá - společenské podmínky Parsonsovy teorie 125 // kapitola pátá - filosofické základy Parsonsovy teorie jednání 129 // kapitola šestá - sociologie a psychologie 137 // kapitola sedmá - Parsonsova analýza sociálních systémů 145 // kapitola osmá - normy a hodnocení 167 // kapitola devátá - cíle a prostředky 173 // kapitola desátá - socializace, institucionalizace, sociální kontrola 177 // kapitola jedenáctá - diferenciace, rozdělování funkcí, stratifikace 182 // kapitola dvanáctá - problémy stability a sociální změny 195 // kapitola třináctá - hlavní rysy průmyslových společností 201 // kapitola čtrnáctá - další představitelé funkcionalismu 221 // část třetí - teorie konfliktu 227 // kapitola první - cíle teorie sociálního konfliktu 231 // kapitola druhá- konflikt a hranice skupin 237 // kapitola třetí - „realistický“ a „nerealistický“ konflikt 243 // kapitola čtvrtá - konflikt uvnitř skupiny 249 // kapitola pátá - konflikt s vnějšími skupinami 255 // kapitola šestá - ideologie a konflikt 261 // kapitola sedmá - konflikt jako spojující prvek 263 // kapitola osmá - dialektika a funkcionalismus 271 // kapitola devátá - jeden pokus o teorii revoluce 281 //
kapitola desátá - marxistická teorie dialektických rozporů a „teorie konfliktu“ 287 // kapitola jedenáctá - závěry 297 // kapitola dvanáctá - problém „determinace jednání“ a „subjektivního činitele“ 303 // část čtvrtá - problémy stratifikace a třídní struktury 333 // kapitola první - společenské skupiny, třídy a vrstvy v západní sociologii 337 // kapitola druhá - kasty, stavy, třídy 341 // kapitola třetí - třídy nebo vrstvy k 343 // kapitola čtvrtá - teorie „nové střední třídy“ a problém „zaměstnanců“ 351 // kapitola pátá - sociální mobilita 373 // kapitola šestá - k technikám měření sociální mobility 381 // kapitola sedmá - některé výsledky výzkumu mobility 387 // kapitola osmá - teorie elity 401 // kapitola devátá - soudobé empirické studie elity 407 // kapitola desátá - soudobé pojetí elity moci 411 // kapitola jedenáctá - elita moci a elita vlivu 417 // kapitola dvanáctá - revoluce manažerů 423 // kapitola třináctá - „manažerství“ a „human relations“ 435 // kapitola čtrnáctá - třídy jako problém moci (Ralf Dahrendorf) 441 // kapitola patnáctá - kritika Dahrendorfovy teorie tříd a třídního konfliktu 465 // kapitola šestnáctá - poznámky k marxistické obecné teorii stratifikace a třídní struktury 487 // seznam literatury 507 // jmenný rejstřík 511
(OCoLC)42109767
cnb000122649

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC