Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.3) Půjčeno:49x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2008
135 s. ; 24 cm

ISBN 978-80-247-2580-2 (brož.)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. [129]-135
000103569
1. Andragogické myšlení: vývoj a základní pojmy -- 1.1 Pojem andragogika a jeho možné významy -- Příklad použití pojmu andragogika v USA -- 1.2 Rozvoj myšlení o výchově a vzdělávání -- 1.3 Základní pedagogické a andragogické pojmy -- 2. Vznik, rozvoj a dnešní stav vzdělávání dospělých -- 2.1 Rozvoj vzdělávání dospělých -- 2.2 Sociální souvislosti moderního vzdělávání -- 2.3 Vzdělávání dospělých jako sociální hnutí -- 2.4 Kompenzační funkce vzdělávání dospělých -- 2.5 Lidová osvěta, vzdělávání dospělých, další vzdělávání -- 2.6 Vznik českého vzdělávání dospělých -- 2.7 Význam šedesátých a sedmdesátých let -- pro rozvoj vzdělávání dospělých -- 2.8 Současná situace ve vzdělávání dospělých -- Příklad celospolečenské funkce vzdělávání dospělých -- 3. Andragogika jako věda -- 3.1 Důvody rozvoje andragogiky jako samostatné vědní disciplíny -- 3.2 Charakter andragogické vědy a její specifika -- 3.3 Předmět andragogických teorií a výzkumu -- 3.4 Andragogika a pedagogika -- 3.5 Andragogická teorie a andragogická praxe -- 4. Funkce vzdělávání dospělých makrosociální pohled -- 4.1 Pohled ekonomických věd -- 5. Institucionalizace vzdělávání a učení se dospělých -- 5.1 Měnící se vliv institucí -- 5.2 Instituce v andragogickém myšlení -- 5.3 Společenské uznání sebeřízeného (sebeurčeného) učení -- 1. příklad uznání neformálně
získaných kompetencí -- 2. příklad sebeučení vně formálních -- vzdělávacích organizací v SRN -- 3. příklad účast na neformálním dalším -- odborném vzdělávání v SRN -- 6. Organizace vzdělávání dospělých -- 6.1 Problematika výzkumu organizací vzdělávání dospělých -- 6.2 Hranice tvorby systému vzdělávání dospělých -- 1. příklad nutnost kooperace ve vzdělávání dospělých -- 2. příklad certifikace organizací ve vzdělávání dospělých -- 3. příklad proč jsou v organizacích zaváděna určitá řešení -- 4. příklad proč jsou si zaváděná řešení stále podobnější -- 5. příklad různá řešení obdobných problémů -- podnikové univerzity v USA -- 7. Dospělý a vzdělávání dospělých v socializačních teoriích -- 8. Dospělý v andragogice -- 8.1 Motivace k učení -- Příklad proč se dospělý učí -- 9. Cílové skupiny ve vzdělávání dospělých -- 1. příklad kritéria při určování cílových skupin -- 2. příklad vzdělávání seniorů -- 10. Profesionalizace andragogické práce -- 10.1 Profesionalizace a zvyšování kvality andragogické práce -- 10.2 Dosavadní vývoj andragogických povolání -- 10.3 Andragogické kvalifikace a kompetence -- 1. příklad možné profesní role andragoga -- 2. příklad kvalifikace pracovníků ve vzdělávání dospělých v regionu Lucembursko Lotrinsko Valonsko Porýní -- 10.4 Cesty k andragogickému povolání -- 10.5 Příprava andragoga
v jednooborovém studiu na vysoké škole -- 10.6 Obsahové zaměření andragogického studia -- 10.7 Kvalifikace a kompetence v přípravě andragoga -- v rámci jednooborového studia na vysoké škole -- 10.8 Shrnutí -- 11. Kurikulum a didaktika ve vzdělávání dospělých -- 11.1 Obecné úvahy -- 11.2 Kurikulum a obecné cíle vzdělávání dospělých -- 11.3 Tvorba kurikula v andragogických tradicích -- 11.4 Trendy vývoje kurikula -- 12. Stát a vzdělávání dospělých -- 12.1 Historický vývoj -- 12.2 Směry intervenční politiky státu -- Příklad vzdělávací politika Slovinska -- 13 -- Politické a občanské vzdělávání -- 14. Profesní vzdělávání dospělých -- 14.1 Svět práce v pedagogice a andragogice -- 14.2 Význam dalšího odborného vzdělávání -- 14.3 Přístupnost dalšího vzdělávání -- 14.4 Specifika vzdělávání určitých skupin -- 14.5 Trendy dalšího odborného vzdělávání -- 1. příklad možný scénář dalšího vývoje profesního vzdělávání -- 2. příklad diskuze o zajištění kvality -- a efektivity dalšího vzdělávání
(OCoLC)294935575
cnb001820322

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC