Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2004
566 s.

objednat
ISBN 80-7203-566-5 (váz.)
Dějiny Evropy ; sv. 7
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje předmluvu, úvod, poznámky, jmenný rejstřík
Bibliografie: s. 547-553
Socialismus - dějiny - Sovětský svaz - r. 1917-1991 - pojednání
Sovětský svaz - dějiny - r. 1917-1991 - pojednání
000103788
OBSAH // Předmluva___ 13 // Úvod: Historické souvislosti, čas bilancovaní--- 15 // I. POČÁTKY___ 33 // 1. Proč právě socialismus?--- 35 // Socialismus jako nejvyšší stadium demokracie--- 36 // Marx a třídní boj--- 49 // Rozvinutý kapitalismus a závěr 19. století--- 55 // 2. Proč nejprve v Rusku--- 65 // Rusko a Evropa--- 67 // Jak se dohánělo zpoždění___ 73 // Lenin a bolševismus--- 85 // II. EXPERIMENT___ 93 // 3. Cesta ? říjnu: rok 1917___ 95 // Na cestě ? únorové zastávce___ 97 // Na cestě ? říjnové konečné___ 105 // Proletariát, nebo strana?___ 111 // 4. Zrození režimu: válečný komunismus, 1918-1921 — 122 // Nastává chaos___ 123 // Strana odráží útok___ 130 // Bilance za první čtyři roky___ 142 // 5. Cesta, z níž se sešlo: NĽP, 1921-1928--- 150 // Běda vítězům___ 151 // Ekonomická dilemata--- 156 // Politická řešení___ 176 // 6. Jak se kalila ocel: 1929-1935 ___ 185 // Stalinova role--- 186 // Třídní boj se priostruje--- 198 // Bilance uprostřed boje---218 // 7. Čistka a upevnění moci: 1935-1939--- 233 // Sovětská kultura---235 // Velký teror___248 // Lesi nerozumu___268 // III. IMPÉRIUM___275 // 8. Co přinesla válka: 1939-1953 --- 277 // Velká vlastenecká válka___279 // Studená válka___294 // Rudý chán odchází___313 // 9. Reformní komunismus poprvé: // Chruščovovo moskevské jaro, 1953-1964--- 318 // Destalinizace---321 // Chruščovův „Nový úděl“---330 // Chruščovova
labutí píseň---343 // 10. Každý dluh se musí splatit: Brežněv a nomenklaturní // komunismus, 1964-1982 --- 353 // Poslední tango reforem---354 // Břímě světové mocnosti---372 // Skleróza se šíří---384 // Nejslabší článek: vnější část říše___392 // IV. KONEC___405 // 11. Reformní komunismus podruhé: // Gorbačov a. perestrojka, 1982-1988 --- 407 // „Urychlení“___409 // Glasnosť---424 // Revoluce zdola___434 // Vzpoura národů___440 // 12. Od perestrojky ke zhroucení: 1989-1991___447 // Demokratizace---447 // Nejslabší článek puká: 1989 ___456 // Borcem’ nadstavby: 1990--- 465 // Tříštění základny: 1990 ___476 // Reakce a zhroucení: září 1990 - prosinec 1991--- 481 // 13. Zvrácená logika utopie___491 // Kořeny křehkosti___491 // Lest utopie___498 // EPILOG: DĚDICTVÍ___505 // Postsocialistické Rusko___505 // Socialismus po pádu SSSR___513 // 521 // Poznámky // Bibliografická poznámka---545 // Seznam literatury---547 // Poděkování---555 // Jmenný rejstřík // 557

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC