Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
2. vyd.
Praha : Karolinum, 2004
119 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-246-0566-X (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Popsáno podle 1. dotisku 2. vyd. z r. 2004
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000103805
OBSAH // 1. OBECNÁ TOXIKOLOGIE...7 // 1.1. Úvod ...9 // 1.1.1. Co je toxikologie ...9 // 1.1.1.1. Definice oboru ... 9 // 1.1.1.2. Vymezení toxicity ...9 // 1.1.1.3. Definice jedu...9 // 1.1.2. Historie ...10 // 1.1.3. Oblast a cíl toxikologie ...12 // 1.1.4. Specializace toxikologie...12 // 1.2. Chemická sloučenina a toxicita ...14 // 1.2.1. Toxický účinek ...14 // 1.2.1.1. Nebezpečnost a risiko...18 // 1.2.2. Typy účinků...18 // 1.2.3. Vyjadřování velikosti účinku...19 // 1.2.3.1. Typy jednotek ...19 // 1.2.3.2. Ekvikoncentrační a ekvipotenciální ...19 // 1.2.3.3. Toxické indexy...20 // 1.2.3.4. Přípustné dávky a limity...20 // 1.2.4. Exposice ...22 // 1.2.5. Závislost velikosti účinku na dávce...22 // 1.2.5.1. Prahové účinky ...23 // 1.2.5.2. Bezprahové účinky ...25 // 1.2.5.3. Závislost velikosti účinku na čase ...25 // 1.2.5.4. Velikost účinku a dostupnost...26 // 1.2.6. Typy interakčních sil a velikost účinku ...26 // 1.2.6.1. Význam interakce molekul chemikálie s molekulami prostředí...27 // 1.2.6.2. Elektrostatické interakce... 27 // 1.2.6.3. Hydrofobní interakce...28 // 1.2.6.4. Vazba s přenosem náboje ...28 // 1.2.6.5. Koordinační interakce...28 // 1.2.6.6. Sterická repulse ... 29 // 1.2.7. Vybrané toxické účinky ...29 // 1.2.7.1. Podráždění kůže a sliznic. Místní účinek...29 // 1.2.7.2. Narkotický účinek. Celkové působení...29 // 1.2.7.3. Inhibice přenosu kyslíku...29 // 1.2.7.4. Inhibice
funkcí enzymů ...29 // 1.2.7.5. Indukce činnosti enzymů...30 // 1.2.7.6. Alkylace a acylace...30 // 1.2.7.7. Mutagenita...31 // 1.2.7.8. Karcinogenita...33 // 1.2.7.9. Teratogenita ...34 // 1.2.7.10. Hypersenzibilizující účinek, alergeny ...35 // 1.3. Vstup chemikálií do organismu - vstřebávání a distribuce ...36 // 1.3.1. Místo účinku...36 // 1.3.2. Vstup do buňky...38 // 1.3.3. Vstup do organismu ...38 // 1.3.3.1. Vstup inhalací - vdechováním...39 // 1.3.3.2. Vstup transdermální - kůží...40 // 1.3.3.3. Vstup perorální - požitím...41 // 1.3.3.4. Vstup intravenosní - přímo do venosní krve...42 // 1.3.4. Distribuce...43 // 1.4. Biotransformace...45 // 1.4.1. Lokalizace biotransformačních pochodů ...45 // 1.4.2. Nejčastější mechanismy biotransformace xenobiotik ...46 // 1.4.2.1. Fáze I biotransformace ...46 // 1.4.2.2. Fáze II biotransformace...47 // 1.4.2.3. Příklady biotransformace xenobiotik ...48 // 1.4.3. Faktory, ovlivňující metabolismus ...48 // 1.4.3.1. Vnitřní faktory ...49 // 1.4.3.2. Mezidruhové rozdíly...49 // 1.4.3.3. Vnější faktory ...50 // 1.5. Vylučování...52 // 1.5.1. Vylučování močí...52 // 1.5.2. Vylučování stolicí...52 // 1.5.3. Vylučování vydechováním ...53 // 1.5.4. Vylučování různými žlázami ...53 // 1.6. Hodnocení toxicity...54 // 1.6.1. Testy na zvířatech ...54 // 1.6.1.1. Akutní testy ...55 // 1.6.1.2. Subakutní testy ...56 // 1.6.1.3. Chronické testy...57 // 1.6.2. Alternativní
metody testování ...57 // 1.6.2.1. Testy na mutagenitu...57 // 1.6.2.2. Testy na imunotoxicitu ...58 // 1.6.2.3. Ekologické modely...58 // 1.6.3. Odhad účinku chemikálií...59 // 1.6.3.1. Modely pro odhad výpočtem...59 // 1.6.3.2. Sloučeniny a jejich vlastnosti ...60 // 2. PRÁVNÍ PŘEDPISY O PRÁCI S CHEMIKÁLIEMI...61 // 2.1. Právní předpisy od roku 1999 ... 62 // 2.2. Zákon č. 157/1998Sb...64 // 2.3. Nařízení vlády č. 25/1999Sb...67 // 2.4. Další informace ...68 // 3. SPECIÁLNÍ TOXIKOLOGIE ...69 // 3.1. Prvky a jejich anorganické sloučeniny...71 // 3.1.1. Prvky 1. hlavní skupiny ...71 // 3.1.2. Prvky 2. hlavní skupiny ...72 // 3.1.3. Prvky 3. hlavní skupiny ...72 // 3.1.4. Prvky 4. hlavní skupiny ...73 // 3.1.5. Prvky 5. hlavní skupiny ...75 // 3.1.6. Prvky 6. hlavní skupiny ...77 // 3.1.7. Prvky 7. hlavní skupiny ...78 // 3.1.8. Prvky 8. hlavní skupiny ...80 // 3.1.9. Prvky 1. vedlejší skupiny ...80 // 3.1.10. Prvky 2. vedlejší skupiny ...80 // 3.1.11. Prvky 3. vedlejší skupiny ...82 // 3.1.12. Prvky 4. vedlejší skupiny ...82 // 3.1.13. Prvky 5. vedlejší skupiny ...83 // 3.1.14. Prvky 6. vedlejší skupiny ...83 // 3.1.15. Prvky 7. vedlejší skupiny ...84 // 3.1.16. Prvky 8. vedlejší skupiny ...84 // 3.2. Organické sloučeniny ...87 // 3.2.1. Alifatické uhlovodíky... 87 // 3.2.2. Aromatické uhlovodíky ...87 // 3.2.2.1. Benzen a jeho deriváty ...88 // 3.2.2.2. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ...88 // 3.2.3. Alkoholy...88
// 3.2.3.1. Methanol ...89 // 3.2.3.2. Ethanol...89 // 3.2.3.3. Butanoly, pentanoly...89 // 3.2.3.4. Vícemocné alkoholy - dioly a trioly ...89 // 3.2.4. Fenol a jeho deriváty ...89 // 3.2.5. Ethery ...90 // 3.2.5.1. Jednoduché ethery ...90 // 3.2.5.2. Chlorované deriváty etherů...90 // 3.2.5.3. Cyklické ethery...90 // 3.2.6. Aldehydy...91 // 3.2.6.1. Formaldehyd (methanal)...91 // 3.2.6.2. Acetaldehyd (ethanal)...91 // 3.2.6.3. Akrylaldehyd (akrolein) ...91 // 3.2.7. Ketony ...92 // 3.2.8. Organické karboxylové kyseliny ...92 // 3.2.8.1. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty ...92 // 3.2.8.2. Estery organických kyselin...92 // 3.2.9. Alifatické a aromatické aminy ...93 // 3.2.10. Alifatické a aromatické nitrosloučeniny...93 // 3.2.11. Nitrosloučeniny ...94 // 3.2.12. Halogenované uhlovodíky ...94 // 3.2.12.1. Chlorované nasycené alifatické uhlovodíky...95 // 3.2.12.2. Chlorované nenasycené uhlovodíky...95 // 3.2.12.3. Halogenované aromatické uhlovodíky...95 // 3.2.13. Vybrané heterocyklické sloučeniny dusíku...96 // 3.2.14. Některé sloučeniny síry ...96 // 3.2.15. Mykotoxiny...97 // 3.3. Organokovové a komplexní sloučeniny ...97 // 3.3.1. Prvky 1. hlavní skupiny ...98 // 3.3.2. Prvky 2. a 3. hlavní skupiny ...98 // 3.3.3. Prvky 4. hlavní skupiny ...99 // 3.3.4. Prvky 5. hlavní skupiny ...99 // 3.3.5. Prvky 6., 7. a 8. hlavní skupiny ...100 // 3.3.6. Prvky 1. a 2. vedlejší skupiny ...100 // 3.3.7. Prvky 3. až 8. vedlejší skupiny
...100 // 4. BEZPEČNOST PRÁCE V CHEMICKÉ LABORATOŘI ...101 // 4.1. Obecné zásady chovám v chemické laboratoři...102 // 4.1.1. Likvidace odpadů ...103 // 4.2. Osobní ochranné pomůcky ...104 // 4.3. Práce se sklem...105 // 4.4. Práce s žíravými látkami ...106 // 4.5. Práce s elektrickým zařízením ... 107 // 4.6. Látky hořlavé, samozápalné a výbušné ...108 // 4.6.1. Látky hořlavé ...108 // 4.6.2. Látky samozápalné... 108 // 4.6.3. Látky výbušné ...109 // 4.7. Likvidace požárů ...110 // 4.7.1. Hasící přístroje...110 // 4.8. Tlakové nádoby...112 // 4.9. První pomoc ... 113 // 5. DOPORUČENÁ A POUŽITÁ LITERATURA... 115 // PŘÍLOHY // 116

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC