Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Čes. vyd. 1.
Praha : Svojtka a Vašut, 1997
160 s. : il.

ISBN 80-7180-253-0 (váz.)
Originál: Insects.
Obsahuje rejstřík.
Hmyz - stati a ilustrace
000103961
OBSAH // A QUANTUM BOOK // Vydalo nakladatelství SVOJTKA a VAŠUT Vítkova 8, 186 00 Praha 8 v roce 1997 z anglického vydání „Insects“ // České vydaní první // Translation O Michaela Ponocná, 1997 Czech edition © by SVOJTKA a VAŠUT, 1997 ISBN 80-7180-253-0 // Všechna práva vyhrazena. // Kopírování, také částí, a rozšiřování prostřednictvím filmu, rozhlasu a televize, fotomechanickou reprodukcí, zvukovými médii a systémy na zpracování dat všeho druhu jen s písemným souhlasem nakladatelství. // Copyright © 1992 Quarto Publishing ріс // QUMNAC // This book was produced by Quantum Books Ltd 6 Blundell Street London N7 9BH // All rights reserved. This book is protected by copyright. // No part of it may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without the prior permission in writing of the Publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent publisher. // Printed in Singapore by Star Standard Industries Pte Ltd // VĚNOVÁNÍ // Tuto knihu vénuji památce Roberta Wilsona Michlera z Eastonu v Pensylvánii (1919-1991). // 6 PŘEDMLUVA // VÁŽKY A MOTÝLICE ŘÁD VÁŽKY // (ODONATA) // 68 Úvod 70 Vážky 72 Motýlice // KOBYLKY, SARANČATA A CVRČCI // ŘÁD ROVNOKŘÍDLÍ (ORTHOPTERA) // 74 Úvod // 76 Kobylky a sarančata 78 Cvrčci // ZÁKLADY
ENTOMOLOGIE // 8 Co je to hmyz? // 10 Blízcí příbuzní // 12 Taxonomie: Řád proti chaosu // 14 Anatomie a morfologie // 18 Ústní ústrojí a přijímání potravy // 22 Křídla létání // 24 Životní cyklus // 28 Smyslové vnímání hmyzu // 32 Chování hmyzu // 34 Společenský hmyz // 38 Obrana a útok // 40 Nepřátelé a spojenci // ENTOMOLOGIE V PRAXI // 42 Entomologické nástroje // 46 Chytání hmyzu // 50 Chov živého hmyzu // 54 Jak si založit sbírku // 60 Fotografování hmyzu // 66 Pracovní deník // PLOŠTICE // ŘÁD PLOŠTICE (HEMIPTERA) // 80 Vybrané čeledi // MSICE, CIKÁDY A OSTNOHŘBETKY // ŘÁD STEJNOKŘÍDLÍ (HOMOPTERA) // 88 Vybrané čeledi // MOTÝLI A MURY // ŘÁD MOTÝLI (LEPIDOPTERA) // 110 Vybrané čeledi // m-f // ín // MOUCHY // ŘÁD DVOUKŘÍDLÍ (DIPTERA) // 126 Vybrané čeledi // BROUCI // ŘÁD BROUCI (COLEOPTERA) // 94 Vybrané čeledi // MRAVENCI, VČELY A VOSY // ŘÁD BLANOKŘÍDLÍ (HYMENOPTERA) // 136 Vybrané čeledi // MENŠÍ HMYZÍ ŘÁDY // 146 Vybrané čeledi // 152 Slovník cizích pojmů 155 Rejstřík 160 Poděkování

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC