Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
5 (hodnocen1 x )
(5) Půjčeno:20x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2004
187 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7021-651-4 (váz.)
Kulturní historie
francouzština
Obsahuje bibliografii na s. 180-184, bibliografické odkazy a rejstřík
000104021
Obsah // Úvod ... // Chronologický přehled // 9 // 13 // I František z Assisi mezi obrodou a tíhou feudálního světa // 17 // II // Hledání pravého svátého Františka // 31 // Pátrání po pravém svátém Františkovi /33 Svatý František ve svých spisech /34 Problém životopisfl /37 Život svátého Františka /43 Obrácení /46 Od první Řehole к druhé Řeholi /51 František a Inocenc III. /52 Svatá Klára /57 Zázraky a poutě /58 Čtvrtý lateránský koncil /59 Regula bulla-ta/63 Na cestě ke smrti /64 Díla a dílo /67 Svatý František středověký, nebo moderní? /74 Píseň bratra Slunce či Píseň tvorstva /83 // Vymezení a dosah bádání /89 Smysl /89 Obtíže /91 Lexikální prvky společenských kategorií /96 U svátého Františka (na záldadč jeho spisů a podle jeho životopisců) /96 Životopisci /102 // III // Slovník sociálních kategorií svátého Františka z Assisi a jeho životopisců z 13. století // 87 // Pokus o interpretaci / lio Vztah tohoto slovníku k středověkým ideologickým schématům / lio Vztah tohoto slovníku k hlavním středověkým společenským slovníkům /111 Vztah tohoto slovníku k františkánským vizím a záměrům /114 Vztah tohoto slovníku к historické problematice /118 // IV // Františkánské hnuti a kulturní modely 13. století...123 // Modely spjaté s prostorem a časem /125 Město /125 Kostel /126 Dům /121 Novost /128 Paměť /129 Modely spjaté s hospodářským rozvojem /131 Peníze
/131 Práce 132 Modely spjaté se strukturou společnosti jako celku /134 Stavy (status) /134 Laici 135 Žena /136 Dítě /138 Milosrdenství /138 Modely // spjaté se strukturou náboženské společnosti /139 Prelát- // ství /139 Společenství bratří (fraternitas) /140 Modely spjaté // s kulturou v pravém slova smyslu /141 Intelektuální práce /141 Slovo /143 Lidový jazyk /145 Počty /146 Modely chování a senzibility /146 Kurtoazie /146 Krása /148 Radost /149 Smrt /150 Modely v pravém slova smyslu eticko-nábožen-ské /151 Pokání /151 Chudoba /152 Pokora /152 Čistota // a tělo /152 Modlitba /154 Svatost /154 Tradiční modely posvátna /155 Sen a vidění /155 Zázrak, čarodějnictví, exorcis-mus /155 Závěr /156 // Poznámky . Bibliografie Rejstřík___ // 159 // 180 // 185

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC