Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
Praha : Panorama, 1990

objednat
ISBN 80-7038-187-6
000104137
Rekat.
OBSAH // PŮVOD A-POČÁTKY SLOVANŮ 9 // Svědectví historických pramenů—Jazykové vztahy — Přínos archeologie — Expanze a vznik států DOSAVADNÍ STUDIUM SLOVANSKÉHO POHANSTVÍ 18 // Počátky mytologického zájmu — Od Lubora Niederla až po dnešek — Mytologie nebo pohanství? ZDROJE POZNÁNÍ 26 // Historické prameny — Příspěvek jazykovědy — Etnografické poznatky — Nástup archeologického výzkumu — Potřeba syntézy a otázka metod — Podstata mýtu INDOEVROPSKÉ KOŘENY 39 // Vztahy к indoíránskému prostředí — Vztahy к Baltům — Souvislosti s Germány a Kelty — Styky s antickým světem — Křesťanské vlivy — Vztahy к Ugrofinům a Tur-kotatarům PŘEDSTAVY O VZNIKU SVĚTA A ČLOVĚKA 52 // Vznik světa — Stvoření člověka — Obraz světa a vesmíru SLOVANSKÝ PANTEON 62 // Indoevropský a slovanský polyteismus — Pojem boha — Struktura slovanského polyteismu Hlavní bohové — Svarog — Svarožic-Dažbog — Perun — Ve-les (Volos) Ruský okruh — Stribog — Chors — Simargl — Mokoš — Trojan Polabsko-pobaltský okruh — Svarožic-Radogost — Svantovit— Triglav — Ostatní bohové Bohové ostatních západních a jižních Slovanů — Lužičtí Srbové — Čechy — Polsko — Jižní Slované // PŘÍRODNÍ DUCHOVĚ A DÉMONI 104 // Duchové elementů — Země — Vodní bytosti — Vzdušné // bytosti — Bytosti ohně Vegetační démoni — Polní bytosti — Lesní bytosti Duchové
času // Démoni osudu // Ochránci domovů // PŘEDSTAVY O DUŠI, KULT MRTVÝCH A LIDŠTÍ DÉMONI 133 // Kult mrtvých — Lidští démoni // KULT STROMŮ, ROSTLIN A ZVÍŘAT 142 // Stromy — Rostliny — Zvířata // CHRÁMY, OBÉTIŠTĚ, POSVÁTNÉ HÁJE 151 // Chrámy — Obětiště — Posvátné háje — Obětní kameny // IDOLY, KULTOVNÍ PŘEDMĚTY, SYMBOLY, AMULETY 168 // Idoly — Kultovní předměty — Symboly // KNÉŽÍ, ČARODĚJOVÉ A VĚDMY 191 // čarodějové a vědmy — Kněží // OBŘADY, OBĚTI A SLAVNOSTI 199 // Obřady a modlitby — Oběti Slavnosti — Zimní slunovrat — Jarní slavnosti — Letní slu- // novrat // Obřady v životě jednotlivce — Svatba — Pohřeb // KOUZLA, ČÁRY A VĚŠTBY 229 // Hospodářská magie — Rodinná a individuální magie — Věštby // POVĚSTI A HRDINSKÝ EPOS VE VZTAHU К POHANSTVÍ 250 // České pověsti — Polské a ruské pověsti — Byliny a ju-nácké písně // ZÁVĚR 261 // Původ, sociální struktura a vnitřní obsah slovanského pohan- // ství // REJSTŘÍK 268 // VÝBĚR LITERATURY // 278

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC