Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2003
449 s.,[16] s.obr.příl.

objednat
ISBN 80-246-0640-2 (brož.)
Obsahuje rejstříky
Bibliografie na s. 414-418
Román sešitový - Česko - r. 1935-1951 - soupisy a komentáře
000104176
OBSAH // SvĚt románového sešitu (Pj) // 1. Místo románového sešitu v kultuře a jejím vývoji // 2. Obsah románového sešitu, skupina sešitových edic // 3. Románový sešit na předělech doby // 4. Literární povaha románového sešitu // 4. 1. Na okraji písemnictví: pole slohových zmenšenin (28) // 4. 2. Žánrová situace románového sešitu (29) // 4. 2. 1. Dobrodružné edice: žánry pro muže (30) // 4. 2. 2. Sentimentální edice: žánry pro ženy (32) // 4. 3. Románový sešit a kinematografie (36) // 4. 4. Romány antisemitské a pronacistické (39) // 5. Poměr překladové a domácí produkce, funkce pseudonymu // 6. Autoři románových sešitů, jejich sociální a kulturní zázemí // 7. Užitá literatura a archivní prameny // Konstrukce soupisu a vysvětlivky (Pj) // 1. Uspořádání soupisu, oddíly a jejich části // 2. Bibliografický záznam a jeho rubriky // 2. 1. Románové záhlaví: titulní list a obálka (55) // 2.2. Jméno autora (56) // 2. 3. Podtitul románu (56) // 2. 4. Klauzule o překladu (57) // 2.5. Stránkový rozsah (57) // 2. 6. Ilustrace a ilustrátoři (57) // 2. 7. Žánrová charakteristika (58) // 2. 8. Reedice (61) . // 2. 9. Odkaz na komentář (62) // 2.10. Lokační značky (62) // 3. Příklad bibliografického záznamu // 4. O názvovém rejstříku // 5. O rejstříku pseudonymů užitých pro autory a překladatele titulních románů // 6. O rejstřících původců // 13 // 15 // 18 // 24 // 27
43 // 46 // 51 // 53 // 53 // 54 // 63 // 64 // 65 65 // 7 // 6. 1. O rejstříku autorů, překladatelů a redaktorů (65) // 6. 2. O rejstříku neurčených autorů a překladatelů (67) // 6. 3. O rejstříku ilustrátorů (67) // 7. O jmenném rejstříku 68 // Seznam zkratek * 69 // Rodokaps (Pj) // Úvod 71 // Soupis 74 // Komentáře 94 // Weekend (Mj) // Úvod 113 // Soupis 115 // Komentáře 121 // Rozruch, romány vzrušená chvfle (Pj, Mj) // Úvod 126 // Soupis 129 // Komentáře 143 // Krásný román (Pj) // Úvod 157 // Soupis 161 // Komentáře 174 // Moderni romány (Mj) // Úvod 184 // Soupis 186 // Komentáře 193 // Divoký západ (Mj) // Úvod 197 // Soupis 199 // Komentáře 204 // Ctěni pro ženy (Pj) // Úvod 208 // Soupis 211 // Komentáře 220 // OBSAH // Dobré čtení (MJ) // Úvod // Soupis // Komentáře // 228 // 231 // 236 // Večery pod lampou (Pj) // Úvod // Soupis // Komentáře // 243 // 246 // 254 // Besedy Hvézdy (Mj) // Úvod // Soupis // Komentáře // 263 // 264 264 // Románové novinky (Pj) // Úvod // Soupis // Komentáře // 265 // 268 // 273 // i mi // ech po práci (Pj) // Úvod // Soupis // 281 // 281 // Večery (Pj) Úvod Soupis Komentáře // 281 // 284 // 288 // Názvový rejstřík (Pj) // Rejstřík pseudonymů // užitých pro autory a překladatele titulních románů (Mj) // Rejstřík autorů, překladatelů a redaktorů (Pj, Mj) // Neurčení autoři a překladatelé (Pj,Mj) // Čeští autoři a překladatelé
(396) // Autoři, jejichž český původ je pravděpodobný (403) Autoři neověřeného původu a autoři zahraniční (404) // 294 // 318 // 320 // 396 // Rejstřík ilustrátorů (Mj) 406 // Prameny (Pj, Mj) 414 // Poděkování 419 // Jmenný rejstřík 420 // Obrazová příloha // Poznámka o autorství // Návrh koncepce a hlavní redakce příručky je dílem Pavla Janáčka, který také napsal úvodní studii a návod pro práci se svazkem. Soupisy edic provedli P. J. a Michal Jareš. Společné sestavili rejstříky autorů, překladatelů a redaktorů. Autorství všech dalších kapitol a částí je vyznačeno iniciálami v obsahu. // 10 // OBSAH

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC